Prenajímateľka žiada platby aj za ďalšie mesiace


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 8. 5. 2016

Otázka: Prenajímateľka žiada platby aj za ďalšie mesiace

Dobrý den, prosím Vás, sestra žila v podnájme u jednej pani, no najom musela ukončiť predcasne. Pani od nej teraz žiada, aby zaplatila najom aj na máj a jun, byvat tam však už nebude. Že v zmluve to tak je stanovené a musí to proste zaplatiť. Chcem sa teda spýtať, či je tento krok právne možný. Dakujem

Odpoveď: Prenajímateľka žiada platby aj za ďalšie mesiace

Dobrý deň, ak Vaša sestra ukončila zmluvu o podnájme bytu výpoveďou, zmluva sa ukončí až uplynutím výpovednej lehoty. V zmysle Občianskeho zákonníka je výpovedná lehota stanovená na 3 mesiace, ak je v zmluve dohodnutá kratšia lehota, platí táto osobitne dohodnutá doba. Počas plynutia výpovednej doby je Vaša sestra stále oprávnená užívať predmetnú nehnuteľnosť, avšak je povinná za jej užívanie hradiť podnájomné. Jedinou možnosťou, ako by nemusela Vaša sestra platiť podnájomné je, keby došlo k ukončeniu nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných strán o ukončení nájomného vzťahu ku konkrétnemu dátumu. Na základe toho je možné skonštatovať, že prenajímateľka má právo požadovať od Vašej sestry zaplatenie podnájomného aj počas plynutia výpovednej lehoty aj napriek tomu, že tam Vaša sestra už bývať nebude (právo na užívanie a bývanie v byte má stále, aj keď ho nevykonáva).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk