Poškodenie dobrého mena fyzickej osoby


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Poškodenie dobrého mena fyzickej osoby

Dobrý deň, zaujímalo by ma, ak so mnou zamestnávateľ ukončil pracovný pomer dohodou a deň na to napísal mail na celú firmu, že ukončil so mnou pracovný pomer, kde uviedol nepravdivý dôvod (urazil mňa a moju rodinu). Je možnosť ísť s týmto prípadom na súd a získať odškodnenie za poškodenie mena? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Poškodenie dobrého mena fyzickej osoby

Dobrý deň, to, či máte nárok na odškodnenie za urážku Vašej povesti závisí od toho, v akej intenzite bola táto urážka, a či je objektívne spôsobila poškodiť Vás. Nie každá urážka je dôvodom na to, aby súd rozhodol o peňažnej náhrade nemajetkovej ujmy.

Môžete však s určitosťou žiadať minimálne ospravedlnenie, ak je to pre Vás dostatočne.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Poškodenie dobrého mena fyzickej osoby (Občianske právo)

Zamestnávateľ mi uviedol v jeho elektronickej aplikácií ako prístupové meno za mojim priezviskom: Zdenek_XXX_trollovac. Ostatným 4 kolegom dal prihlasovacie loginy napr.:Milan_XXX_schvaľovač, evidentne nemôže ísť o omyl, ale úmysel. Pod týmto menom sa mám prihlasovať a zbierať osobné údaje občanov. Vás názor, či je to na žalobu a akú.

Odpoveď: Poškodenie dobrého mena fyzickej osoby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.02.2020)

Dobrý deň, odporúčame písomne prípadne emailom požiadať zamestnávateľa o zmenu prístupového mena a navrhnúť iné vhodné meno  k Vašej funkcii resp. náplni práce, keďže meno "trolovac" považujete za ponižujúce a poškodzujúce Vaše meno, vrátane toho, že je spôsobilé poškodiť Vaše meno aj medzi ostatnými zamestnancami.

Oznámte zamestnávateľovi, že uvedené prihlasovacie meno je nie v súlade s náplňou práce a poukážte na význam slova, a súčasne navrhnite nové prihlasovacie meno vhodné pre Vašu prac. náplň. Ide síce aj boha v severskej mytológii, ale toto nie je všeobecne známe. Význam slova troll je aj provokatér v internetovej diskusii, ale aj v škandinávskej mytológii označovalo zlú démonickú bytosť.

Odkážte zamestnávateľa na ust. § 11 a nasl. Obč. zákonníka, ustanovenia antidiskriminačného zákona, základné zásady pracovnoprávnych vzťahov uvedené v jeho základných zásadách, ako aj ust. § 13 ods. 3 Zákonníka práce :

"Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti."

 

Ak k náprave nedôjde, budete musieť riešiť cestou súdu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk