Máte
otázku?

Nevrátenie zálohy za plastové okná


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Žilina

Otázka: Nevrátenie zálohy za plastové okná

Dobrý deň, rozhodol som sa, že si nechám od firmy vyrobiť plastové okná. Bola uzavretá zmluva o dielo, v ktorej je uvedené, že zmluvu je možné zrušiť a záloha sa vráti, ak ešte nebolo vykonané zameranie. Zaplatil som zálohu 800 eur a čakal som na zameranie okien. Predtým, ako mal prísť pracovník zmerať okná, som písomne zrušil zmluvu o dielo s tým, že mi majú vrátiť zaplatenú zálohu, na ktorú mám doklad o prevzatí. Toto všetko sa udialo približne pred dvoma mesiacmi. Doposiaľ som žiadne peniaze nedostal. Viackrát som urgoval svoju pohľadávku, no bez výsledku. Bol som aj na polícii, bohužiaľ bez úspechu. Čo mám robiť, aby som svoje peniaze dostal späť?

Odpoveď: Nevrátenie zálohy za plastové okná

Dobrý deň, ide o veľmi častý prípad nevrátenia zálohy pri zrušenej zmluve. V takýchto prípadoch je možné buď vypracovať a zaslať Vášmu dlžníkovi mimosúdnu výzvu na zaplatenie dlžnej sumy alebo podať priamo na súd návrh na vydanie platobného rozkazu. Súdu je potrebné presne opísať skutkový stav a doložiť všetky relevantné doklady (zmluvu, zrušenie zmluvy, pokladničný doklad, urgencie...). Súd následne na základe toho vydá platobný rozkaz, v ktorom zaviaže Vášho dlžníka k úhrade dlžnej sumy, úrokov z omeškania a trov konania. V prípade, že máte záujem o vymáhanie Vašej pohľadávky kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej na našej stránke, ak sa Vám dá naskenujte vyššie spomenuté doklady a s advokátom dohodnete ďalší postup vo Vašej veci.  

Trápi vás "Nevrátenie zálohy za plastové okná" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nevrátenie zálohy za plastové okná (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mal by som pre Vás otázku. Potreboval by som sa poradiť o jednej veci týkajúcej sa jednej firmy a plastových okien. Do koľkých dní po zaplatení zálohy by nám mali vymeniť plastové okná?

Odpoveď: Nevrátenie zálohy za plastové okná

(odpoveď odoslaná: 13.02.2017)

Dobrý deň, lehota na vykonanie diela, resp. lehota na nástup na vykonanie diela závisí na dohode zmluvných strán. Tzn. že v prvom rade je potrebné skúmať, či sa zmluvné strany dohodli na lehote v rámci ktorej má byť vykonané dielo. Ak lehota dohodnutá bola, tak v rámci tejto lehoty mal zhotoviteľ povinnosť nastúpiť na vykonanie diela. V prípade, že ak lehota na vykonanie diela nebola dohodnutá musí sa postupovať podľa ustanovenia § 340 ods. 2 Obchodného zákonníka:

Ak čas plnenia nie je v zmluve určený, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie záväzku ihneď po uzavretí zmluvy a dlžník je povinný záväzok splniť bez zbytočného odkladu po tom, čo ho veriteľ o plnenie požiadal.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nevrátenie zálohy za plastové okná (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, zaplatila som zálohu 4000 € na drevené okná. Momentálne však okná nemám a pán podnikateľ nesúhlasí s vrátením zálohy. Mám zmluvu, kde je len jeho podpis a je v nej uvedená záloha vo výške 4000 €. Myslíte, že s takouto zmluvou mám šancu uspieť na súde? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nevrátenie zálohy za plastové okná

(odpoveď odoslaná: 08.12.2016)

Dobrý deň,

ak Vám predávajúci resp. zhotoviteľ nedodal okná v dohodnutom termíne a ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú ste mu určili, máte právo od zmluvy odstúpiť, s čím je spojené právo požadovať vrátenie zálohy.

Ak viete preukázať zaplatenie zálohy, resp. jej prijatie potvrdil zhotoviteľ na zmluve, možno predpokladať na základe Vami opísaných skutočností Váš úspech aj v prípadnom súdnom konaní (samozrejme za predpokladu, že od zmluvy odstúpite - toto odstúpenie od zmluvy by malo byť priložené aj k žalobe).


Podotázka: Nevrátenie zálohy za plastové okná (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či má význam riešiť problém, ak konkrétna firma zobrala zálohu na dielo (ide len o 400 eur)? Zákazka mala byť dodaná v mesiaci februári a dodnes nebola. Telefonicky klamali ohľadom ďalšieho termínu a odvtedy sa už neozvali, ani nereagujú na emaily. Doklad o zálohovej platbe mám. Ďakujem.

Odpoveď: Nevrátenie zálohy za plastové okná

(odpoveď odoslaná: 26.04.2016)

Dobrý deň. To, či sa pokúsite Vašu pohľadávku vymáhať závisí výlučne na Vás. Pred akýmkoľvek vymáhaním pohľadávky je však dôležité uvedomiť si to, či je možné existenciu vymáhanej pohľadávky náležite preukázať. Dôležitý je aj samotný dlžník, resp. to, či bude od neho možné dlh reálne vymôcť (t.j. či ide o fungujúcu firmu, či má majetok a iné). Každopádne pokiaľ máte doklad o zložení zálohy, tento môže byť použitý ako dôkaz v prípadnom súdnom konaní.


Trápi vás "Nevrátenie zálohy za plastové okná" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevrátenie zálohy za plastové okná (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Sme dvaja živnostníci a vyrábali sme okná na zákazku pre súkromnú osobu. Okná sme vyrobili podľa rozmerov, ktoré sme získali meraním priamo na stavbe, po konzultácii s objednávateľom. Objednávateľ však má platňu z vodováhy a nechce si túto skutočnosť priznať. Na jeho príkaz sme okno namontovali o 5 cm nižšie, ako malo ísť. Teraz nám nechce vyplatiť peniaze, kým mu okno nepreložíme o 5 cm vyššie. To by nebolo problém, keby to okno nemalo 350 kg a my by sme ho vedeli preložiť bez pomoci. Ako by som mal postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Nevrátenie zálohy za plastové okná

(odpoveď odoslaná: 17.12.2015)

Dobrý deň

neviem ako máte postavenú zmluvu, ak ste si ju vyhotovali. Je potrebné riadiť sa ňou. Taktiež nepíšte, či ste danú požiadavku zákazníka do zmluvy zakomponovali. V prípade ak máte čím svoje tvrdenia preukázať a nebude sa dať so zákazníkom žiadnym spôsobom dohodnúť, môžete sa obrátiť na súd s návrhom na vydanie platobného rozkazu, ku ktorému pripojíte zmluvu, ako aj ostatné dokumenty a nezaplatenú fakúru. 

 


Podotázka: Nevrátenie zálohy za plastové okná (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, vložil som zálohu na okná a ten pán mi nezdvíha mobil. Mám to riešiť cez políciu alebo advokáta?

Odpoveď: Nevrátenie zálohy za plastové okná

(odpoveď odoslaná: 28.02.2015)

Dobrý deň. Primárne by som Vám odporúčal nevrátenie poskytnutej zálohy riešiť civilnou cestou za pomoci advokáta. Išlo by tak o štandardné vymáhanie pohľadávky. Pre úspešné vymáhanie je však nevyhnutné preukázať najmä poskytnutie zálohy (napr. pokladničným dokladom alebo bankovým výpisom).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nevrátenie zálohy za plastové okná" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava