Máte
otázku?

Neprispôsobový sused


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Neprispôsobový sused

Prosím o radu. Byt nadomnou užíva podnájomníčka, ktorá ma sústavne vytopí. Majiteľ to dá opraviť a za 3 dni som vytopená znova. Mne sa zdá, že ju tam drží iba preto, že mu platí nájom. Ten byt je totiž v katastrofálnom stave a on by musel investovať nemalé peniaze do jeho rekonštrukcie. Pani je neprispôsobivá, hlučná. Skoro so všetkými susedmi mala konflikt, avšak majiteľa to ako keby sa to netýkalo. Veľmi by som uvítala radu, ako donútiť majiteľa, aby túto situáciu riešil. Tiež ako zabrániť, aby pani nespôsobovala škodu na mojom majetku?

Odpoveď: Neprispôsobový sused

Dobrý deň,

v danom prípade máte v zásade dve možnosti: ak je Vám uvedeným konaním Vašej susedy spôsobená škoda a majiteľ bytu (alebo nájomca, príp. podnájomca) Vám ju neuhrádza, môžete ho žalovať a domáhasať sa tejto náhrady škody v súdnom konaní.

Okrem toho môžete rovnako danú osobu žalovať pre neoprávnené zasahovanie do Vášho vlastníckeho práva (bolo by ale potrebné napr. preukázať, že tak nerobí úmyselne, príp. že sa to skutočne opakuje v krátkych pravidelných intervaloch a pod.) a domáhať sa určenia povinnosti zdržať sa konaní (tie by museli byť presne popísané), ktorými zasahuje neoprávnene do Vášho vlastníckeho práva a poškodzuje Váš byt. Rovnako ak daná osoba úmyselne pokračuje v poškodzovaní Vášho majetku, mohlo by ísť po čase aj o trestný čin.

Rovnako je možné súbežné uplatnenie obidvoch nárokov v jednom súdnom konaní vzhľadom na totožnosť subjektov na strane žalobcu aj žalovaného a vzájomný súvis uvedených nárokov.

Vzhľadom na to, že vlastník bytu uvedený problém nerieši dobrovoľne, neexistuje iná ako súdna cesta, ktorou by sa dalo dosiahnuť ochrany Vašich práv.

Trápi vás "Neprispôsobový sused" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Neprispôsobový sused (Občianske právo)

Dobrý deň,
obraciam sa na Vás s prosbou o radu ohľadom vytápania nášho pozemku od priameho suseda pozdĺž celého nášho plotu jeho zavlažovacím systémom, ktorý si urobil svojpomocne s napojením na studňu, ktorú ma narazenú 1,5 m od našej spoločnej hranice - plotu. Vlastne to začalo cca 2 týždne dozadu, keď mu urobili studňu a už vtedy vypúšťali prvotnú vodu vedľa nášho plotu, ktorá sa prelievala do našej záhrady a zaplavila celý roh. Od minulého týždňa od stredy som zistila, že výsadba v celom rohu cca 2x 2 m je permanentne pod vodou. Upozornila som ho na to ústne, že treba, aby mal inak nastavené trysky, a aby to k nám nestriekalo vôbec. Vypol 1 trysku čo bolo navečer a myslela som, že je to v poriadku. Lenže do raná bolo opäť všetko zaplavené. My máme pozemok vyrovnaný, pretože nám to robila záhradnícka firma s pokládkou trávnatého koberca, čo nebolo lacné. Pri plotoch mám 1 m odskok olemovaný iba netkanou textíliou, ktorá je však premokavá a voda cez ňu presiaka a rovnako som tam mala aj výsadbu. V piatok bolo opäť všetko vytopené, a to som si už začala všímať, že ako často ma zapnutú závlahu, a to 2x denne - ráno a aj večer. Celý jeho pozemok je podmáčaný a má ho aj vyvýšený o cca 15 cm nad nás avšak nie zarovnaný, ale zvažuje sa smerom do našej záhrady. V piatok sme ho na obed prosili, aby tu závlahu aspoň na dva dni vypol, lebo to ma celé podmáčané, bolo tam vidieť kaluže vody v tráve voľným okom, a povedali sme mu, že nech sa to všetko presuší, keďže je vyše 30 stupňov Celzia. On sa začal vyhovárať, že nech si dám preč tu fóliu, že to bráni vsakovaniu vody, a že to je ešte voda z búrky. Na to som vecné argumentovala, že to nie je fólia ale netkaná textília, ktorú ma tiež natiahnutú na pozemku, a že voda zo zrážok z búrky sa už vsiakla. Závlahu nevypol, a že on nemá čas na takúto diskusiu, a že ide akurát na dovolenku - arogantné odvrkol a odišiel. Večer v piatok opäť išla jeho závlaha, kde už som prosila jeho známeho, ktorý tam bol večer polievať, aby to vypol, že máme vytopené pozdĺž celého plota a on na to, že on to vypnúť nevie, že mám kontaktovať majiteľa. V sobotu ráno opäť striekala a stekala jeho závlaha, čo som si už aj celé zdokumentovala - 5 cm voda na povrchu stala. Začali sme to sanovať - vylievali sme vodu a zabárali sa v gumákoch po členky do blata a dávali celú výsadbu drobného lesného ovocia preč. I napriek tomu, že bolo vyše 30 stupňov Celzia, tak blato a kaluže tam boli stále rovnako kaluže boli aj na jeho strane pozemku v trávniku, ktorý je podmočený úplne, lebo ten ich známy sa tam v piatok aj prešiel a pri chôdzi čvachtal. Na to som následne v sobotu písala cez messanger majiteľovej žene a veľmi pekne ju poprosila, aby tu závlahu dali vypnúť aspoň na 2 dni, nech sa to presuší a prospeje to aj ich trávniku a aj drevinám čo tam majú vysadené. Na to som dostala odpoveď typu, že však vypol tu 1 trysku a to ma stačiť, a že bude riešiť môjho psa Yorksheera, lebo steká a nás neporiadok na záhrade. Vlastne sa mi vyhrozil, takže neviem, či náhodou nemá v pláne ublížiť nášmu psovi, ktorého sami volajú k plotu, aby stekal kvôli ich malému dieťaťu. Včera - v nedeľu to bolo opäť ustene avšak iba večer, blato tam je stále. Dnes, keď hlásili dážď od pondelka min do stredy opäť mal večer pustenu závlahu, čo som však ohlásila vedľajšieho suseda, ktorý stavia na ich spoločnej hranici múrik a poprosila som ho, že, či by bol taký dobrý, aby tu závlahu vypol, pretože to tam ma stále mokré = podmočené, a že nie nutné polievať aj kvôli predpovedí počasia. Na to dobehol ten jeho známy, lebo on tam ma kamery, že to je považované ako neopranene vniknutie na súkromný pozemok, pritom ho majú momentálne priechodný kvôli výstavbe múrika a ten dobrý sused konal v dobrom úmysle zabránenia vytápania nášho pozemku. Na to s tým čo nás vytapa telefonoval cez odposluch, čo som aj pocla na diaľku, že ja iba otravujem, a že nám tam normálne stojí voda po dažďoch. Avšak pršalo naposledy v pondelok, čo sa aj následne vsiaklo a aj vysušilo do ďalšieho dna. Chcem sa spýtať, čo robiť v tomto prípade, keďže ide o úmyselne poškodzovanie nášho pozemku nenormálnym zavlažovaním z nelegálnej studne? On totiž nechápe, že ma už všetko zahnité - tráva je do žltá, stromy a kríky zakrpatené ako dôsledok prepolievania - vidieť to voľným okom. My nechceme prísť o našu výsadbu, ktorá nebola vôbec lacná, ako aj tu výstava obava o možné poškodenie nášho domu, že nám začnú vlhnúť základy a následne múry domu z tej strany. Rovnako nás sleduje aj kamerami na našom pozemku. Druhu stranu pozemku mám suchu bez problému. Osobne šetrím vodu a snažím sa polievať s citom a rozumne, ale teraz sa bojím vôbec si zavlažiť trávnik, keďže sa toto deje, lebo tiež mám obavu, aby nedošlo k prepadu zeme. Lokalita je na Žitnom ostrove.
Vopred Vám ďakujem za Vaše cenné rady, že ako toto celé zastaviť, pokiaľ nedôjde naozaj k nejakej katastrofe na našom majetku kvôli jeho úmyselnému konaniu. Ďakujem Vám.

Odpoveď: Neprispôsobový sused

(odpoveď odoslaná: 07.08.2020)

Dobrý deň, 

 

 

v zmysle § 127 Občianskeho zákonníka sused ako vlastník stavby nesmie ohrozovať Váš pozemok ani stavbu, inak zodpovedá za vzniknutú škodu.

 

Ak sused čerpá vodu pomocou technických zariadení je povinný požiadať stavebný úrad o vydanie povolenia a stavbu môže postaviť až na základe právoplatného stavebného povolenia. Súčasťou žiadosti je aj vyjadrenie vlastníkov susedných pozemkov, ktorí sú účastníkmi konania. O "čiernu stavbu" ide, ak bola postavená bez stavebného povolenia. Čierna stavba studne je zároveň považovaná za nelegálny odber podzemných vôd a pokuta sa môže vyšplhať u fyzických osôb aj na niekoľko 1000 €.

 

Predmetnú čiernu stavbu môžete ohlásiť na stavebnom úrade vo Vašej obci.

 

Stavebný úrad buď nariadi odstránenie stavby alebo sused môže požiadať stavebný úrad o dodatočné povolenie stavby. Ak by susedova stavba bola dodatočne povolená, stavebný úrad určí nariadi úpravy už realizovanej stavby, teda určí, ktoré nedostatky musí odstrániť na svojej "čiernej" stavbe tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu Vašej stavby.  

 

Susedské spory sa riešia najskôr cez obec. Môžete sa obrátiť na obec a žiadať, aby sa tento spor vyriešil. Ak by však pokračoval, nezostáva Vám nič iné ako to riešiť súdno cestou žalobou. Museli by ste mať ale dôkazy, že sa to deje, napríklad video alebo odborný posudok, že sa to deje, pretože na súde by to mohol popierať.

 

 

 

Náhradu škody si môžete voči nemu uplatňovať. Odporúčam Vám zabezpečiť si fotodokumentáciu poškodenia Vášho pozemku.

 

Sused Vás taktiež nemôže na Vašom pozemku sledovať kamerou.

 

Bez Vášho súhlasu ide o zásah do Vášho súkromia. Odporúčame najskôr osloviť suseda o sprístupnenie kamerových záznamov, ak to neurobí, máte dve možnosti, buď sa budete domáhať ochrany na súde, aby upustil od neoprávneného zásahu do Vášho práva na ochranu osobnosti alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, ten mu môže uložiť tiež pokutu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Neprispôsobový sused (Občianske právo)

Dobrý deň, Som naozaj zúfalá a potrebujem radu. V byte nad mojim bývajú podnájomníci, ktorí sa tam striedajú už približne desať rokov. S každým novým podnájomníkom zažívam tiež vytopenie môjho bytu. Prakticky sú moja kuchyňa a kuchynská linka v dezolátnom stave: zaplesniveli a vydúvali sa, pretože sú neustále húževnaté vodou. Keď volám majiteľovi tejto nemajetnosti, je ku mne drzý a správa sa arogantne. Nevšímá si moje problémy, smeje sa mi do tváre a vyhráža sa, že mi podpáli byt a privolá na mňa psy. Všetci ostatní vlastníci bytov v tomto dome sú si vedomí jeho chovania, ako aj skutkov jeho podnájomníkov, avšak nikto problému nechce čeliť. Okrem vytápania sa tieto podnájomníci stávajú aj zdrojom hluku. Neustále mi hádžu neporiadok do okien a na balkón, čím mi významne znepríjemňujú bývanie. Sú to občania rómskeho pôvodu. Prosím, potrebujem radu. Som skutočne zúfalá. Ďakujem Vám za pozornosť a srdečne Vás pozdravujem.

Odpoveď: Neprispôsobový sused

(odpoveď odoslaná: 03.01.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Situácia, ktorá je pre Vás veľmi nepríjemná a zaťažujúca, vyžaduje urobiť niekoľko krokov :

1./ Obrátiť sa na vlastníka predmetného bytu a situáciu riešiť s ním.

2./ Oznámenie správcovi bytového domu plus zistenie, či je nahlásený počet osôb bývajúcich v byte.

3./ Vytopenie - nahlásenie škodovej udalosti Vašej poisťovni. 

4./ Podanie oznámenie o spáchaní priestupku na prísl. obec - priestupky proti občianskemu spolunažívaniu a to ako na nájomcov, tak aj na vlastníka bytu.

5./ Prípadne vo veci volať miestu alebo štátnu políciu.

6./ Odporúčame riešiť  s pomocou advokáta alebo mediátora.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Neprispôsobový sused" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.