Máte
otázku?

Ako postupovať v konaní o určenie otcovstva, ak sa otec nezúčastňuje súdneho konania?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Prešov

Otázka: Ako postupovať v konaní o určenie otcovstva, ak sa otec nezúčastňuje súdneho konania?

Chcem sa opýtať, ako dlho môže trvať určenie otcovstva. Dňa 29.4.2013 som podala návrh o určenie otcovstva, čo bol cca mesiac od narodenia dieťaťa. Odporca sa na prvé pojednávanie nedostavil a ani zásielku nárokom neprezval, s čím sa chváli doteraz, ako nepreberá zásielky a že mu nikto nič nemôže. 20.8.2013 bolo ďalšie pojednávanie s rovnakým postupom, čiže zásielku neprevzal a ani sa nedostavil aj napriek tomu, že bol o súde upovedomený telefonicky kolíznou opatrovničkou, no aj napriek tomu súd bral túto skutočnosť ako keby o pojednávaní nevedel. Na ďalšie pojednávanie mal byť údajne predvolaný prostredníctvom obecného úradu, napriek tomu, že sa jedná o pomerne malú obec a odporca sa pravidelne zdržiava na mieste trvalého bydliska alebo na mieste prechodného bydliska, tak sa mu údajne po viacerých pokusoch zásielku nepodarilo doručiť, a tak aj na tretí súd sa nedostavil, kedy by už z morálneho hľadiska a celkom prirodzene mal sudca udeliť odporcovi aspoň pokutu, čo však doteraz neurobil. Súd ustanovil opatrovníčku odporcovi, ktorá sa odvolala a tak pokračoval blúdny kruh nezmyselných predvolaní. Začiatkom ďalšieho roka sa už v poradí štvrtý súd uskutočnil presne, až 24.3.2014 čo je po vyše piatich mesiacoch od posledného súdu. Samozrejme, že ani na toto pojednávanie sa odporca nedostavil, aj keď mu malo byť predvolanie doručené a samozrejme opäť to bolo bez akéhokoľvek napomenutia alebo pokuty. Na piate pojednávanie mal byť odporca údajne predvolany prostredníctvom OO PZ. Medzi tým som požiadala centrum právnej pomoci o poskytnutie právnej pomoci. Právoplatné rozhodnutie bolo súdu doručené po urgencii. Následne bol ďalší termín poednávania určení na deň 10.6.2014, na ktoré mal byť odporca predvolaný prostredníctvom OO PZ, čo ale oznámilo, že zásielka mu po viacerých pokusoch doručená nebola a pojednávanie sa opäť odročilo. Odporcu pravidelne stretávali v mieste aj v okolí svojho trvalého aj prechodného bydliska. Ďalší termín pojednávania bol 10.7.2014, zase mal byť odporca predvedeny prostredníctvom OO PZ a zase bolo na súde oznámené, že predvedený nebude, lebo sa údajne podľa slov matky zdržiava v ČR a domov sa ma vrátiť 13.7. Po tomto všetkom som zaslala sťažnosť na MS SR, kde ma odbili s tým, že sťažnosť je neoprávnená a neboli zistené žiadne prieťahy. A tak to pokračovalo aj na šiestom súde a opäť bez pokuty. Potom právnička navrhla sudcovi, konečne po 6 súdoch o nariadení testov DNA, na ktoré som bola iba ja a to ešte v novembri 2014. Doteraz sa odporca na testy nedostavil, dokonca aj po tom, čo som ho o to sama žiadala a len sa vysmieval, že on nič nemusí. Pred siedmym súdom som si zaobstarala ďalšieho právnika, ktorého som už platila. Ten požiadal súd o predbežné výživné, čo súd zamietol, pretože nie je určeny otec. Na siedmom súde sa právnici stretli, resp. len moja právnička z centra právnej pomoci a dcéra právnika - koncipientka. Po súde mi bolo oznámene právničkou, že je neprípustné, aby som mala dvoch právnikov, o čom som nevedela, ale vedel o tom druhý právnik, ktorý o tom, že koná v tejto veci neupovedomil právničku z právnej pomoci. Dnes už prešli 2 roky aj dva mesiace a je to úplne na začiatku, akoby sa nič neudialo. Ani pokuta, ani otcovstvo, a hlavne ani výživne, ktoré súrne potrebujeme, aby sme mohli aspoň ako žiť. O pár mesiacov mi končí už aj rodičovský príspevok, čo sotva vystačí na základné veci. Chcem sa opýtať, ako sa v tejto veci ešte dá konať, resp. to aspoň urýchliť. Ďakujem

Odpoveď: Ako postupovať v konaní o určenie otcovstva, ak sa otec nezúčastňuje súdneho konania?

Dobrý deň, je nemysliteľné, aby účastník konania takýmto spôsobom ignoroval súd a porušoval svoje procesnoprávne povinnosti. Z uvedeného dôvodu hodnotím postup súdu ako nesprávny, keďže v predmetnom konaní nevyužil všetky právne inštitúty pre zabezpečenie prítomnosti otca Vášho dieťaťa na súde. V zmysle § 101 Civilného sporového poriadku, ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení.  O predvedenie požiada súd príslušný útvar Policajného zboru, prípadne obecnú políciu. Súd teda využitím inštitútu predvedenia alebo poriadkovými opatreniami mohol docieliť účasť otca Vášho dieťaťa na pojednávaní alebo u znalca. V opačnom prípade sa spolupodieľal na prieťahoch v súdnom konaní, čo je dôvodom na podanie sťažnosti.

Trápi vás "Ako postupovať v konaní o určenie otcovstva, ak sa otec nezúčastňuje súdneho konania?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať v konaní o určenie otcovstva, ak sa otec nezúčastňuje súdneho konania?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku