Napadnúť darovaciu zmluvu a vrátiť dom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 18. 7. 2019

Otázka: Napadnúť darovaciu zmluvu a vrátiť dom

Dobrý deň, ak bol dom darovaný darovacou zmluvou a dotyčná na dom zobrala hypotéku a neplatila ju. Je možné, že sa dá darovacia zmluva napadnúť a vrátiť dom? Ďakujem.

Odpoveď: Napadnúť darovaciu zmluvu a vrátiť dom

Dobrý deň,

V zmysle príslušných ustanovení občianskeho zákonníka má darca právo domáhať sa vrátenia daru iba vtedy, ak sa obdarovaný správa voči nemu a členom jeho rodiny tak, že hrubým spôsobom porušuje dobré mravy.

Čo sa však rozumie pod pojmom hrubé porušenie dobrých mravov zákon nijako nedefinuje a pri výklade predmetného pojmu sa musí vychádzať z praxe.

Pod hrubým porušením dobrých mravov možno rozumieť najmä také porušenie, ktoré je sústavné alebo značnej intenzity.

Predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu na vrátenie daru nie je akékoľvek nevhodné správanie obdarovaného voči nemu alebo členom jeho rodiny, ale len také správanie, ktoré so zreteľom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Vždy je nevyhnutné však skúmať individuálne okolnosti každého jedného prípadu.

Samo o sebe však to, že osoba neplatí dlh z hypotéky nie je dôvodom na vrátenie daru.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Napadnúť darovaciu zmluvu a vrátiť dom (Rodinné právo)

Dobrý deň, je možnosť právnou cestou prinútiť môjho brata, aby oznámil rodine miesto posledného odpočinku nášho otca, ktorého tajne nechal spopolniť a nikomu neoznámil ako naložil s urnou. Stalo sa to počas môjho pobytu mimo SK.

Odpoveď: Napadnúť darovaciu zmluvu a vrátiť dom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.07.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

V otázke neuvádzate, či po poručiteľovi bolo už dedičské konanie začaté prípadne aj ukončené.

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."

Poukazom na uvedené ustanovenie chceme povedať, že brat ako dedič si môže/mohol v dedič. konaní uplatniť predmetné pohrebné náklady na spopolnenie, ktoré musia byť v dedičskom konaní predložené a z ktorých vyplýva to kto vykonal spopolnenie poručiteľa.

Podľa § 11 zákona o pohrebníctve platí, že prevádzkovateľ krematória musí viesť evidenciu o tom komu a kedy vydal urnu s popolom vrátane mena, priezviska a adresy príjemcu, ako aj evidenciu hrobových miest

Zákon o pohrebníctve ani iný predpis neukladá povinnosť umiestniť urnu do hrobového miesta, teda táto môže byť uložená doma.

Rovnako zákon neukladá, aby ten kto urnu prevzal, bol  povinný oznámiť miesto jej uloženia hoci aj rodine.

Odporúčame kontaktovať kremačnú službu prípadne pohrebnú službu /správcu cintorína/ a zistiť kde bola urna uložená, prípadne skúsiť virtuálne cintoríny.

Ak by sa Vám to nepodarilo zistiť, kontaktovať písomne brata so žiadosťou o oznámenie miesta uloženia urny.

 

 

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk