Nájom a jeho ukončenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Nájom a jeho ukončenie

Chcem sa opýtať: mám prenajatý byt a zaplatila som nájom v danom mesiaci a depozit. Po týždni bývania som si uvedomila, že v byte nechcem ostať. Ale majiteľ bytu mi nechce vrátiť ani depozit ani zvyšok nájmu. Čo s tým robiť?

Odpoveď: Nájom a jeho ukončenie

Dobrý deň. Pokiaľ ide o ukončenie nájmu bytu, je potrebné postupovať primárne v zmysle zmluvy o nájme. Nájom bytu je pritom možný v dvoch režimoch, a síce podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa osobitného zákona - zákona o krátkodobom nájme bytu.

Na ukončenie nájomnej zmluvy z Vašej strany musí existovať zákonný alebo zmluvný dôvod. Pritom takpovediac zo dňa na deň sa dá nájom ukončiť jedine odstúpením od zmluvy, aj tu však na to musí byť relevantný dôvod. Nestačí, že si nájomník nájom bytu len rozmyslel. Ak by sa od zmluvy odstúpilo, dalo by sa uvažovať aj nad možnosťou vrátenia nespotrebovanej časti nájomného.

Pokiaľ ide o depozit, tento by sa Vám mal po skončení nájmu vrátiť. Depozit slúži len na vykrytie prípadných škôd a iných záväzkov, ktoré počas nájmu vznikli na strane nájomcu voči prenajímateľovi.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk