Máte
otázku?

Musím znášať stratu po vykonanej inventúre?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Musím znášať stratu po vykonanej inventúre?

Dobrý deň, prišla mi výzva, v ktorej sa uvádza, že mám zaplatiť manko vo výške 226.88 eur za inventúrne obdobie od 15.5.2016 do 10.10.2016. Zdá sa mi to nespravodlivé, keďže som mala povinnosť pracovať počas celého inventúrneho obdobia, hoci tam som skutočne pôsobila len necelé tri týždne. Do práce som nastúpila v období od 23.5. do 9.6.2016 a podpísala som hmotnú zodpovednosť. Po skončení výpovednej lehoty však nebola vykonaná invenatrizácia.

Odpoveď: Musím znášať stratu po vykonanej inventúre?

Dobrý deň, v zmysle § 182 Zákonníka práce (ZP), ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. Taktiež platí, že dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká dňom skončenia pracovného pomeru alebo dňom odstúpenia od tejto dohody. Inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru. V zmysle § 184 ZP, ak zamestnanec so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, ktorého pracovný pomer sa skončil alebo ktorý bol preradený na inú prácu alebo iné pracovisko, alebo bol preložený, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou na jeho predchádzajúcom pracovisku. Ak zamestnanec, ktorý sa zaraďuje na pracovisko, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá, ak od dohody o hmotnej zodpovednosti neodstúpil, za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou. Na základe uvedeného ste boli oprávnená pri nastúpení na pracovisko, ako aj pri skončení pracovného pomeru, oprávnená požiadať o inventarizáciu. Keďže ste tak neurobili, zodpovedáte spoločne za schodok zistený pri najbližšej inventarizácii.

Trápi vás "Musím znášať stratu po vykonanej inventúre?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Musím znášať stratu po vykonanej inventúre?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava