Máte
otázku?

Možno vydediť súrodenca po smrti jedného z rodičov?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Prešov

Otázka: Možno vydediť súrodenca po smrti jedného z rodičov?

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť v otázke dedičstva po smrti otca. Vystupuje tu problém, že jeden z mojich súrodencov je rozvedený. Občas prichádza na návštevu, ale je dosť problémový a nemá stále bývanie. Momentálne je doma. Nespráva sa slušne k mame, nadáva a uráža ju. Domnievam sa, že bude problém sa s ním dohodnúť ohľadne dedičstva. Je možné ho vydediť alebo stanoviť nejakú minimálnu hodnotu dedičského podielu? Prosím, poraďte mi. Ďakujem.

Odpoveď: Možno vydediť súrodenca po smrti jedného z rodičov?

Dobrý deň, vydediť môže svojho potomka len poručiteľ so zákonných dôvodov, čo znamená, že Váš otec tak mohol urobiť len počas života. Naplnením zákonného dôvodu môže nastať stav, ktorého dôsledkom je nespôsobilosť dediča dediť. Podľa § 469 Občianskeho zákonníka, nededí ten, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento čin odpustil. Ak sa Váš brat uvedeného konania nedopustil, bude účastníkom dedičského konania so všetkými právami a povinnosťami.

Trápi vás "Možno vydediť súrodenca po smrti jedného z rodičov?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Možno vydediť súrodenca po smrti jedného z rodičov? (Dedičské právo)

Dobrý deň, po svadbe sme sa presťahovali k rodičom môjho manžela. Po ich smrti môj manžel zdedil dom, pričom musel vyplatiť svoje dve sestry. Chcela by som sa opýtať, či by som po smrti manžela zdedila dom spolu s našimi 3 už dospelými deťmi, ktoré s nami nežijú. Ak je odpoveď áno, čo by sa stalo, ak by som ich podiely nemala možnosť vyplatiť? Môžu to preniesť na súd?

Odpoveď: Možno vydediť súrodenca po smrti jedného z rodičov?

(odpoveď odoslaná: 10.03.2020)

Dobrý deň. Áno, po smrti Vášho manžela by ste spolu s Vašimi troma deťmi dedili všetci rovným dielom (tzn. každý podiel o veľkosti 1/4 na dome). Podiely detí v zásade nemusíte vyplácať, jedine ak by sa oni domáhali zrušenia a vysporiadania podielového spoluvlastníctva. Ak ale k tomu nedôjde, pokojne môžete zotrvať v podielovom spoluvlastníctve. Dokonca ak by sa aj situácia vyhrotila tak, že sa podá žaloba na zrušenie a vyporiadanie, tak tej súd nemusí vyhovieť ak by existovali dôvody hodné osobitného zreteľa, ktoré by bránili zrušeniu a vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Možno vydediť súrodenca po smrti jedného z rodičov? (Dedičské právo)

Dobrý deň, sme dvaja súrodenci a chceli by sme sa spýtať: Je možné prepísať majetok na jedného zo súrodencov v prípade, že jeden z rodičov zomrie, alebo je to možné len vtedy, keď obaja rodičia žijú? Ďakujeme za radu.

Odpoveď: Možno vydediť súrodenca po smrti jedného z rodičov?

(odpoveď odoslaná: 20.01.2019)

Dobrý deň, okamihom ako zomrie niektorý z rodičov, tak majetok, ktorý vlastnil v tom čase pripadá do dedičstva. 

Podľa zákona platí že dedičstvo prechádza okamihom smrti nie až rozhodnutím o dedičstve. Rozhodnutie o dedičstve iba potvrdí nadobudnutie vlastníctva dedením.

V dedičskom konaní sa dedičia môžu dohodnúť, že všetok majetok si ponechá jeden zo súrodencov. Ak by sa súrodenci nedohodli, notár by rozdelil dedičstvo podľa ich spoluvlastníckych podielov.

Ak teda niektorý z rodičov zomrie, potom už nie je možné podpisovať zmluvu, ktorá je nevyhnutná na prevod vlastníctva. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Možno vydediť súrodenca po smrti jedného z rodičov?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.