Možem dostat výpoved v čase rodičovskej dovolenky?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Možem dostat výpoved v čase rodičovskej dovolenky?

Dobrý deň, som učiteľka momentálne na rodičovskej dovolenke, pracovala som v škole, kde som mala výnimku a platila mi kvalifikácia. Momentálne som už nekvalifikovaná na prácu, ktorú som vykonávala predtým a zamestnávateľ ma nechce preložiť na prácu, kde by mi kvalifikácia platila. Mám uzavretú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. U zamestnávateľa mi zostala dovolenka cca 50 i viac dní. Chcela by som vedieť, či mi zamestnávateľ môže dať výpoved počas trvania rodičovskej dovolenky, s ktorou predtým súhlasil. U zamestnávateľa zostať nechcem, ale dúfala som, že si po skončení rodičovskej vyčerpám dovolenku a podám výpoved s 2 mesačnou výpovednou lehotou. Čo by ste mi poradili? Ako mám postupovať? Ďakujem

Odpoveď: Možem dostat výpoved v čase rodičovskej dovolenky?

Dobrý deň, vzhľadom na to, že ste rozhodnutá ďalej nezotrvať v pracovnom pomere, môžem Vám poradiť, aby ste pri jeho skončení dôsledne dbali na dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov. V zmysle § 63 ods. 1 pís. d) bod 1,3 Zákonníka práce (ZP), Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak zamestnanec nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce (kvalifikačné predpoklady), resp. aj keď nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise. Zamestnávateľ  však môže dať zamestnancovi výpoveď iba vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu. 

Podľa § 64 ods. 1 pís. d) ZP, zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky.  

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Možem dostat výpoved v čase rodičovskej dovolenky? (Pracovné právo)

Som na materskej dovolenke, môžem dať výpoveď v práci počas materskej?

Odpoveď: Možem dostat výpoved v čase rodičovskej dovolenky?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.05.2019)

Dobrý deň,

podľa § 64 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky.

Z uvedeného vyplýva, že zákaz výpovede sa vzťahuje len na prípad, kedy výpoveď dáva zamestnancovi zamestnávateľ. Ak chcete skončiť prac. pomer výpoveďou, môžete tak urobiť aj počas materskej. Ochranná doba v tomto prípade neplatí.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk