Máte
otázku?

Možem dostat výpoved v čase rodičovskej dovolenky?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Možem dostat výpoved v čase rodičovskej dovolenky?

Dobrý deň, som učiteľka a momentálne som na rodičovskej dovolenke. Predtým som pracovala v škole, kde som mala výnimku a platilo sa mi podľa kvalifikácie. Avšak v súčasnej dobe už nemám kvalifikáciu na vykonávanie práce, ktorú som predtým vykonávala a môj zamestnávateľ ma nechce preložiť na prácu, v ktorej by mi kvalifikácia platila. Mám uzavretú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. Pri tomto zamestnávateľovi mi zostáva naďalej približne 50 či viac dní dovolenky. Chcela by som sa informovať, či mi môže zamestnávateľ vypovedať pracovnú zmluvu počas trvania mojej rodičovskej dovolenky, aj keď s ňou predtým súhlasil. Neplánujem v tomto zamestnaní pokračovať, ale dúfala som, že po skončení rodičovskej dovolenky si vyčerpám zostatok dovolenky a potom podám výpoved s dvomesačnou výpovednou lehotou. Máte nejaké rady, ako by som mala postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Možem dostat výpoved v čase rodičovskej dovolenky?

Dobrý deň, vzhľadom na to, že ste rozhodnutá ďalej nezotrvať v pracovnom pomere, môžem Vám poradiť, aby ste pri jeho skončení dôsledne dbali na dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov. V zmysle § 63 ods. 1 pís. d) bod 1,3 Zákonníka práce (ZP), Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak zamestnanec nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce (kvalifikačné predpoklady), resp. aj keď nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise. Zamestnávateľ  však môže dať zamestnancovi výpoveď iba vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu. 

Podľa § 64 ods. 1 pís. d) ZP, zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky.  

Trápi vás "Možem dostat výpoved v čase rodičovskej dovolenky?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Možem dostat výpoved v čase rodičovskej dovolenky? (Pracovné právo)

Som na materskej dovolenke. Môžem podať výpoveď v práci počas materskej dovolenky?

Odpoveď: Možem dostat výpoved v čase rodičovskej dovolenky?

(odpoveď odoslaná: 06.05.2019)

Dobrý deň,

podľa § 64 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky.

Z uvedeného vyplýva, že zákaz výpovede sa vzťahuje len na prípad, kedy výpoveď dáva zamestnancovi zamestnávateľ. Ak chcete skončiť prac. pomer výpoveďou, môžete tak urobiť aj počas materskej. Ochranná doba v tomto prípade neplatí.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Možem dostat výpoved v čase rodičovskej dovolenky?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.