Máte
otázku?

Čo mi hrozí za predaj drog?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov

Otázka: Čo mi hrozí za predaj drog?

Dobrý deň. Potreboval by som vedieť váš názor na túto vec. Môjho kamaráta, ktorý bol už raz chytený s marihuanou a dostal podmienučný trest, chytili pred dvoma mesiacmi opäť s 0,8 g marihuany. Práve túto marihuanu som mu dal, pretože som nechcel, aby som ju mal so sebou, keďže som nasledujúci deň zamieril do Anglicka. Nevone je, že by som utekal, ale odchod do Anglicka som mal v pláne už dva mesiace pred tým a tiež som mal aj zakúpenú letenku. Po dvoch mesiacoch mi zavolal policajný vyšetrovateľ a povedal, že majú niektoré svedectvá, podľa ktorých marihuanu som daroval práve mne a majú aj nejaké dôkazy proti mne. Poučil ma, abych sa čo najskôr vrátil na Slovensko a vypovedal ako svedok, inak na mňa bude musieť vydať medzinárodný zatýkací rozkaz. Povedal mi, aby som si u zamestnávateľa vybavil dovolenku, a po výpovedi sa budem môcť v priebehu troch dní vrátiť späť do Anglicka. Z tohto mám zlý pocit a obávam sa, že to nebude tak, ako mi to povedal. V Anglicku mám prácu, mám priateľku a na Slovensku som prerušil takmer všetky kontakty. Chcem sa opýtať, ako v tejto veci pokračovať, aby som sa nedostal do ešte väčších problémov a taktiež by som chcel vedieť, čo mi hrozí. Vopred vám ďakujem za odpovede.

Odpoveď: Čo mi hrozí za predaj drog?

Dobrý deň, svojim konaním ste s najväčšou pravdepodobnosťou naplnili skutkovú podstatu trestného činu Nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 Trestného zákona. V zmysle tohto ustanovenia sa postihne osoba, ktorá neoprávnene vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť, kúpi, predá, vymení, zadováži, alebo prechováva po akúkoľvek dobu, omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor alebo kto takú činnosť sprostredkuje. Páchateľ sa môže potrestať trestom odňatia slobody až na dobu desiatich rokov. Taktiež si Vás dovoľujem upozorniť, že každý má povinnosť dostaviť sa na predvolanie pred orgán činný v trestnom konaní a vypovedať, čo vie o skutočnostiach dôležitých pre trestné konanie. Vzhľadom na to, že nepoznám všetky okolnosti skutku a nie je mi predovšetkým známy obsah vyšetrovacieho spisu, nedokážem Vám poskytnúť radu o tom, ako vo veci vypovedať, resp. či výpoveď odmietnuť.

Trápi vás "Čo mi hrozí za predaj drog?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Čo mi hrozí za predaj drog? (Trestné právo)

Dobrý deň! Potrebujem sa s Vami poradiť. Môj kamarát mal u seba niekoľko kilogramov marihuany pre vlastnú spotrebu. Nebol to však predajca. Napriek tomu ho zadržali a teraz čaká na rozsudok v Bystrici. Nemá právnika, ktorý by ho obhajoval. Práve mu rodina a priatelia zháňajú právnickú pomoc, ale stretávajú sa s finančnými problémami. Ako by sme mali postupovať ďalej?

Odpoveď: Čo mi hrozí za predaj drog?

(odpoveď odoslaná: 11.11.2019)

Dobrý deň. Vychádzajúc zo zadanej otázky usudzujem, že Váš kamarát je stíhaný pre trestný čin: "Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi". 

Každopádne ak chce Váš kamarát obhajcu, ale nemá na to finančné prostriedky, dáva Vám do pozornosti inštitút tzv. ustanoveného obhajcu. Podľa § 40 ods. 2 Trestného poriadku platí, že: "Obvinenému, ktorý nemá dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby a požiada o ustanovenie obhajcu, je povinný v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie a v konaní pred súdom predseda senátu ustanoviť obhajcu z advokátov aj v prípade, že neexistujú dôvody povinnej obhajoby. Skutočnosť, že nemá dostatočné prostriedky, musí obvinený preukázať."

Určite odporúčam, aby si našiel obhajcu pretože sadzby za drogy sú u nás veľmi vysoké. Pokiaľ mal u seba niekoľko kíl, je to vážne. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Čo mi hrozí za predaj drog? (Trestné právo)

Dobrý deň, rád by som sa informoval o nasledujúcom. Počas minuloročnej silvestrovskej noci ma napadli spolu s kamarátmi. Podali sme trestné oznámenie a na výsluchu som sa dozvedel, že dôvodom útoku bola skutočnosť, že sme dali fajčiť marihuanu dievčaťu, ktoré si týmto konaním samo vyjadrilo súhlas. Chcem sa preto opýtať, aký je trest za podanie marihuany mladistvej osobe, aj keď si ju sama vypýtala? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čo mi hrozí za predaj drog?

(odpoveď odoslaná: 17.07.2019)

Dobrý deň,

V danom prípade by mohlo ísť v zmysle § 171 trestného zákona o spáchanie trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi alebo v zmysle § 174 trestného zákona o trestný čin šírenia toxikománie. Na to, aby bola naplnená skutková podstata prvého trestného činu sa vyžaduje, aby došlo k predaju, výrobe alebo k prechovávaniu drôg a iných psychotropných látok.  

Pre podrobnú kvalifikáciu by sme potrebovali vedieť bližšie okolnosti vášho prípadu. 

V prípade dokázania viny hrozí pri prvom trestnom čine trestná sadzba od pätnásť rokov až do dvadsať rokov a v prípade druhého trestného činu je trestná sadzba upravená od jedného do päť rokov. 


Podotázka: Čo mi hrozí za predaj drog? (Trestné právo)

Zdravím, stala sa taká vec, že mi v ruksaku našli 0,8g hašišu. Našli pri mne tiež malú váhu. Na polícii som dobrovoľne vypovedal a opísal situáciu, ako som k tomu, respektíve k jeho kúpe, prišiel. Spomenutú váhu som opísal ako predmet, ktorým si zvyknem overujú váhu marihuany, v tomto prípade hašišu. S políciou som spolupracoval a vyšetrovateľ mi povedal, že sa budem rozprávať iba s prokurátorom a na súd nepôjdem. Avšak, toto záleží na informáciách, ktoré som poskytol. Priznávam, že konzumujem marihuanu, v ojedinelom prípade hašiš, ako je tento, iba pre rekreačné účely a nepredávam ju. Čo je najhorším, čo mi v mojom prípade hrozí? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čo mi hrozí za predaj drog?

(odpoveď odoslaná: 07.06.2019)

Dobrý deň, 

V zmysle ustanovenia § 171 ods. 1 Trestného zákona sa ten, kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Tiež je dôležité koľko jednorazových dávok sa dá vyrobiť z 0,8g hašišu. Od toho závisí aj sadzba. Je dobré, že ste nepovedali, že to máte na predaj alebo niečo podobné. Kriminálno-expertíznym ústavom sa určí koľko je to dávok a potom sa uvidí, aký trest Vám hrozí.

V konečnom dôsledku však druh trestu a jeho dĺžka bude závisieť od skutočnosti, či vám nepreukážu aj výrobu alebo distribúciu samotnej psychotropnej látky. Je možné, že dozorujúci prokurátor bude chcieť s vami uzavrieť podľa § 232 a nasl. Trestného poriadku dohodu o vine a trestu. Tá však na to, aby bola účinná, musí byť schválená príslušným súdom.  


Trápi vás "Čo mi hrozí za predaj drog?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čo mi hrozí za predaj drog? (Trestné právo)

Dobrý deň, bol som kontrolovaný políciou v Bratislave a našli mi pervitín. Dobrovoľne som ho vydal policajtom, a to som kúpil prvýkrát v živote, len aby som zvládol náročnú prácu. Nikdy predtým som nebol trestaný ani som nemal nič spoločné s políciou. Obávam sa možného trestu, prípadneho záznamu v registri trestov. Polícii som povedal, že drogu som mal pre vlastnú potrebu, to bolo prvé, čo mi napadlo. Bojím sa o svoju budúcnosť.

Odpoveď: Čo mi hrozí za predaj drog?

(odpoveď odoslaná: 02.08.2017)

Dobrý deň, vo Vašom prípade je s najväčšou pravdepodobnosťou vedené trestné stíhanie pre trestný čin Nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 171 ods. 1 Trestného zákona (TZ). Tohto prečinu sa dopustí ten, kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor, za čo sa môže potrestať  odňatím slobody až na tri roky. 

Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy.

Vzhľadom na uvedené kritéria, predovšetkým na Vašu osobu a predpoklad prevahy poľahčujúcich okolností, možno predpokladať, že Vám nebude uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. V každom prípade Vám odporúčam splnomocniť advokáta na prevzatie Vašej obhajoby.


Podotázka: Čo mi hrozí za predaj drog? (Trestné právo)

Mám problém. Známy ma chce obviniť z predaja drog. Neexistuje žiadny dôkaz, iba jeho výpoveď. Mohol by som mať z toho vážny problém, ak neexistuje iný dôkaz okrem jeho svedectva?

Odpoveď: Čo mi hrozí za predaj drog?

(odpoveď odoslaná: 25.11.2016)

Dobrý deň. Som toho názoru, že jediná svedecká výpoveď nemôže byť dôkazom, na základe ktorého by mohlo byť vedené trestné stíhanie. Rovnako si treba uvedomiť, že pokiaľ Vás niekto krivo obviní, sám sa tým vystavuje riziku trestného stíhania pre trestný čin krivého obvinenia v zmysle ustanovenia § 345 Trestného zákona.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Čo mi hrozí za predaj drog? (Trestné právo)

Dobrý deň, stala sa nám taká vec, že sme boli s priateľkou na kofole v jednom bare a prišla tam raziá. Zhodou okolností prišli aj ku nám a približne 3 metre od nás našli zatavenú striekačku, v ktorej bol údajne pervitín. Polícia nás odviedla na oddelenie, kde sme strávili 8 hodín. Držali nás tam v putách celú noc a nedali nám ani kópiu zápisnice. Približne po 8. mesiacoch si predvolali moju priateľku na kriminálku do Dubnice nad Váhom a začali jej rozprávať, že na tej zatavenej striekačke sa našli jej odtlačky a podobne. Chcem dodať, že na oddelení v tú noc nám odtlačky prstov ani nebrali. Brali nám len výter z úst na DNA. Nerozumiem tomu, ako je možné, že takéto niečo v dnešnej dobe polícia robí. Ako ju môžu obviniť z niečoho, čo jej ani nepatrí. Hrozí jej niečo? Pretože podľa toho, čo oni hovoria, jej hrozí 3-10 rokov. Ďakujem.

Odpoveď: Čo mi hrozí za predaj drog?

(odpoveď odoslaná: 22.12.2015)

Dobrý deň, v prvom rade, ak ju obviňujú z drogovej trestnej činnosti, tak by jej mali najskôr vzniesť obvinenie. Po vznesení obvinenia môže nahliadať do spisu a pozrieť sa, či je to skutočne pravda, že na striekačke sa našli jej odtlačky. Ak jej nevzniesli ešte obvinenie, potom je málo pravdepodobné, že na striekačke budú práve jej odtlačky. Nenechajte sa zastrašiť (ani ona), niektorí policajti využívajú nezákonné spôsoby, ako získať priznanie. Toto je jeden z nich. 

Navyše, ak Vám nebrali odtlačky prstov, potom ich nemajú odkiaľ vziať. Takže sa toho neobávajte. Ak už uplynulo 8 mesiacov a nič sa nezačalov voči Vám alebo priateľke, potom sa už ani nič nestane.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čo mi hrozí za predaj drog?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.