Bola mi sudcom odňatá možnosť konať pred súdom?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 2. 6. 2016

Otázka: Bola mi sudcom odňatá možnosť konať pred súdom?

Dobrý deň. V deň pojednávania som utrpel úraz a o 8.13 poslal súdu emailom ospravedlnenie neúčasti. Zároveň som žiadal o odročenie pojednávania, aby sa konalo v mojej prítomnosti. Taktiež som zaslal potvrdenie ošetrujúceho lekára, že sa bez závažného zhoršenia zdravotného stavu nemôžem zúčastniť. Pojednávanie o 9.00 hod prebehlo. Bolo to prvé pojednávanie v konaní o rozvod. Po nazretí do súdneho spisu viem, že moje ospravedlnenie bolo sudcovi doručené z podateľne až po pojednávaní o 11.00 hod. Možno takýto postup súdu považovať za odňatie možnosti konať pred súdom z dôvodu faktickej nečinnosti súdu? Alebo sú nejaké časové lehoty, do kedy musím poslať ospravedlnenie do pojednávania, respektíve kedy ho má pracovníčka podateľne doručiť sudcovi? Môže odvolanie z tohto dôvodu byť úspešné? Ďakujem

Odpoveď: Bola mi sudcom odňatá možnosť konať pred súdom?

Dobrý deň, odňatie možnosti konať pred súdom ako odvolací dôvod podľa § 205 ods. 1 pís. a) v spojení s § 221 ods. 1 pís. f) Občianskeho súdneho poriadku (OSP), znamená taký postup súdu, ktorým účastníkovi konania znemožnil realizáciu procesných práv podľa OSP. V praktickom zmysle je takou vadou postupu súdu prejednanie veci v neprítomnosti účastníka konania, hoci preto neboli splnené podmienky, napr. ak súd konal, aj keď sa účastník konania včas ospravedlnil a súčasne požiadal o odročenie pojednávania na základe lekársky uznanej práceneschopnosti, ktorú aj preukázal. Vy ste splnili všetky podmienky na to, aby Vás súd ospravedlnil a aby pojednávanie odročil. Otázne však je, čí sudca mohol mať vedomosť o tejto skutočnosti, ak ste žiadosť zaslali elektronicky na adresu podateľne súdu necelú hodinu pred začatím pojednávania. Dôležitou skutočnosťou však je aj posúdenie Vášho stanoviska k rozvodu manželstva, teda či Vaša prítomnosť a výpoveď pred súdom mohla mať vplyv na rozhodnutie vo veci.  

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk