Máte
otázku?

Aký trest môžem dostať za Ublíženie na zdraví?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov

Otázka: Aký trest môžem dostať za Ublíženie na zdraví?

Jeden starší pán, približne 35-ročný, ma otravoval, tak som mu vrazil a zlomil mu čeľusť. Aký trest môžem za to dostať? (Mám 16 rokov).

Odpoveď: Aký trest môžem dostať za Ublíženie na zdraví?

Dobrý deň, trestného činu Ublíženia na zdraví sa v základnej skutkovej podstate uvedenej v § 155 Trestného zákona dopustí ten, kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví. Zlomenina sánky spravidla je ťažkou ujmou na zdraví. Za uvedené konanie môže byť páchateľ potrestaný odňatím slobody na štyri roky až desať rokov. Trestná sadzba sa môže zvýšiť za predpokladu naplnenia ďalších skutočností. V zmysle § 117 však platí, že trestné sadzby odňatia slobody ustanovené v Trestnom zákone sa u mladistvých znižujú na polovicu; horná hranica zníženej trestnej sadzby nesmie prevyšovať sedem rokov a dolná hranica zníženej trestnej sadzby dva roky. V prípade uznania viny však do úvahy pripadá aj uloženie iných trestov ako trest odňatia slobody. 

Trápi vás "Aký trest môžem dostať za Ublíženie na zdraví?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Aký trest môžem dostať za Ublíženie na zdraví? (Trestné právo)

Dobrý deň, aký trest mi hrozí, ak ma napadol muž, ktorý bol pod vplyvom alkoholu? Zo začiatku na mňa hodil cigaretu, nadával mi a následne ma bezdôvodne udrel. V sebaobrane som ho udrel späť a zlomil som mu lícnu kosť. Ten pán na mňa podal trestné oznámenie. Bránil som sa, som z Ukrajiny a nikdy som nebol v konflikte so zákonom. Celú situáciu zachytili bezpečnostné kamery. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aký trest môžem dostať za Ublíženie na zdraví?

(odpoveď odoslaná: 19.04.2024)

Dobrý deň,
z Vášho popisu vyplýva, že by sa mohlo jednať aj o nutnú obranu. Ak by sa táto totiž preukázala, tak by išlo o okolnosť vylučujúcu protiprávnosť činu, teda by sa nejednalo o trestný čin. Odporúčam preto navštíviť advokáta a prebrať možnú stratégiu obrany.

Čo sa týka trestu, v prípade ublíženia na zdraví, tieto sú upravené v ust. § 155 a nasl. Trestného zákona: 

§ 155 (1) Kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov. (2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) závažnejším spôsobom konania, b) na chránenej osobe, alebo c) z osobitného motívu. (3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo b) za krízovej situácie.   § 156 (1) Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky. (2) Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) na chránenej osobe, alebo b) z osobitného motívu. (3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) závažnejším spôsobom konania, b) za krízovej situácie, alebo c) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.   § 157 (1) Kto inému z nedbanlivosti spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky. (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) závažnejším spôsobom konania, alebo b) na chránenej osobe.   Výška trestu sa teda odvíja najmä od úmyslu, charakteru spôsobených zranení (ublíženie, ťažká ujma) ako aj od iných priťažujúcich okolností uvádzaných vyššie. 
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Aký trest môžem dostať za Ublíženie na zdraví? (Trestné právo)

Dobrý deň, môj syn sa zapletol do konfliktu s iným mužom. Nepokľaďte to však za bitku, skôr sa len šarvali a padli. Tento muž mal predtým operovaný členok a jeho doba liečenia sa odhaduje na 12 až 16 týždňov. Napriek zraneniu bol už po troch týždňoch na plese, o ďalší týždeň na inom plese a po dvoch mesiacoch už pracoval na stavbe. Rádi by sme vedeli, čo hrozí nášmu synovi. Ďakujem.

Odpoveď: Aký trest môžem dostať za Ublíženie na zdraví?

(odpoveď odoslaná: 04.06.2023)

Dobrý deň,
v takomto prípade by sa mohlo jednať o ublíženie na zdraví. Avšak, ak dosiaľ voči Vášmu synovi nebolo vznesené obvinenie, tak sa v zásade nemá čoho obávať. V prípade, že voči Vášmu synovi bude vznesené obvinenie, tak Vám odporúčam vyhľadať pomoc advokáta, aby zvolil správnu stratégiu obhajoby. 

Trestné sadzby sa pohybujú v rôznej výške v závislosti od toho či bolo ublíženie úmyselné a aký bol charakter ujmy na zdraví. Trestné sadzby nájdete v trestnom zákone v ustanoveniach § 155 a nasl. Trestného zákona.

Ak to bolo tak ako píšete, tak je to skôr skutok spáchaný z nedbanlivosti. 

Tu sú ustanovenia z trestného zákona. 

§ 155 (1) Kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov. (2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) závažnejším spôsobom konania, b) na chránenej osobe, alebo c) z osobitného motívu. (3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo b) za krízovej situácie.   § 156 (1) Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky. (2) Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) na chránenej osobe, alebo b) z osobitného motívu. (3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) závažnejším spôsobom konania, b) za krízovej situácie, alebo c) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.   § 157 (1) Kto inému z nedbanlivosti spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky. (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) závažnejším spôsobom konania, alebo b) na chránenej osobe.   § 158 Kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Podotázka: Aký trest môžem dostať za Ublíženie na zdraví? (Trestné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na nasledovnú situáciu: Môj brat a jeho rozvedená manželka majú časté konflikty kvôli deťom, keďže ona sa o deti nestará adekvátne. Je agresívna a schválne vyvoláva spory, ktoré už musela riešiť aj mestská polícia. Pri jednom takomto incidente ho fyzicky napadla, a keď ju odstrčil, padla a zranila sa. Následne podala trestné oznámenie a nechala sa vyšetriť lekárom, ktorý zistil, že má zlomené rebrá. Môj brat je skutočne dobrý človek a otec, len ju odstrčil v sebaobrane, a teraz sa obávame o jeho budúcnosť. Chcem sa opýtať, ako by sa mal brániť voči tomuto trestnému oznámeniu. Ďakujem.

Odpoveď: Aký trest môžem dostať za Ublíženie na zdraví?

(odpoveď odoslaná: 26.10.2020)

Dobrý deň,

 

ak už bolo podané trestné oznámenie vec bude riešiť polícii a tá si pravdepodobne predvolá na výsluch Vášho brata. Bez toho ,aby som vec poznal detailnejšie je potrebné poukázať na konfliktnosť jeho bývalej manželky a tiež na to, že ona zaútočila prvá. Po právnej stránke sa dá uvažovať napr. nad nutnou obranou alebo krajnou núdzou, čo sú okolnosti vylučujúce protiprávnosť.

 


Trápi vás "Aký trest môžem dostať za Ublíženie na zdraví?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aký trest môžem dostať za Ublíženie na zdraví? (Trestné právo)

Prosím o radu a už vopred ďakujem. Zbil som partnera svojej ženy a nikto ma nevidel, teda nikto nemôže byť svedkom toho, čo sa stalo. Potom som šiel informovať jeho rodičov o tom, že mi chodí za ženou. Ako som očakával, povedali, že som ho zbil ja. Chcel by som vedieť, čo by som mohol dostať za takéto správanie a čo by som mal robiť. Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Aký trest môžem dostať za Ublíženie na zdraví?

(odpoveď odoslaná: 28.04.2017)

Dobrý deň. 

V prvom rade by ten chlap musel podať na Vás trestné oznámenie a polícia by musela vec prešetriť a dokázať Vám spáchanie tohto skutku. Ak bolo na Vás podané trestné oznámenie, tak budete predvolaný na výsluch. Na základe vykonaného vyšetrovania polícia rozhodne, či ide o trestný čin alebo o priestupok. To či pôjde o trestný čin závisí aj od toho, aká bude doba liečenia poškodeného. Ak bude liečenie do siedmich dní, nie je to trestný čin.

To, čo Vám z tohto skutku hrozí, závisí od vykonané vyšetrovania a od toho, či Vám bude dokázané, že ste to boli Vy. Ak Vám polícia tento skutok dokáže, môže Vám totiž hroziť aj trest za úmyselne ublíženie na zdraví (sadzba je 6 mesiacov až 2 roky).  

Ďalšia hranica je 42 dní, ak by liečenie prekročilo 42 dní, potom môže ísť o ťažkú ujmu na zdraví (pri úmyselnom ublížení na zdraví je sadzba 4 roky až 10 rokov v základnej skutkovej vete).V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aký trest môžem dostať za Ublíženie na zdraví?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.