Máte
otázku?

Ako riešiť postup policajtov?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilina

Otázka: Ako riešiť postup policajtov?

Dobrý deň. Išiel som autom a nevedomky som odbocil do protismerného jazdného pruhu. Uvedomil som si to však už po pár metroch a bolo neskoro - zastavili ma policajti. Nasledovalo výsluchové obdobie, predloženie dokladov a z ich strany sa prejavovalo veľmi arogantné správanie. Napriek tomu, ja som komunikoval vo všeobecne akceptovaných normách. Snažil som sa dohodnúť čo najrozumnejšie riešenie bez problémov, s návrhom, že zaplatím pokutu. Položil som otázku týkajúcu sa sumy, ktorú by som mal zaplatiť. Jeden z nich (nemenovaný, arogantný a bez slušného správania) mi povedal, že na mieste musím zaplatiť 1000 eur. Toto ma dosť zaskočilo. Potom mi dali dychať do alkohol-testu.

Odpoveď: Ako riešiť postup policajtov?

Dobrý deň, neuviedli ste ako celá situáciu skončila. Zaplatili ste blokovú pokutu na mieste alebo sa to prešetruje v rámci priestupkového konania. Ak sa to prešetruje v rámci priestupkového konania, môžete podať sťažnosť na správanie príslušníkov policajného zboru SR. Problém v tomto smere môže byť skutočnosť, že ak s Vami v aute nebol nikto ďalší, túto skutočnosť budete preukazovať len veľmi ťažko. Môžu Vám byť nápomocným technické zariadenia v motorovom vozidle príslušníkov (kamera s nahrávaním zvuku, ak to ich vybavenie umožňuje). Rovnako môžete podať sťažnosť a žiadosť o prešetrenie postupu policajtov na Ministerstvo vnútra SR odbor inšpekčnej služby a vnútornej kontroly.

Trápi vás "Ako riešiť postup policajtov?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako riešiť postup policajtov? (Trestné právo)

Dobrý deň, rád by som navštívil svoje deti počas sviatkov 9.4.2020. Avšak, bývajú až v piatom okrese. Môžem sa opýtať, či je mi to povolené? Ďakujem.

Odpoveď: Ako riešiť postup policajtov?

(odpoveď odoslaná: 09.04.2020)

Dobrý deň, vzhľadom na ostatné uznesenie vlády a opatrenia v súvislosti s Veľkou nocou je zakázaný akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách, s určitými výnimkami a najmä v rámci jedného okresu. Bohužiaľ stretnutie s deťmi počas týchto dní nespadá pod výnimky uvedené v opatreniach. Rovnako sa zakazuje stretávanie s inými osobami, než s ktorými tvoríte spoločnú domácnosť. Ak by Vás cestou k nim alebo na mieste kontrolovala hliadka PZ SR, nevyhli by ste sa vysokej pokute.


Podotázka: Ako riešiť postup policajtov? (Trestné právo)

Rád by som podal sťažnosť na policajta, ktorý riešil moju dopravnú nehodu. Nie tak veľmi sťažovať sa, ako skôr upozorniť na jeho nevhodné správanie. Kde by som sa mal obrátiť, keďže nemám žiadny dôkaz a chcem len informovať kompetentných, aby takíto ľudia nehanobili políciu? Hľadám miesto, kde ma moja sťažnosť bude mať skutočný zmysel.

Odpoveď: Ako riešiť postup policajtov?

(odpoveď odoslaná: 04.09.2017)

Dobrý deň, v prípade sťažnosti na policajta to môžete urobiť na Inšpekciu ministerstva vnútra. Popíšte, čo sa presne stalo, ako to prebiehalo a v čom spočívalo nevhodné spravanie sa policajta. Ak to urobil Vám, tak určite nie je ste jediný a čím viac sťažností bude mať, tým je väčšia pravdepodobnosť, že ju ho prepustia.


Podotázka: Ako riešiť postup policajtov? (Trestné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, aké všetky pravidlá porušil mestský policajt svojim činom a kde by som sa mal obrátiť. Zatiaľ nám poradili napísať sťažnosť na mestskú políciu, avšak neviem, čo do nej napísať. Keď vám povieme o tom, čo sa stalo, možno by ste nám vedeli lepšie poradiť. Mestský policajt sa po svojej službe vyhrážal svojho kamaráta bitkou. Neskôr ho čakal za mestom a keď sme prechádzali, odstavil nás tým, že zastal na strede cesty, čím nám znemožnil pokračovať. Vystúpil, prišiel k autu a žiadal mojho kamaráta, aby vystúpil. Potom od neho vyžadoval, aby vrátil niečo, čo vôbec nezobral. Nakoniec nám povedal, že je to nahlásené aj na polícii, čo v skutočnosti aj bolo, ale situácia sa nás netýkala. Mám dojem, že policajt neočakával, že môj kamarát nebude sám. Chcel by som vedieť, ako postupovať ďalej, pretože si myslím, že tu došlo k zneužitiu právomoci verejného činiteľa. Nie som si istý, či sa toto pravidlo vzťahuje aj na mestského policajta. Použil totiž spôsoby, na ktoré nemá kompetencie a tým, že nás zastavil takýmto spôsobom, nás ohrozil. Že stál na plnej čiare večer a bez reflexnej vesty, mi tiež nepripadá správne. Ďakujem Vám vopred za odpoveď.

Odpoveď: Ako riešiť postup policajtov?

(odpoveď odoslaná: 15.05.2017)

Dobrý deň,

v zmysle § 128 Trestného zákona sa aj mestský policajt považuje za verejného činiteľa. Podľa § 326 TZ sa trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľ tento verejný činiteľ dopustí ak v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech,

a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,

b) prekročí svoju právomoc, alebo

c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu.

Podľa toho, čo uvádzate si nemyslím, že došlo k naplneniu vyššie uvedenej skutkovej podstaty zo strany mestského policajta.

Jeho postup však bol určite neštandardný, a preto by som na neho podal minimálne sťažnosť. Platí totiž, že orgány verejnej moci môžu konať len v súlade so zákonom a v jeho medziach.


Trápi vás "Ako riešiť postup policajtov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako riešiť postup policajtov? (Trestné právo)

Dobrý deň. Dňa 16.4.2016 som v obchode nechtiac poškodil tovar. Prechádzal som okolo regálu a rukávom som zavadil o vystavený tovar. Ani som si to nevšimol. Až pri odchode z obchodu ma zastavil pracovník SBS, že mám ísť s ním niekam dozadu, pretože som vraj niečo poškodil. Keď mi nechcel ukázať kamerový záznam a ja som si nebol vedomý, že som niečo poškodil, po menšej výmene názorov zavolal políciu. Policajti prišli, pozreli sa na záznam a hovoria, že som naozaj niečo zvalil. Kričali tam na mňa, že som poškodil tovar za 3 eurá. Po vyhrážkach som sa cítil nepohodlne a chcel som pokec skončiť čo najskôr, tak som súhlasil s úhradou škody. Dostal som pokutu 10 eur a tiež aj zápis v registri priestupkov voči majetku. Bude tam ten zápis o priestupku večne, alebo sa po určitej dobe vymaže? Mám šancu uspieť, keď sa ohradím voči správaniu polície, keďže som im asi trikrát oznámil, nech na mňa nekričia a nevyhrážajú sa mi? Na zázname nie je vidieť, ako som zavadil o tovar, iba ako som šiel okolo.

Odpoveď: Ako riešiť postup policajtov?

(odpoveď odoslaná: 25.04.2016)

Dobrý deň, v prvom rade si Vás dovoľujem upozorniť, že Vašim konaním neboli naplnené znaky skutkovej podstaty priestupku proti majetku. Podľa § 50 ods. 1 zákona o priestupkoch, priestupku proti majetku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi. Vzhľadom k tomu, že ste škodu nespôsobili úmyselne, mohli ste niesť len občianskoprávnu zodpovednosť za náhradu spôsobenej škody. Keďže ste sa zaplatením pokuty v blokovom konaní k priestupku priznali, vec už nemožno spätne preskúmať. Podľa § 89a ods. 7 zákona o priestupkoch, orgán, ktorý vedie evidenciu priestupkov, likviduje údaje z evidencie priestupkov po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priestupku alebo od zaplatenia pokuty v blokovom konaní, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Príslušníci Policajného zboru SR sú pri výkone služby povinní postupovať v medziach zákonov tak, aby nebola ohrozená a ani narušená vážnosť a dôstojnosť osoby, voči ktorej realizujú výkon svojich oprávnení. Postup polície, ktorý popisujete, preto zákonom požadovaný postup nesplňal. Na základe uvedeného preto máte právo podať sťažnosť na postup príslušníkov PZ.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako riešiť postup policajtov?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:
 • Sťažnosť na prešetrenie postupu polície

  Dobrý deň, sťažnosť na postup policajta môžete podať na každom útvare Policajného zboru SR. V zmysle zákona o sťažnostiach je každý štátny orgán povinný ...

 • Bol postup policajta pri riešení nehody správny?

  Otázka: Bol postup policajta pri riešení nehody správny? Dobrý večer, mám jednu otázočku. Stala sa mi taká vec, cúvala som s autom z parkoviska. Mám cuvaci ...

 • Ako riešiť spolužitie po rozvode manželstva?

  7. nov. 2016 ... Prosím Vás ako sa dá takáto situácia riešiť? Ďakujem. ... Spolužitie po rozvode · Ako riešiť postup policajtov? Chcem vyplatiť časť bytu.

 • Ako riešiť BSM

  15. mar. 2017 ... Právna Poradňa: Ako riešiť BSM | Poradíme Vám? | Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. ... Ako riešiť postup policajtov? Ako riešiť ...

 • Ako sa to dá riešiť

  26. apr. 2017 ... Podotázka: Ako sa to dá riešiť (Občianske právo). Dobrý deň, termín osobnej ... Neplatiči nechcú odísť · Ako riešiť postup policajtov? Exekúcia ...

 • Ako riešiť škodu na mobile?

  9. nov. 2017 ... Snažila som sa to riešiť normálne bez hádok ale on je arogantný. V ten večer ... O vzťah príčinnej súvislosti ide, ak je medzi nesprávnym úradným postupom a škodou vzťah príčiny a následku. ... Ako riešiť postup policajtov?

 • Zadržanie vodičského preukazu

  Kedy je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz? ... Ak Vás s priateľkou zastavila policajná hliadka, primárne by mala riešiť vodiča motorového vozidla, tzn. ... Postup polície v tom, že Vám bol zadržaný vodičský preukaz bol v súlade s ust.
najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava