Obnovenie dedičského konania pre podstatnú zmenu okolnosti z ktorých dedičia vychádzali

Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilina
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 11. 1. 2017

Otázka: Obnovenie dedičského konania pre podstatnú zmenu okolnosti z ktorých dedičia vychádzali

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu, mám takýto problém: Po otcovej smrti som sa zriekla spolu s mamou dedičského podielu v prospech sestry, ktorá bola vtedy ešte slobodná. Viac-menej som sa nechala obalamutiť s tým, že keďže budú len 2 vlastníci, dom sa ľahšie predá a sestra odkáže dom mojim dvom deťom, kedže je bezdetná. Medzičasom sa sestra vydala, jej manžel je riadny hulvát, mamke obaja znepríjemňujú život. Chcela by som vedieť, či existuje nejaký opravný prostriedok alebo obnova dedičského konania a či v prípade sestrinej smrti nebude mať nárok na polovicu domu jej manžel. Už teraz sa správa tak, akoby mu to všetko patrilo. Má totiž 2 deti z prvého manželstva, aj trvalý pobyt má u svojej bývalej. Ďakujem Vám za skorú odpoveď.

Odpoveď: Obnovenie dedičského konania pre podstatnú zmenu okolnosti z ktorých dedičia vychádzali

Dobrý deň,

žiaľ skutočnosti, ktoré uvádzate (podstatná zmena okolností, z ktorých ste v dedičskom konaní vychádzali), nezakladajú dôvod na obnovu už právoplatne skončeného dedičského konania. 

Čo sa týka druhej otázky, týkajúcej sa dedenia vlastníckeho práva Vašej sestry k domu, je nutné uviesť, že ak nezanechá závet (v ktorom by mohla odkázať celé dedičstvo napr. len svojmu manželovi, pričom takýto postup jej Občiansky zákonník umožňuje) a súčasne je bezdetná, bude sa dediť zo zákona.

Keďže je bezdetná, dedilo by sa v druhej dedičskej skupine podľa § 474 Občianskeho zákonníka. V tomto prípade by boli dedičmi manžel, Vaša matka, a tí, ktorí žili s Vašou sestrou najmenej po dobu jedného roka pred smrťou v spoločnej domácnosti - avšak len za predpokladu, že táto posledná skupina osôb sa starala o domácnosť alebo boli výživou odkázaný na Vašu sestru. Súčasne podľa § 474 ods. 2 Občianskeho zákonníka v prípade dedenia v druhej dedičskej skupine dedí manžel poručiteľa vždy najmenej polovicu. Teda v prípade smrti Vašej sestry by jej manžel zdedil podiel na dedičstve (teda aj na vlastníckom práve Vašej sestry k domu) o veľkosti 1/2.

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Synovia mi nepomahajú so splácaním hypotéky
Dedičstvo po manželke a 4 dedičia
Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia
viaceri dedicia a vyplatenie bytu
Ako dosiahnuť zmenu zápisu otca v rodnom liste?
Aké sú podmienky na zmenu priezviska maloletého dieťaťa?
Môžu dedičia spochybniť mnou nadobudnutý majetok po poručiteľovi?
Bude manžel dediť?
Zmena notára v dedičskom konaní
Rada ohľadom vlastníctva domu

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
1 2 3 4 5 9 12 16 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):