Vyššie overenie verejnej listiny - apostila.


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vyššie overenie verejnej listiny - apostila.

Dobrý deň, Chcela by som sa informovať ohľadom nového vydania rozsudku o rozvode manželstva, pretože chcem opäť uzatvoriť manželstvo v Nemecku s nemeckým občanom kde potrebujem predložiť aktuálne vydanie o rozvode manželstva poprípade certifikát podľa článku 39 ale neviem, či tento certifikát na Slovensku vydávajú alebo ak mi môže okresný súd tento doklad predložiť v nemeckom jazyku. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vyššie overenie verejnej listiny - apostila.

Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď, ktorou opravujeme a upravujeme pôvodnú odpoveď :

Vo veci platí NARIADENIE RADY (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000.

Toto nariadenie upravuje pravidlá súdnych konaní vo veciach rodinného práva, práva a povinnosti rodičov k deťom a samozrejme aj uznávanie rozhodnutí o rozvode a rozluke.

Podľa čl. 21 Nariadenia Rady"rozsudok vydaný v členskom štáte sa uznáva v ostatných členských štátoch bez osobitného konania. 2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, sa najmä nevyžaduje žiadny osobitný postup pri aktualizácii záznamov členského štátu o osobnom stave na základe rozsudku o rozvode, rozluke alebo anulovaní manželstva, ktorý bol vydaný v inom členskom štáte a proti ktorému už podľa práva tohto členského štátu nie je možné odvolanie.  Bez toho, aby bol dotknutý oddiel 4 tejto kapitoly, môže zainteresovaný účastník postupom upraveným v oddieli 2 tejto kapitoly navrhnúť vydanie rozhodnutia o uznaní rozsudku."

Podľa čl. 52 Nariadenia Rady (Legalizácia alebo podobné formálne náležitosti) platí, že "písomnosti uvedené v článkoch 37, 38 a 45 alebo písomnosť, ktorou sa vymenúva procesný zástupca, nevyžadujú legalizáciu ani splnenie podobnej formálnej náležitosti."

Vo Vašom prípade pre účely registrácie rozvodu v Nemecku, ku ktorému došlo  na území SR  je preto podľa cit. Nariadenia Rady potrebné predložiť rozsudok o rozvode a osvedčenie podľa čl. 39. 

Podľa čl. 39 cit. Nariadenia Rady pre osvedčenie rozsudkov v manželských veciach a osvedčenie rozsudkov o rodičovských právach a povinnostiach platí : "Príslušný súd alebo orgán členského štátu pôvodu na žiadosť zainteresovaného účastníka vydá osvedčenie podľa vzoru ustanoveného v prílohe I (rozsudky v manželských veciach) alebo v prílohe II (rozsudky o rodičovských právach a povinnostiach)."

Osvedčenie podľa čl. 39 vydáva ten súd, ktorý manželstvo rozviedol. 

Príslušné tlačivo v jazyku nemeckom nájdete tu - link : 

https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=271&plang=de&init=true&refresh=1

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk