POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Vyššie overenie verejnej listiny - apostila.


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Košice

Otázka: Vyššie overenie verejnej listiny - apostila.

Dobrý deň, rada by som sa informovala ohľadom nového vydania rozsudku o rozvode manželstva. Plánujem uzatvoriť manželstvo v Nemecku s nemeckým občanom a potrebujem predložiť aktuálne vydanie rozsudku o rozvode, prípadne certifikát podľa článku 39. Neviem však, či tento certifikát na Slovensku vydávajú, alebo či mi ho môže okresný súd predložiť v nemeckom jazyku. Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vyššie overenie verejnej listiny - apostila.

Dobrý deň,

ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď, ktorou opravujeme a upravujeme pôvodnú odpoveď :

Vo veci platí NARIADENIE RADY (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000.

Toto nariadenie upravuje pravidlá súdnych konaní vo veciach rodinného práva, práva a povinnosti rodičov k deťom a samozrejme aj uznávanie rozhodnutí o rozvode a rozluke.

Podľa čl. 21 Nariadenia Rady"rozsudok vydaný v členskom štáte sa uznáva v ostatných členských štátoch bez osobitného konania. 2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, sa najmä nevyžaduje žiadny osobitný postup pri aktualizácii záznamov členského štátu o osobnom stave na základe rozsudku o rozvode, rozluke alebo anulovaní manželstva, ktorý bol vydaný v inom členskom štáte a proti ktorému už podľa práva tohto členského štátu nie je možné odvolanie.  Bez toho, aby bol dotknutý oddiel 4 tejto kapitoly, môže zainteresovaný účastník postupom upraveným v oddieli 2 tejto kapitoly navrhnúť vydanie rozhodnutia o uznaní rozsudku."

Podľa čl. 52 Nariadenia Rady (Legalizácia alebo podobné formálne náležitosti) platí, že "písomnosti uvedené v článkoch 37, 38 a 45 alebo písomnosť, ktorou sa vymenúva procesný zástupca, nevyžadujú legalizáciu ani splnenie podobnej formálnej náležitosti."

Vo Vašom prípade pre účely registrácie rozvodu v Nemecku, ku ktorému došlo  na území SR  je preto podľa cit. Nariadenia Rady potrebné predložiť rozsudok o rozvode a osvedčenie podľa čl. 39. 

Podľa čl. 39 cit. Nariadenia Rady pre osvedčenie rozsudkov v manželských veciach a osvedčenie rozsudkov o rodičovských právach a povinnostiach platí : "Príslušný súd alebo orgán členského štátu pôvodu na žiadosť zainteresovaného účastníka vydá osvedčenie podľa vzoru ustanoveného v prílohe I (rozsudky v manželských veciach) alebo v prílohe II (rozsudky o rodičovských právach a povinnostiach)."

Osvedčenie podľa čl. 39 vydáva ten súd, ktorý manželstvo rozviedol. 

Príslušné tlačivo v jazyku nemeckom nájdete tu - link : 

https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=271&plang=de&init=true&refresh=1

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

Trápi vás "Vyššie overenie verejnej listiny - apostila." a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyššie overenie verejnej listiny - apostila." a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.