Máte
otázku?

Výmaz z OR


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Bratislava

Otázka: Výmaz z OR

Dobrý deň, sme dvaja konatelia a každý máme rovnaký podiel. Vo firme nastali problémy, preto sme spísali dohodu o vystúpení z firemného podielu a ukončení konateľstva. Jeden z konateľov nesplnil svoje povinnosti, iba bez vedomia druhého vybíjajúc firemný účet. Preto súhlasil s ukončením konateľstva a dohodu overenú notárom podpísal. V polovici októbra poslal spoločnosti list, v ktorom oznámil svoje rozhodnutie. Taký istý list poslal aj na VÚC, kde požiadal o jeho výmaz z Obchodného registra. Na valné zhromaždenie, kam sme ho pozvali, sa však nedostavil. Prevod svojho firemného podielu na inú osobu zrealizoval v decembri bez môjho vedomia. Môžete mi prosím poradiť, ako postupovať pri zmene v Obchodnom registri? Sú dostatočné tieto dokumenty, aj keď už uplynuli tri mesiace od prijatia listu o ukončení konateľstva? Spomínaný konateľ už nie je na Slovensku. Ďakujem za Vašu radu. S pozdravom, OS.

Odpoveď: Výmaz z OR

Dobrý deň, z Vašej otázky nie je zrejmé, či chcete zrušiť sro alebo len odvolať jeho ako konateľa. Spoločnosť, kde sú dvaja spoločníci, ktorí majú rovnaký podiel je de facto nefunkčná. Ak sa nedohodnete v dôležitých otázkach, musí sa to riešiť súdnou cestou a to je zdĺhavé a nepraktické.

Ak ste mali na mysli len vymaz tejto osoby ako konateľa, potom sa to robí na valnom zhromaždení. Rovnako prevod obchodného podielu sa schvaľuje na valnom zhromaždení. Na to stačí to, že máte 50%, ak by sa nedostavil na valné zhromaždenie.

 

Pokiaľ ide o prevod obchodného podielu:

So súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník zmluvou previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. Spoločenská zmluva môže určiť, že na prevod obchodného podielu na inú osobu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu a podpisy na zmluve sa musia osvedčiť. Nadobúdateľ, ktorý nie je spoločníkom, v nej musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám, ak boli prijaté. Prevodca ručí za splácanie vkladu nadobúdateľom tohto podielu.

Takže ak to nebolo schválené potom nemohlo dôjsť k prevodu obchodného podielu.

Ja by som Vám skôr odporúčal zrušiť spoločnosť a založiť si novú. Je to pre Vás jednoduchšie.

Trápi vás "Výmaz z OR" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výmaz z OR" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.