Výmaz z OR


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 19. 2. 2017

Otázka: Výmaz z OR

Dobrý deň, sme dvaja konatelia. Každý máme rovnaký podiel. Nastali vo firme problémy, a tak sme spísali dohodu a vystúpení z firemného podielu a ukončenie konateľstva. Jeden konateľ totiž nič nerobí, iba bieli firemný účet bez vedomia druhého konateľa. Tak on súhlasil s tým, že sa vzdá konateľstva a podpísal dohodu notárom overenú. V polovici októbra poslal list na firmu, že sa vzdáva konateľstva. Taký istý list poslal aj na VÚC, že sa vzdáva konateľstva a žiada ich o výmaz z OR. Pozývali sme ho na valné, na ktoré sa nedostavil. V decembri prepísal svoj firemný podiel na ďalšiu osobu bez vedomia spoločníka. Viete mi poradiť ako postupovať pri vymaze z OR, a či stačia tieto dokumenty, ktoré mám k dispozícii, aj keď sú to už 3 mesiace od prijatia listu o skončení konateľstva nakoľko ten, čo sa vzdal konateľstva už nie je na Slovensku. Ďakujem sa Vašu radu. S pozdravom OS.

Odpoveď: Výmaz z OR

Dobrý deň, z Vašej otázky nie je zrejmé, či chcete zrušiť sro alebo len odvolať jeho ako konateľa. Spoločnosť, kde sú dvaja spoločníci, ktorí majú rovnaký podiel je de facto nefunkčná. Ak sa nedohodnete v dôležitých otázkach, musí sa to riešiť súdnou cestou a to je zdĺhavé a nepraktické.

Ak ste mali na mysli len vymaz tejto osoby ako konateľa, potom sa to robí na valnom zhromaždení. Rovnako prevod obchodného podielu sa schvaľuje na valnom zhromaždení. Na to stačí to, že máte 50%, ak by sa nedostavil na valné zhromaždenie.

 

Pokiaľ ide o prevod obchodného podielu:

So súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník zmluvou previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. Spoločenská zmluva môže určiť, že na prevod obchodného podielu na inú osobu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu a podpisy na zmluve sa musia osvedčiť. Nadobúdateľ, ktorý nie je spoločníkom, v nej musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám, ak boli prijaté. Prevodca ručí za splácanie vkladu nadobúdateľom tohto podielu.

Takže ak to nebolo schválené potom nemohlo dôjsť k prevodu obchodného podielu.

Ja by som Vám skôr odporúčal zrušiť spoločnosť a založiť si novú. Je to pre Vás jednoduchšie.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk