Vrátenie zálohy za dovolenku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 26. 3. 2020

Otázka: Vrátenie zálohy za dovolenku

Dobrý večer, prosím Vás o informácie ohľadom vrátenia peňazí za zálohu za dovolenku, či mám nárok na vrátenie plnej sumy alebo len časti.

V marci sme zaplatili 100,- € ako zálohu za dovolenku. Pani nám poslala údaje k platbe a info, že nám rezervuje izbu na nami vybraný termín 06.08.

Všetko sa vybavovalo cez mobil a mailom. Neposlala žiadne iné dokumenty. Tešili sme sa na dovolenku a ani vo sne by nás nenapadlo, že by sa niečo malo stať a pokaziť dovolenku. Nečakane prišli zdravotné problémy našej dcérky a preto sme museli dovolenku zrušiť.

Pani sme o tom informovali a dovolenku zrušili a žiadali sme ju o vrátenie zálohy, keďže sme jej to dali vedieť mesiac a pol vopred.

Pani sa začala vykrúcat, že to nie je možné... Potom súhlasila, že si nechá 10-20,- € ako náhrada škody, keďže mohla mať iných záujemcov, tak sme sa dohodli ustnou formou na vrátení 80,- €.

Povedala, že peniaze pošle, keď sa jej náš termín obsadí... Pani sa neozyvala skoro mesiac. Keď sme jej volali a pýtali sa prečo sa tak dlho neozyvala, povedala, že nemá čas sa takými vecami zaoberať a jej prioritou je vybavovať objednávky, teda záujemcov...

Potom povedala, že ešte nevie, akú sumu nám vráti a či niečo vôbec vráti... Zaskočilo ma to, lebo poprela, že sme sa dohodli ustnou formou na 80,- €... Nakoniec vrátila 50,- €... Chcem sa opýtať, či je to v poriadku... Či si môže sama určovať, koľko vráti... Mala by to mať zahrnuté v zmluve, dokumentoch? Žiadne dokumenty nám neposlala... Keď som jej volala, nedvíhala mobil, chcela som ju požiadať, aby doplatila zvyšných 30,- €.... Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie zálohy za dovolenku

Dobrý deň, vzhľadom na to, že nemáte písomne uzatvorenú žiadnu zmluvu je Vaša situácia zložitejšia. V prípade písomnej zmluvy by bolo jednoznačné, za akých podmienok je možné pobyt zrušiť a aký vysoký storno poplatok by ste museli zaplatiť. Druhou možnosťou je, že tieto informácie má upravené v obchodných podmienkach, tie by mala mať zverejnené na svojej internetovej stránke. V prípade, že nemá ani obchodné podmienky, z ktorých by bolo zrejmé aké sú podmienky zrušenia pobytu, mám za to, že pani porušuje zákonom ustanovené povinnosti. Mám za to, že ak medzi Vami prebiehala iba e-mailová, resp. ústna komunikácia a nedošlo k uzatvoreniu žiadnej zmluvy, ani písomnej objednávky, mali by ste mať nárok na vrátenie celej sumy. Pani sa totiž na Váš úkor bezdôvodne obohatila. Nemá žiadny právny nárok na sumu, ktorú ste jej zaslali. Keby sa bránila tým, že ona poskytuje služby ubytovacieho zariadenia, pričom nemá na svojej stránke uverejnené obchodné podmienky, ani nedošlo k uzatvoreniu písomnej zmluvy medzi Vami, sama by priznala, že s jej podnikaním "nie je všetko v poriadku".

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vrátenie zálohy za dovolenku (Občianske právo)


Dobrý deň!
Potrebovala by som poradiť o odstúpení zájazdu. Cena zájazdu bola 1447,60 eur a odstupné najmenej 30% ceny zájazdu a poistné. My sme zaplatil momentálne polovicu. Viete mi prosím poradiť koľko mi cestovka vráti. Za odpoveď vopred ďakujem!

Odpoveď: Vrátenie zálohy za dovolenku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2020)

Dobrý deň,
ak ste odstúpili od zmluvy o zájazde pre hrozbu COVID 19, tak by ste možno ani nemuseli platiť odstupné. Vyplýva to z § 21 ods. 2 zákona o zájazdoch:

Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta; pri odstúpení od zmluvy o zájazde má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil.

Čo sa týka Vašej otázky, odstupné je 30 % z ceny zájazdu, to znamená sumu 434,28 €, ak ste zaplatili polovicu ceny zájazdu, ted sumu 723,80 €, a vychádzali by sme z toho, že majú nárok na odstupné, tak by Vám mali vrátiť rozdiel, teda sumu 289,52 €.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie zálohy za dovolenku (Občianske právo)

Dobrý deň, zakúpila som si zájazd do Turecka s odletom 16. 6. 2020, zaplatila som zálohu 110 Eur, 31. 3. By som mala zaplatiť druhu splátku, ale vzhľadom na situáciu s COVID 19, som písomne odstúpila od zmluvy (poslala som mailom aj poštou), cestovná kancelária vyčíslila storno poplatok 190 e na osobu, aj keď storno podmienky majú takéto: 8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ODSTUPNÉ (STORNOVACÍ
PODMÍNKY)
Zákazník ma právo kdykoliv pred započetím zájezdu odstoupit od Smlouvy o zájezdu na zájezd s CK PANTOUR, a to osobne nebo písemne (rozhodující je dátum prevzetí písemného oznámení). Vyše odstupného, které je zákazník povinen uhradiť CK PANTOUR za
každého účastníka v prípade odstoupení od Smlouvy o zájezdu na zájezd či služeb uvedených na Smlouve o zájezdu:
a) 50 a více dni pred odletem skutečne vzniklé náklady, nejméne však 1 000, - Kc za osobu
b) 49 až 30 dni pred odletem skutečne vzniklé náklady, nejméne však 20%
z predém stanovené celkové ceny za osobu
c) 29 až 15 dni pred odletem skutečne vzniklé náklady, nejméne však 50%
z predém stanovené celkové ceny za osobu
d) 14 až 7 dni pred odletem skutečne vzniklé náklady, nejméne však 70%
z predém stanovené celkové ceny za osobu
e) v dobe kratší než 7 dni pred odletem 100 % z predém stanovené celkové ceny za osobu.
Poprosím ako mám postupovať ďalej. S pozdravom K.

Odpoveď: Vrátenie zálohy za dovolenku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.03.2020)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame odpoveď :

Podľa ust. českého občanského zákonníku  zák. č. 89/2012 Sb. z. platí :

"§ 2533

(1) Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit vždy, avšak pořadatel jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost.

(2) Je-li ujednáno odstupné, musí být jeho výše přiměřená. Přiměřenost odstupného se odvíjí od doby mezi okamžikem odstoupení od smlouvy a okamžikem zahájení zájezdu s ohledem na očekávané úspory nákladů a na příjmy z náhradního využití služeb cestovního ruchu. Není-li ujednáno odstupné, odpovídá jeho výše ceně zájezdu snížené o úspory nákladů a o příjmy z náhradního využití služeb cestovního ruchu. Na žádost zákazníka pořadatel výši odstupného odůvodní.

§ 2535 : Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody.


§ 2536 a/ : Při odstoupení od smlouvy pořadatel vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů po ukončení závazku ze smlouvy, veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd, v případech stanovených tímto zákonem pak snížené o odstupné za předčasné ukončení závazku ze smlouvy."
 

Z otázky vyplýva, že ste zaplatili 110 € ako zálohu, pričom CK Vám vyúčtovala storno poplatok 190 €. Zo zák. ustanovenia § 2535 Obč. zákonníka vyplýva, že máte právo odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia odstupného ak v mieste určenia nastali mimoriadne okolnosti, pričom v takomto prípade máte právo na vrátenie všetkých poplatkov.  

Na základe uvedeného neuhradzuje ďalší poplatok resp. splátku zájazdu pre CK a CK požiadajte, aby Vám vrátili celú uhradenú zálohu 110 € na Vami uvedený  bankový účet v lehote do 14 dní  s poukázaním na vyššie uvedené zák. ustanovenia  § 2535 a § 2536a/ Obč. zákonníka.

V prípade, že záloha Vám nebude vrátená, budete musieť kontaktovať Českú obchodní inspekci.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk