Uznanie viny, náhrada škody


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilinský
Odpovedá: Advokát Žilina
Odpovedané dňa: 12. 4. 2017

Otázka: Uznanie viny, náhrada škody

Dobrý deň, prosím Vás o informáciu, akým spôsobom zmluvou, dohodou, čestným prehlásením?, ošetriť situáciu, ku ktorej došlo. Babka mi podpísala výpoveď zo zmluvy so sporením, kde peniaze mali byť prevedené na môj účet. Pani bola u nej doma, nakoľko babka bola ležiaca. Pani papier stratila a peniaze zo sporenia idú do dedičstva a ja dedičom nie som. Pani si uznala chybu a v prípade, že dediči sa nezrieknu týchto zdedených peňazí, je ochotná mi ich uhradiť ona. Akým spôsobom ošetriť tento jej sľub, aby sa tak naozaj stalo. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Uznanie viny, náhrada škody

Dobrý deň. 

V prvom rade je potrebné uviesť, že po poručiteľovi predmet dedičstva dedia dedičia a nie je možné sa vzdať časti dedičstva v prospech osoby, ktorá nie je dedičom. Dedič sa môže vzdať len celého dedičstva a preto finančné prostriedky zo sporenia bude musieť niektorí z dedičom zdediť.

V zmysle § 585 Občianskeho zákonníka dohodou o urovnaní môžu účastníci upraviť práva medzi nimi sporné alebo pochybné. Dohoda, ktorou majú byť medzi účastníkmi upravené všetky práva, sa netýka práv, na ktoré účastník nemohol pomýšľať.

V zmysle § 55 Občianskeho zákonníka ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní.

Na základe vyššie uvedených ustanovení zákona by som to riešila spísaním dohody o urovnaní, do ktorej by som zahrnula aj uznanie dlhu. Avšak odporúčam pri jej vypracovaní obrátiť sa na advokáta, ktorý ju spíše kvalifikovaným spôsobom.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk