POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Ústna dohoda o užívaní záhrady


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košice

Otázka: Ústna dohoda o užívaní záhrady

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu. Už vopred ďakujem. Po smrti otca sme na naliehanie mamy dali celý majetok na brata. Sme traja súrodenci - segra, brat a ja. Náš spoločný súhlas bol avšak podmienený tým, že hlavne záhradu budem môcť užívať a navštevovať, kedy budem chcieť. Problém je v tom, že to bola ústna dohoda a nezachytili sme ju na papier. Teraz to ľutujeme. Brat si priviedol priateľku, ktorá robí všetko pre to, aby sme tam nechodili. Dokonca plánujú túto záhradu predať. Čo mám robiť? Brat nás vlastne oklamal a ja tú záhradu chcem a používam ju aj so sestrou. Veľmi pekne vám vopred ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Ústna dohoda o užívaní záhrady

Dobrý deň,

vo Vašom prípade pôjde zrejme o tzv. vecné bremeno , ktoré podľa § 151o ods.1 vzniká písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.

 

Z Vašej otázky mi nie je zrejmé, či pri prejednaní dedičstva bolo obsahom dohody dedičov aj Vaše právo užívať nehnuteľnosť (teda, či bolo zriadenie vecného bremena uvedené napr. v dohode dedičov). Ak nebolo počas dedičského konania dohodnuté, že budete môcť užívať nehnuteľnosť a išlo len o Vašu ústnu dohodu mimo konania, potom podľa toho, čo  uvádzate, nebudete môcť nehnuteľnosť užívať.

Trápi vás "Ústna dohoda o užívaní záhrady" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ústna dohoda o užívaní záhrady (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Naproti nášmu domu býva môj strýko, pozemky sú spojené ornou pôdou. Túto pôdu má môj strýko údajne v užívaní, no my platíme dane na obecnom úrade za každý svoj podiel, ktorý na nej pestujeme. Celkovo má tieto pozemky približne 11 majiteľov, vrátane môjho strýka. Moja otázka znie, či by bolo možné vybaviť, aj mne užívanie tej časti, za ktorú platíme dane. Toto užívanie sme si napoly dohodli ešte s mojim zosnulým otcom, no bola to len ústna dohoda. Ďakujem.

Odpoveď: Ústna dohoda o užívaní záhrady

(odpoveď odoslaná: 15.07.2020)

Dobrý deň,
podieloví spoluvlastníci sa môžu na užívaní spoločnej veci dohodnúť písomne, ústne, ale aj konkludentne (keď každý rešpektuje určitý spôsob užívania nehnuteľnosti tým druhým spoluvlastníkom). Ak teda už roky užívate pozemok určitým spôsobom, z pohľadu práva ide tiež o dohodu o užívaní, hoci by sa to ťažšie preukazovalo v prípadnom súdnom konaní.

Vo Vašom prípade vidím problém v tom, že nehnuteľnosť vlastnícky patrí 11 ľuďom. Všetci títo 11 ľudia by museli uzatvoriť dohodu o tom, že polku pozemku budete užívať Vy a druhú polku Váš strýko. Dohoda iba medzi Vami nerieši právne vzťahy k ostatným podielovým spoluvlastníkom.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ústna dohoda o užívaní záhrady (Dedičské právo)

Dobrý deň! Môj manžel počas nášho manželstva zdiedil s bratom dom, ktorý následne predali. Z týchto peňazí potom kúpil záhradu, ktorá je na jeho mene. Rada by som sa opýtala, či po rozvode mám nárok na polovicu tejto záhrady alebo nie. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Ústna dohoda o užívaní záhrady

(odpoveď odoslaná: 11.02.2020)

Dobrý deň. Majetok, ktorý Váš manžel zdedil je jeho výlučným majetkom (nič na tom nemení ani to, že k dedeniu došlo počas trvania manželstva). Ak následne takto zdedený majetok Váš manžel predal a za výťažok z predaja kúpil záhradu, patrí táto záhrada vlastnícky len jemu (nebude teda súčasťou BSM). V zmysle súdnej praxe totiž ide iba o transformáciu majetku. Za daných okolností nemáte po rozvode na záhradu, resp. jej časť nárok.

Iná situácia by bola, ak by na záhradu niečo doložil aj zo spoločných prostriedkov. Potom by išlo o majetok v BSM, ktorý by bol po rozvode manželstva predmetom vyporiadania.


Podotázka: Ústna dohoda o užívaní záhrady (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako získať peniaze od osoby, ktorá kúpila pozemok, na ktorom som mal záhradku. Je možné od nového majiteľa pozemku získať peniaze, ktoré by ma odškodnili a bola by mi preplatená suma, ktorú som musel zaplatit za výstavbu záhradky?

Trápi vás "Ústna dohoda o užívaní záhrady" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ústna dohoda o užívaní záhrady (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcem odkúpiť záhradu od susedky a neviem, aké cenové limity by som mal zvážiť. Ona zatiaľ neposkytla konkrétnu cenu za 1m². Túto záhradu užívali moji svokrovci 40 rokov a teraz ju užívam ja. Vlastníkom záhrady je len jedna osoba, a to susedka. Rovnako ma zaujíma, kto by mal znášať náklady na meranie pozemku a vypracovanie geometrického plánu. Pozemok sa nachádza v regióne Liptov, neďaleko Ružomberka. Ďakujem vopred za rady.

Odpoveď: Ústna dohoda o užívaní záhrady

(odpoveď odoslaná: 19.04.2016)

Dobrý deň, v rámci súkromnoprávnych vzťahov v našom právnom poriadku platí zmluvná sloboda, tzn. že v rámci zmlúv, resp. dohôd účastníkov je možné upraviť vzťahy ľubovoľne v rozsahu, ktorý nie je v zákone upravený kogentne (tzn. že od zákonnej úpravy nie je možné odchýliť sa). V žiadnom zákone nenájdete ustanovenie, ktoré by upravovalo, kto má pri kúpnych zmluvách na nehnuteľnosť platiť náklady súvisiace so zameraním, správnymi poplatkami... Úprava týchto vzťahov v rámci kúpnej zmluvy je výlučne na účastníkoch zmluvy. Je možné dohodnúť sa rôznymi spôsobmi. Najčastejším prípadom hradenia podobných nákladov je ich spoločná úhrada predávajúcim a kupujúcim v pomere 1/2. Zákon však nevylučuje ani možnosť upraviť úhradu týchto nákladov tak, že ich uhradí kupujúci a následne sa ich výška započíta na kúpnu cenu nehnuteľnosti.


Podotázka: Ústna dohoda o užívaní záhrady (Dedičské právo)

Dobrý deň. Rada by som vedela, či je možné právne zapísať, aby môj priateľ, s ktorým žijem v rodinnom dome, vlastnil polovicu domu a záhrady, ktoré som zdedila. Oba sme rozvedení. Mám jedného dospelého syna, ktorý s nami žije. Rada by som však dosiahla to, aby mojím jediným dedičom bol môj syn a nie dve deti môjho priateľa z prvého manželstva. Ďakujem za odpoveď a prajem vám pekný deň.

Odpoveď: Ústna dohoda o užívaní záhrady

(odpoveď odoslaná: 02.01.2014)

Dobrý deň,

prevod polovice domu a záhrady je možný. Môžete to urobiť buď kúpnou zmluvou alebo darovacou zmluvou.

 

Pokiaľ však prevediete polovicu domu a záhrady na svojho priateľa, tento sa stane vlastníkom tohto podielu a bude sám rozhodovať o tom, ako s touto časťou nehnuteľnosti naloží. Pokiaľ by bol vlastníkom polovice domu a záhrady v čase svojej smrti, dedili by po ňom jeho dve deti. Váš syn by sa tak nestal dedičom nakoľko nie je jeho synom (pokiaľ si ho neosvojil). Váš priateľ však môže spísať závet, v ktorom odkáže polovicu domu a záhrady Vášmu synovi. Je však potrebné uviesť, že jeho dve deti by museli byť vydedené, inak by nadobudli určit časť tohto domu a záhrady mali právo nadobudnúť, nakoľko ide o takzvaných neopomenuteľných dedičov.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ústna dohoda o užívaní záhrady" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.