Máte
otázku?

Spísanie mimosúdnej dohody


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Spísanie mimosúdnej dohody

Dobrý den mala by som otazku, chcela by som spisat mimosudnu dohodu ale neviem ,co je k tomu potreba. ci stacia len dve osoby ja a ten druhy a dohodnut sa alebo treba nieco specialne. tiez by som sa chcela spytat ohladne darovacej zmluvy, ako mam v tomto pripade postupovat, aj ked chcem veskery majetok na niekoho prepisat. vopred vemi pekne dakujem. 

Odpoveď: Spísanie mimosúdnej dohody

Dobrý deň, spísanie mimosúdnej dohody si môžete urobiť sama alebo poveriť tým advokáta. Mimosúdna dohoda je všeobecný pojem a vzhľadom na to, že ste k svojej prvej otázky neuviedli žiadne podrobnosti, môžeme Vám poradiť len všeobecne. V dohode je potrebné uviesť účastníkov, ktorí budú zúčastnený na dohode. Taktiež je potrebné uviesť o čom ste sa dohodli. Dohoda nesmie byť v rozpore so zákonom a musí byť formulovaná tak, aby ju bolo možné v budúcnosti využiť.

Pokiaľ ide o druhú otázku, ak chcete darovať všetok majetok tretej osobe, musíte spísať darovaciu zmluvu. Ak je predmetom darovania nehnuteľnosť, potom musí byť zmluva písomná a musí obsahovať zákonné náležitosti. V tomto prípade je vhodné kontaktovať advokáta.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Spísanie mimosúdnej dohody (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať o mimosúdnej dohode. Dna xx sa mi stal úraz (napadnutie) od inej osoby, ktorú som udal na polícii. Tento páchateľ sa k veci priznal a bolo vyšetrovanie aj pomocou znalca. Z polície som nedávno dostal telefonát o tom, že to bolo posúdené znalcom, a že odškodné je vo výške 450 euro plus škoda na okuliaroch 100 euro a od polície mi povedali, že páchateľ je ochotný škody zaplatiť, a že ho mám kontaktovať a dohodnúť. Ešte som mu nevolal lebo mi nedošli ešte papiere od polície ohľadom posudku atď, a tak čakám s telefonátom. A otázkou je, že ak by súhlasil aj po dohode so mnou o úhrade, či je pri tom potrebný niaky dokument alebo nejaká právnicka osoba alebo stačí mu povedzme dať číslo účtu a tým to konci.

Odpoveď: Spísanie mimosúdnej dohody

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.11.2021)

Dobrý deň,
určite je dobre mať aspoň krátku písomnú dohodu. Keď si ju však pripravíte, určite tam nedávajte vetu o tom, že týmto sú považované všetky záväzky súvislosti so škodou za vybavené, pretože v budúcnosti vám môžu vzniknúť aj iné nároky, ktoré momentálne ešte nie sú zrejmé. Ak vám zaplatí za konkrétnu škodu tak tam napíšte len to, za akú škodu a koľko vám má zaplatiť. Dohodu si nemusíte posielať poštou, stačí, že ju pripravíte, pošlete mu ju mailom, on ju podpíše a naskenuje a pošle vám emailom, následne Vy ju tiež podpíšete naskenujete a pošlete je mailom. Neposielajte mu ju podpísanú mailom, kým vám ju on nepošle podpísanú.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spísanie mimosúdnej dohody (Občianske právo)

Dobrý deň. Mala by som otázku, ako mám postupovať, keď chcem odškodné. Na úrade práce sa mi stal úraz, do automatických dverí som narazila a následne som si spôsobila fraktúru nosa. Niekoľko týždňov som bola úplne spoločensky mimo a samozrejme aj zdravotne.

Odpoveď: Spísanie mimosúdnej dohody

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.04.2019)

Dobrý deň prajem,

mali prosím predmetné dvere nejakú poruchu? Pretože v prípade, ak dvere štandardne fungovali a k úrazu došlo nedopatrením, či nepozornosťou, potom žiaľ pravdepodobne nebudú splnené predpoklady na uplatnenie nároku na náhradu škody. Podľa § 415 Občianskeho zákonníka Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Podľa § 441 Občianskeho zákonníka Ak bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša škodu pomerne; ak bola škoda spôsobená výlučne jeho zavinením, znáša ju sám.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spísanie mimosúdnej dohody (Občianske právo)

Dobrý deň. So sestrou som pred 20 rokmi zdedila byt. Ja 3/4, ona 1/4. Sestra v byte už 18 rokov nebýva a nemá tam ani trvalý pobyt. Na liste vlastníctva má 4 exekútorov. Obraciam sa na Vás s otázkou, či aj po spísaní darovacej zmluvy zostane na byte ťarcha. Ďakujem.

Odpoveď: Spísanie mimosúdnej dohody

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.05.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

1./ Spísanie darovacej zmluvy ohľadom Vášho podielu a exekúcia na podiel sú dve rozdielne veci. Teda ak by ste spísali darovaciu zmluvu na na svoj podiel exekúcia na podiel Vašej sestry zostane na LV zapísaná naďalej. Pripomíname, že v prípade, že spíše darovaciu zmluvu ste povinná v zmysle ust. Obč. zákonníka obdarovaného upozorniť na predmetnú okolnosť exekúcie.

 

2./ Podľa ust. Exekučného poriadku pokiaľ si však sestra nebude plniť svoje záväzky, exekútor pristúpi k predaju jej podielu na tejto nehnuteľnosti. Exekúcia spoluvlastníckeho podielu teda je možná.

Podľa § 166 Exekučného poriadku platí : 

"(1) Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností. O vykonaní exekúcie upovedomí exekútor ostatných spoluvlastníkov.
(2) Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.
(3) Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom."

 

Teda odkúpením podielu Vašej sestry zabránite tomu, aby do vlastníckych vzťahov vstúpila cudzia osoba.

©

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Spísanie mimosúdnej dohody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spísanie mimosúdnej dohody (Občianske právo)

Dobrý den, potrebujem napísať žiadosť (návrh, pokus) o mimosúdnu dohodu po nevydarenej rekonštrukcii. Viem, že zhotoviteľ má nárok na primeranú náhradu za vykonané práce a objednávateľ má nárok na náhradu za vzniknuté škody. Potrebujem vedieť aké náležitosti musí takýto dokument obsahovať resp. ako správne formulovať. Vďaka

Odpoveď: Spísanie mimosúdnej dohody

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.12.2016)

Dobrý deň, zhotoviteľ má nárok na zaplatenie sumy, ktorá pripadá na vykonané práce až do odstúpenia od zmluvy, tak ako ste sám vo svojej otázke uviedli. Vzhľadom na to, že Vám spôsobil aj určitú škodu, najlepšie pre Vás bude, ak sa dohodnete na ukončení zmluvy o dielo a zároveň vyporiadate spor vzniknutý z náhrady škody. Odporúčam Vám spísať dohodu o urovnaní, v ktorom bude dostatočne špecifikované dielo, ktoré vykonával zhotoviteľ, miesto výkonu a tiež spôsobená škoda. Rovnako je potrebné uviesť jeho nárok na odmenu za doteraz vykonané práce a výšku Vášho nároku na náhradu škody. Následne v dohode uveďte, že ste sa dohodli, že si tieto nároky započítavate a zvyšok (ak zostane) si nebude oprávnená strana uplatňovať. Ide o tzv. nepomenovanú dohodu. Na internete síce nájdete niekoľko vzorov, ale takéto dohody je potrebné pre každý prípad upraviť a špecifikovať individuálne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spísanie mimosúdnej dohody (Občianske právo)

Dobrý deň , mal by som záujem o spísanie mimosúdnej dohody, chceal by som sa spýtať, koľko také tlačivo stojí, a či by som mohla prísť priamo za vami. Ďakujem

Odpoveď: Spísanie mimosúdnej dohody

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.09.2015)

Dobrý deň, cena za spísanie mimosúdnej dohody závisí od toho o akú vec ide. Podmienku samozrejme je, aby protistrana s dohodou súhlasila. Kontaktujte nás mailom, pozrieme sa o akú vec ide a dohodneme si stretnutie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Spísanie mimosúdnej dohody" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku