Rozvod manzelstva-príslušný súd


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 2. 6. 2016

Otázka: Rozvod manzelstva-príslušný súd

Prosím vás o radu ako napísať žiadosť o rozvod a komu ju mám adresovať bývam vo Vrakuni, obvod 2. ďakujem

Odpoveď: Rozvod manzelstva-príslušný súd

Dobrý deň, návrh na rozvod manželstva musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí (§ 43 ods. 4 a 79 ods. 1 OSP) aj opis skutočností, ktoré preukazujú rozvrat vzťahov medzi manželmi a nemožnosť obnovenia manželského spolužitia. Na internete nájdete rôzne vzory a pomôcky, ktoré Vám pomôžu návrh na rozvod presne a dostatočne odôvodniť. Miestne príslušným na rozvod manželstva v zmysle príslušných ustanovení OSP je súd v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v tomto obvode súdu býva ešte niektorý z manželov. Ak ste mali posledné spoločné bydlisko s manželkou vo Vrakuni a Vy stále bývate vo Vrakuni, tak miestne príslušným súdom bude Okresný súd Bratislava II. Ak nie je možné určiť miestnu príslušnosť podľa posledného spoločného bydliska manželov, určí sa podľa miesta bydliska odporcu v konaní (t.j. manžela, ktorý nepodáva návrh na rozvod).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk