Počíta sa výška vyžívného z platu na zmluve alebo sa rataju do toho aj nadčasy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Počíta sa výška vyžívného z platu na zmluve alebo sa rataju do toho aj nadčasy

Chcel by som vedieť či sa počíta výška vyžívného z platu na zmluve alebo či sa rataju do toho aj nadčasy. Na zmluve 620 Eur a priemer za rok 800 EUR z nadčasmi. Koľko môžem rátať s výživným, keď mam výdavky 250 Eur.

Odpoveď: Počíta sa výška vyžívného z platu na zmluve alebo sa rataju do toho aj nadčasy

Dobrý deň 

podľa § 62 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: “1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. 3) Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. 4) Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť. 5) Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.” Súd skúma odôvodnené potreby dieťaťa ako aj schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Je jedno akú máte sumu, na zmluve. Súd si môže vyžiadať vaše výplatné pasky, výpis z účtu a pod. Pokiaľ ste podnikateľský subjekt, ste povinný preukázať svoje prijmy a predložiť doklady. Výdavky musia byť nevyhnutné, inak súd na ne nemusí prihliadnuť.  Neexistuje tabuľka na určenie výživného, súd posudzuje každý prípad a jeho okolnosti samostatne. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku