Pochybenie lekára


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 23. 7. 2019

Otázka: Pochybenie lekára

Dobrý deň, lekár pokazil zákrok, spôsobil škodu na zdraví, ako treba postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Pochybenie lekára

Dobrý deň,

Ak sa domnievate, že lekár pri lekárskom zákroku pochybil a vám tak bola spôsobená škoda na zdraví, máte právo podať buď trestné oznámenie alebo v zmysle príslušných ustanovení občianskeho zákonníka žalobu o náhradu škody. Budete musieť však preukázať tzv. príčinnú súvislosť medzi pochybením lekára a spôsobenou škodou.  Pri určení výšky náhrady za bolesť sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť ohodnotila v lekárskom posudku, a zo sumy za jeden bod ustanovenej v príslušnom kalendárnom roku. Suma náhrady je určená ako súčin počtu bodov a sumy za jeden bod.

Ministerstvo zdravotníctva SR ustanovuje výšku náhrady za bolesť (hodnotu 1 bodu) od účinnosti zákona č. 437/2004 Z. z. opatrením, ktoré vyhlási v Zbierke zákonov SR uverejnením oznámenia najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka.  V súčasnosti (2019) je to 20,26 eur.

Podľa toho dokážete určiť výšku škody. Pre získanie lekárskeho posudku kontaktujte svojho obvodného lekára.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk