Odstúpenie od zmluvy pri nedodržaní termínu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Odstúpenie od zmluvy pri nedodržaní termínu

Koncom mája som s firmou uzavrela zmluvu na zasklenie balkóna. zaplatila som zálohu. Zmluva je uzavretá do 31.8.2016. Na zmluve je uvedene, že musím písomne firmu vyzvať na plnenie po uplynutí termínu a poskytnúť mu dodatočný primeraní termín na plnenie, ak to nespraví, tak až teraz môžem od zmluvy odstúpiť a vrátiť zálohu. Neviem či v plnej výške, neviem ako dlhý musí byť dodatočný termín. S firmou sa pokúšam spojiť telefonicky a dohodnúť si termín realizácie, ale buď nedvíhajú alebo mi akože dajú termín a hned ho zrušia a niečo si vymyslia. Robia to od zaplatenia zálohy už neviem ako ďalej prosím poraďte mi. Dakujem

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy pri nedodržaní termínu

Dobrý deň, postup týkajúci sa vyzvania dlžníka na plnenie s určením dodatočného času na plnenie je v súlade s ustanovením § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Takýto postup predpokladá aj Občiansky zákonník. Čo sa týka pojmu "dodatočná lehota", nie je možné všeobecne povedať, že 1 alebo 2 týždne sú dostatočná lehota na plnenie. Závisí to totiž od konkrétnych okolností a toho, čo je predmetom Vášho záväzkového vzťahu (aký je rozsah plnenia, čo je predmetom plnenia...). Odporúčam Vám primeranú dodatočnú lehotu dlžníkovi oznámiť prostredníctvom pošty písomne (prípadne e-mailom na adresu, prostredníctvom ktorej komunikujete). Následne po uplynutí takto dodatočne určenej lehote môžete od zmluvy odstúpiť. Odstúpením od zmluvy zaniká zmluva od počiatku a z toho dôvodu Vám musí dlžník vrátiť všetko čo ste mu na základe tejto zmluvy poskytli (tzn. musí Vám vrátiť celú zálohu). V prípade, že by Vám zálohu nechcel dobrovoľne vrátiť, môžete túto sumu od neho vymáhať.  

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk