Musím uhradiť zvyšnú škodu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 26. 4. 2017

Otázka: Musím uhradiť zvyšnú škodu?

Po škodovej udalosti uhradila poisťovňa z PZP zo sumy 2 430, 57 sumu 498, 94. Rozdiel 1931, 63 žiada majiteľ vozidla uhradiť odo mňa. Kontaktovala som poisťovňu a ona tvrdí, že uvedenú sumu uhradila podľa obhliadok a rozsahu opravy. Som povinná uvedenú sumu zaplatiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Musím uhradiť zvyšnú škodu?

Dobrý deň,

v zmysle názorov odbornej verejnosti ako aj rozhodovacej praxe súdov, je za spôsobenú škodu primárne zodpovedný škodca. Ak aj poisťovňa uhradí časť škody, poškodený môže stále rozdiel vymáhať od škodcu. Ak od Vás poškodený požaduje uhradiť zvyšok škody, domnievam sa, že má na toto plnenie právny nárok, ktorého by sa mohol domáhať na súde. Musel by však preukázať, že škoda bola skutočne v rozsahu, aký požaduje. Mohli by ste sa napríklad brániť znaleckým posudkom, ktorý vyhotovila poisťovňa

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Musím uhradiť zvyšnú škodu? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcel by som Vás poprosiť ako mám postupovať. Stavebná firma mi odstránením strechy a následnými dažďami zničila v podstate všetko čo v dome bolo. Od omietok, na ktorých bola všade pleseň, až po nábytok, kuchynskej linky, parkety atď. Firma stavbu ani nedokončila. Musel som si všetko dať dokončovať alebo urobiť sám. Majiteľ stavebnej firmy priznal, že spravil chybu tým, že odstránil strechu a ešte nemal materiál (a zistil som, že ani peniaze, ktoré som mu dal ako zálohu) na zakrytie strechy. Mám nahrávky v telefóne, sms a mail kde tvrdí, že ak mu to finančná situácia dovolí, tak všetky škody uhradí, ale od septembra nereaguje na mail, telefón ani na list, ktorý som mu poslal poštou. Prosím o radu, či mám podať trestné oznámenie alebo návrh na súd. Ďakujem.

Odpoveď: Musím uhradiť zvyšnú škodu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.12.2019)

Dobrý deň, 
vo Vami uvedenom prípade je treba vychádzať zo zmluvy o dielo, ktorú predpokladáme, že ste mali uzatvorenú písomne. 
Z otázky vyplýva, že zhotoviteľ dielo nevykonal v dohodnutej dobe a preto ste stavebné práce vykonali na vlastné náklady resp. prostredníctvom iného zhotoviteľa.

Postup z Vašej strany by mal byť ten, že písomne odstúpite od zmluvy o dielo a požiadate zhotoviteľa o vyúčtovanie vykonaných prác, vrátane finančného vyrovnania (v otázke uvádzate, že poskytnutá záloha nebola použitá na Vaše dielo) vo Vami uvedenej lehote a zároveň zhotoviteľa upozornite, že budete od neho vymáhať náhradu škody. Súčasne ho požiadajte o oznámenie v ktorej poisťovni je poistený a číslo poistnej zmluvy. So zhotoviteľom komunikujte doporučenými podaniami.

Podanie trestného oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu by prichádzalo do úvahy v prípade, že zhotoviteľ ohľadom poskytnutej zálohy na dielo resp. nákup materiálu už v čase prevzatia peňazí vedel, že dielo nevykoná a bol s tým uzrozumený.

Podľa ust. § 221 Trestného zákona platí :

"Podvod 

(1) Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2)Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu."

 

Pokiaľ ide o škody, ktoré vznikli nedokončením diela, škodovú udalosť je potrebné nahlásiť Vašej poisťovni. Vychádzame z predpokladu, že RD ako nehnuteľnosť prípadne rozostavanú stavbu máte poistenú. Poisťovňa následne bude vymáhať škodu od škodcu resp. jeho poisťovne- zhotoviteľa ako stavebnej firmy. Druhou vecou je či stavebná firma je poistená zo zodpovednosti za škody vzniklé jej činnosťou. 
Ak by došlo k rozdielom vo výške spôsobenej škody a poistným plnením, ktoré by Vám mala preplatiť poisťovňa, túto budete musieť vymáhať od zhotoviteľa diela.

Odporúčame teda v prvom rade nahlásiť poistnú udalosť poisťovni, urobiť  si príslušnú fotodokumentáciu.
V prípade, že k úhrade Vám vzniklých škôd nedôjde, budete musieť podať žalobu na súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Musím uhradiť zvyšnú škodu? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Volám sa Ivan. Chcem sa opýtať bývalá ma udala za výživné, že som 3 mesiace nezaplatil ( čo nie je pravda dával som jej riadne kým som bol na Slovensku - nie je o tom dôkaz) následne po odchode v marci 2007 do zahraničia ma udala znova. Áno nevedel som jej platiť mal som v zahraničí sám problém s novou ženou a 4 štyrmi deťmi. Ale v decembri 2007 som jej chcel poslať zameškané 5000 Sk, ale odmietla. (brala náhradné výživné) Ale potom dcéra prijala peniaze okolo 400 euro. Za nejaké roky. Takže ak som trestne stíhaní za výživné hodnote 160 euro, ale ja som jej poslal aj viacej môže sa tá moja suma odpočítať z dlhu výživného a následne zrušiť trestne stíhanie. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Musím uhradiť zvyšnú škodu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2017)

Dobrý deň, ak ste celé dlžné výživné uhradili a zároveň uhradili Vašej dcére aj bežné výživné treba to oznámiť vyšetrovateľovi, ktorý vyšetruje Vašu trestnú vec. Jedine orgány činné v trestnom konaní môžu rozhodovať o tom akým spôsobom naložia s trestnou vecou. Vzhľadom na to, že Vy ste už uhradili celú dlžnú sumu, kvôli ktorej sa viedlo trestné stíhanie je pravdepodobné, že trestné stíhanie voči Vašej osobe bude zastavené. Treba však o úhrade informovať vyšetrovateľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk