Musí žalovaný dodržať neodkladné opatrenie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 27. 3. 2017

Otázka: Musí žalovaný dodržať neodkladné opatrenie?

Kúpil som v dražbe stroje, ktoré mi ich terajší užívatel nechce vydať. Bol som vo firme po stroje a keďže mi ich nechceli dať, tak som zavolal políciu. Predložil som doklady o kúpe strojov polícii, mal som aj svedkov, kde sme spísali papier o tom, že mi stroje nechceli vydať. Polícia mi nepomohla a povedala, že to mám dať na súd. Zaplatil som 500 eur a podal som žalobu. Súd po mesiaci poslal firme, ktorá vyrába ďalej na mojich strojoch predbežné opatrenie, že nemôže ich užívať, sťahovať a ani ináč manipulovať s mašinami. Firma však dostala výpoveď s priestorov, pretože neplatí nájom na čas a musí sa vysťahovať do 31.05.2017. Môže firma presťahovať moje stroje, ak budem tam a zavolám políciu, že porušujú súdne rozhodnutie? Je jasné, že do 31.05. nemusia stroje presťahovať ale az 01.06. Stroje budú stále vo firme, môžem na základe dokladov od exekútora, že som stroje kúpil, stroje presťahovať do svojej firmy?

Odpoveď: Musí žalovaný dodržať neodkladné opatrenie?

Dobrý deň, pre zodpovedanie Vašej otázky je potrebné oboznámiť sa s presným znením výroku uvedenom v rozhodnutí o nariadení neodkladného opatrenia. Spravidla však platí, že účastníci konania sú povinní neodkladné opatrenie rešpektovať. V opačnom prípade môže dôjsť aj k jeho vykonaniu v exekučnom konaní. Ak má subjekt povinnosť nemanipulovať resp. nepresúvať pracovné stroje, je povinný sa zdržať tohto konania. Dovoľujem si Vás upozorniť, že príslušníci polície v prípade nerešpektovania rozhodnutia o neodkladnom opatrení nemajú právomoc zasahovať, a nahradzovať tak činnosť súdu resp. súdneho exekútora, nakoľko porušenie tohto druhu neodkladného opatrenia nie je trestným činom Marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 Trestného zákona.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Musí žalovaný dodržať neodkladné opatrenie? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, prosím o odpoveď na otázku, či v prípade nám uloženého neodkladného opatrenia o strpení pešieho prechodu /hoci ten ma/ a prejazdu aj nákladnými autami, susedovi cez náš pozemok /LV bez zápisu bremena/ môžme podať ohlášku na stavbu plotu medzi našim a susedovým pozemkom. Neodkladné opatrenie je síce vykonateľné ale nie je právoplatné / mohli sme sa odvolať/ a na ním podanú žalobu, nariadenú súdom v predbežnom opatrení o zriadenie vecného bremena ešte neprebehlo ani predbežné pojednávanie. Podľa informácie zo súdu, naše odvolanie na neodkladné nariadenie nebolo k dnešnému dňu vôbec odoslané odvolávaciemu súdu, čo je presne 5 mesiacov od jeho podania v lehote. Medzičasom dostal sused stavebné povolenie na nadstavbu pôvodného rodinného domu, z dvora, ktorého je brána a výjazd z garáže cez náš pozemok, na ktorom nikdy nebolo zriadené vecné bremeno na základe odvolania sa uznesenie o nedkladnom opatrení, čo zámena, že celú stavbu v trvaní minimálne roka, dvoch, mu my musíme dovoliť prejazd aj stavebných mechanizmov cez náš pozemok a to bez akejkoľvek finančnej náhrady. A hoci v uznesení sa píše, že my ako vlastník nehnuteľnosti môžme tento užívať bez obmedzenia, asi ťažko toto naše právo budeme môcť vykonávať z dôvodu realizácie jeho stavby. Náš nesúhlas, stavebný úrad neakceptoval, hoci v námietkach sme uviedli, že sused vlastní aj vedľajšiu nehnuteľnosť, z ktorej má už dávno zriadený výjazd z garáže a obe tieto susedia s verejnou komunikáciou. Môže si teda aj tu, otočením brány garáže zriadiť výjazd cez svoje nehnuteľnosti. V podstate v minulosti právny predchodca nášho suseda si sám, postavením garáže na svojom pozemku zastával vjazd motorovými vozidlami. Peší vstup k svojej nehnuteľnosti ma umožnený cez svoj ďalší pozemok. Ďakujem za odpoveď, prípadne usmernenie, ako si ochrániť nás pozemok pred trvalým zásahom.

Odpoveď: Musí žalovaný dodržať neodkladné opatrenie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.05.2017)

Dobrý deň, toto je prípad, ktorý by ste mali riešiť s advokátom a nie sami. Skutočnosti, ktoré ste uvádzali sú podstatné pre rozhodovanie. Dovolím si tvrdiť, že je v rozpore s dobrými mravmi, aby si sused zastaval svoj príjazd garážou a potom od Vás žiadal prístup cez Váš pozemok. Nájdite si preto advokáta, ktorý Vám s tým pomôže.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk