Máte
otázku?

Môžem uplatniť penále za oneskorenú platbu od poisťovne?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Môžem uplatniť penále za oneskorenú platbu od poisťovne?

Dobrý deň, prosím o právnu radu v následujúcej záležitosti. Škodová udalosť sa stala 10.9.2014. Pri spísaní všetkých náležitostí a následnej obhliadke havarovaného môjho vozidla sa vyskytli komplikácie. Dňa 6.11.2014 som sa dotázal na postup vybavovania poistnej udalosti. Odpoveďou mi bolo, že dňa 5.11.2014 bolo ukončené šetrenie poistnej udalosti, ktorú likvidujú ako totálnu škodu so sumou 433,33€. Keďže platba dlho neprišla, prešiel som celú korešpondenciu a zistil som, že moje priezvisko bolo skomolené, čo som predtým prehliadol. O tejto skutočnosti som ihneď dňa 23.4.2015 informoval likvidátora. Dostal som odpoveď, že je mimo kancelárie (PN) a preto mi nemôže odpovedať. Dňa 12.5.2015 som sa opäť dotázal, tentokrát na dátum ukončenia jeho PN. Ihneď som dostal odpoveď, že už je v práci a že už urgenciou požiadal o vyslanie mojej platby. Avšak, dňa 21.5.2015 som stále peniaze neobdržal. Keďže sa stále nič nedeje, dňa 22.6.2015 som poslal e-mail na ústredie v Bratislave, v ktorom som popísal celý priebeh korešpondencie. Téhož dňa si likvidátor vyžiadal overenie čísła poistnej udalosti a SPZ vozidla, ktoré som mu zaslal 23.6.2015. Konečne, dňa 25.6.2015 som obdržal peniaze. Prosím o radu, či môžem uplatniť penále za oneskorenú platbu. Ak áno, od kedy do kedy a v akej výške? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Môžem uplatniť penále za oneskorenú platbu od poisťovne?

Dobrý deň, v zmysle § 797 ods. 3 Občianskeho zákonníka (OZ), plnenie je splatné do pätnástich dní, len čo poistiteľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poistiteľa plniť. Totožnú lehotu upravuje aj zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v § 11 ods. 7, podľa ktorého je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie. V zmysle uvedeného sa poisťovňa dostala do omeškania dňa 21.11.2014, v dôsledku čoho máte nárok na zaplatenie úroku z omeškania, s odkazom na § 517 ods. 2 OZ a nariadenia č. 87/1995, vo výške 5,05 % ročne z dlžnej sumy, a to až do dňa jej zaplatenia.

Trápi vás "Môžem uplatniť penále za oneskorenú platbu od poisťovne?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môžem uplatniť penále za oneskorenú platbu od poisťovne? (Občianske právo)

Chcel by som sa opýtať, či má Sociálna poisťovňa právo predpísať penále z ešte neuhradeného dlhu.

Odpoveď: Môžem uplatniť penále za oneskorenú platbu od poisťovne?

(odpoveď odoslaná: 13.03.2017)

Dobrý deň.

Sociálna poisťovňa môže predpísať penále na ešte neuhradené poistné v súlade s ust. § 240 a nasl. zákona o sociálnom poistení.  Robí tak aj z dôvodu, aby  poistenec uhradil dlžné poistné a aby nedošlo k premlčaniu.  V prípade, že máte finančné problémy, treba  poisťovňu požiadať o povolenie splátok dlžného poistného.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môžem uplatniť penále za oneskorenú platbu od poisťovne?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.