Mohol by som investovať ak mám 16 rokov?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Mohol by som investovať ak mám 16 rokov?

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či by som mohol investovať menšie peniaze (500-1000 eur) ak mám len 16 rokov? Na internete som odpoveď´ nenašiel, tak som sa obrátil na Vás. Ak áno, nemal by som nejaký problém alebo možno pokuty, a či by potom moji rodičia za to niesli zodpovednosť. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Mohol by som investovať ak mám 16 rokov?

Dobrý deň, 

podľa ust. § 8 a nasl. Občianskeho zákonníka platí :

"§ 8 :

(1) Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti (spôsobilosť na právne úkony) vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou.

(2) Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva. Takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva ani vyhlásením manželstva za neplatné.

§ 9 : Maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku."

 

Z uvedeného vyplýva, že nie ste plnoletý. 

Či viete posúdiť otázky investovania a posúdiť aj následky tohto konania, teda aj to, že v podstate môžete o peniaze aj prísť, posúdiť nemôžeme.

Ak by ste chceli investovať peniaze cez internet, sprostredkovateľ  resp. poskytovateľ predmetnej služby pri investovaní sa nebude zaujímať o Váš vek.

Ak vychádzame len zo všeob. podmienok bánk, maloletý nad 15 rokov veku si môže otvoriť vlastný účet.

Neodporúčame vyhľadávať takúto službu a hlavne nenaletieť na nereálne výnosy z malých peňazí, pričom sa môže stať, že peniaze síce investujete, ale už ich ani nikdy neuvidíte. 

Odporúčame takúto investíciu z Vašej strany ako študenta, ktoré peniaze ste  si zrejme zarobili brigád. činnosťou a pod., aby ste radšej predmetnú otázku investovania prekonzultovali s rodičmi. 

Prípadne nám môžete napísať o akú spoločnosť sa jedná kam chcete investovať peniaze /meno spoločnosti napíšte do podotázok/ - meno spoločnosti nezverejníme, a pozrieme sa na to.  Advokát je viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku