POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Kto bude dediť po bezdetnom bratovi?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Prešov

Otázka: Kto bude dediť po bezdetnom bratovi?

Prosím o radu. Predpokladám, že v blízkej dobe sa uskutoční dedičské konanie po mém zosnulém bratrovi. Měl jen mě, jelikož naši ostatní dva bratři již zemřeli. Netere - dcery druhého bratra - se nechovají vhodně, v obci se říká, že mi ještě něco ukážou. Již mám svůj věk a obávám se samotného pojednání, aby na mě nepodnikly útok. Do dědického řízení připadá starý dům a pole. Nechci nic z toho prodávat, přesto moje neteře toto plánují. Mají právo se takto chovat a vůbec, mají nárok na dědictví, když jsou až druhou skupinou dědiců? Děkuji za radu.

Odpoveď: Kto bude dediť po bezdetnom bratovi?

Dobrý deň, do okruhu zákonných dedičov pripadáte samozrejme Vy a dcéry Vášho nebohého brata (netere poručiteľa). Podľa § 475 Občianskeho zákonníka, ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Na základe citovanej právnej úpravy, by ste mali zdediť jednu polovicu dedičstva po bratovi a netere po jednej štvrtine. Dovoľujem si Vás upozorniť, že je neprípustné konanie, ktorým sa Vám niekto vyhráža spôsobením ujmy alebo na Vás fyzicky zaútočí. V takom prípade neváhajte podať trestné oznámenie. 

Trápi vás "Kto bude dediť po bezdetnom bratovi?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Kto bude dediť po bezdetnom bratovi? (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku. Môj otec mal troch súrodencov (teda boli spolu štyria), ale teraz žije už len jeden z nich. Jedna sestra, ktorá mala deti, mu zomrela. Následne zomrel aj brat, ktorý bol slobodný a bezdetný. Ten žil sám a na jeho meno boli zapísané nehnuteľnosti a pozemky. Aj naši rodičia sú už nebohí. Ako bude v tomto prípade prebiehať dedičské konanie, ak predpokladáme, že nezanechal závet? Ďakujem.

Odpoveď: Kto bude dediť po bezdetnom bratovi?

(odpoveď odoslaná: 16.12.2023)

Dobrý deň,
V prípade, že zosnulý brat vášho otca nezanechal závet, dedičské konanie sa uskutoční podľa zásad intestátnej (zákonnej) dedičnosti.

 

- Ak niektorý zo súrodencov zosnulého (poručiteľa) nededí, jeho dedičský podiel nadobúdajú rovnakým dielom jeho deti, teda synovci a netere poručiteľa.

- Ak však niektoré z detí súrodencov poručiteľa nededia, ich deti (prasynovci a pranetere poručiteľa) už na dedenie po poručiteľovi povolané nie sú. 

 

V praxi to znamená, že dedičstvo po vašom zosnulom strýkovi (nehnuteľnosti a pozemky) sa rozdelí medzi jeho súrodencov, teda vášho otca a jeho prípadného žijúceho súrodenca. Ak niektorý zo súrodencov zosnulého už zomrel (váš prípad so sestrou zosnulého), jej podiel sa rozdelí medzi jej deti.

 

Takže:

- Váš otec a jeho žijúci súrodenec by získali každý svoju časť dedičstva.

- Deti zosnulej sestry zosnulého by spoločne získali časť, ktorá by pripadla ich matke.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Kto bude dediť po bezdetnom bratovi? (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj brat, ktorý je už dávno rozvedený a bezdetný, zomrel. Naši rodičia už nežijú a som jeho jediný najbližší príbuzný. Myslím si, že by som mal byť jeho dedičom. Z hľadiska predaja nehnuteľnosti sa ešte jedná o dedičstvo v prvom rade, alebo už nie?

Odpoveď: Kto bude dediť po bezdetnom bratovi?

(odpoveď odoslaná: 08.10.2023)

Dobrý deň, z hľadiska prípadného predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v tomto prípade pôjde o dedenie v nepriamom rade.

Bližšie informácie o problematike predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v nepriamom rade nájdete na stránke finančnej správy - link :https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/zivotn/predaj-nehnutelnosti#PredajNehnutelnostiNadobudnutejDedenim.


Podotázka: Kto bude dediť po bezdetnom bratovi? (Dedičské právo)

Dobrý deň, Som slobodný a bezdetný. Po rodičoch mi zostal rodinný dom. Boli sme traja súrodenci, no moja sestra už nežije. Zostali po nej dve deti. Keď prebiehalo dedičské konanie, všetkých som ich vyplatil podľa zákona. Takže teraz je dom môj. Kto bude po mne dediť? Budú to opäť všetci, aj keď už boli vyplatení z dedičstva?

Odpoveď: Kto bude dediť po bezdetnom bratovi?

(odpoveď odoslaná: 30.03.2023)

Dobrý deň,

podľa slovenského dedičského práva, ak zomriete bez závetu, váš majetok bude rozdelený medzi vašich najbližších príbuzných v súlade s dedičskou skupinou.

 

Keďže ste slobodný a nemáte deti, vaši dediči sa určia na základe nasledujúcich dedičských skupín:

 

Prvá dedičská skupina: manžel(ka) a deti zosnulého. Vzhľadom na to, že nemáte manželku ani deti, sa tieto osoby neuplatnia.

 

Keďže vaša sestra už nežije, jej deti (vaši synovci) by zdedili podiel, ktorý by bol určený pre ňu.

 

Aj keď ste svojich synovcov a ostatných príbuzných už vyplatili v predchádzajúcom dedičskom konaní, to nemá vplyv na ich právo dediť po vás v budúcnosti. Podľa zákona sú stále oprávnení dediť váš majetok v prípade, že zomriete bez závetu.

 

Ak si chcete stanoviť iných dedičov alebo upraviť podiely, môžete urobiť závet, ktorý bude určovať, ako sa váš majetok rozdelí po vašej smrti. V záveti môžete určiť konkrétne osoby alebo organizácie, ktoré budú dediť váš majetok, a podiely, ktoré im prislúchajú. Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, je dôležité, aby ste závet zostavili v súlade so zákonom a za prítomnosti notára alebo dvoch svedkov. 


Trápi vás "Kto bude dediť po bezdetnom bratovi?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kto bude dediť po bezdetnom bratovi? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som vedieť, kto bude dediť po žene, ktorej už dávnejšie umrel manžel. Dedičské konanie už prebehlo a bolo vyriešené vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva. Táto žena už nemá dieťa, pretože to tiež v minulosti umrelo. Je jediným vlastníkom nehnuteľnosti a má ešte žijúcu matku a dvoch súrodencov. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kto bude dediť po bezdetnom bratovi?

(odpoveď odoslaná: 07.03.2023)

Dobrý deň,

 

záleží či osoba, po ktorej sa má dediť, spísala závet.

 

Ak nespísala závet, bude sa dediť zo zákona matka v druhej dedičskej skupine, nakoľko táto osoba nemá manžela ani deti. 

 

Ak by nededila jej matka, tak by dedili v tretej skupine súrodenci rovným dielom, poprípade ich deti.

 

Upravuje to Občiansky zákonník v § 474 v ods. 1 podľa ktorého, ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dediča druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva. Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. 

 

Podľa § 475a OZ, ak žiadny dedič nededí  v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiadnej z nich, dedia rovnakým dielom ich deti. 

 


Podotázka: Kto bude dediť po bezdetnom bratovi? (Dedičské právo)

Dobrý deň, Má manželka môjho zosnulého brata nárok na dedičstvo po mojom dome? Ich manželstvo bolo bezdetné.

Odpoveď: Kto bude dediť po bezdetnom bratovi?

(odpoveď odoslaná: 05.01.2022)

Dobrý deň,
manželka Vášho zosnulého brata by mohla po Vás dediť (dedením zo zákona) iba v tom prípade, ak by aspoň jeden rok pred Vašou smrťou bývala s Vami v spoločnej domácnosti. Inak jej ako manželke Vášho súrodenca nevzniká žiadny dedičský nárok na Váš dom.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Kto bude dediť po bezdetnom bratovi? (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku. Konkrétne ma zaujíma, či dedia aj súrodenci, ktorí sa dlhé roky o svojho brata vôbec nezaujímali, až na jedného, ktorý bol s ním až do jeho smrti? Ďakujem. Martin

Odpoveď: Kto bude dediť po bezdetnom bratovi?

(odpoveď odoslaná: 27.12.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že poručiteľ bol bezdetný a zrejme nebol ani ženatý, resp bol vdovcom prípadne rozvedený.

Ak je to tak, potom do úvahy prichádza dedenie v III. skupine dedičov v zmysle § 475 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dedičom po poručiteľovi budú jeho súrodenci, resp. ich deti. Obč. zákonník nerozlišuje, či dedič sa o poručiteľa zaujímal, prípadne aj osobne staral a z tohto dôvodu by mal nárok na väčší podiel na dedičstve.

Keďže poručiteľ bol bezdetný, potom mohol aj spísať závet v prospech kohokoľvek, teda aj v prospech nie súrodenca/-cov, pričom ak závet spĺňa zákonné náležitosti, zákonní dedičia tento závet napadnúť nemôžu a to z dôvodu, že nie sú neopomenuteľnými dedičmi. Neopodmenuteľmnými dedičmi sú len deti bez ohľadu na to, či sú  maloleté alebo plnoleté.

V dedičskom konaní je vždy však možná dohoda dedičov a teda súrodenci poručiteľa sa môžu vzdať svojho podielu na dedičstve v prospech súrodenca, ktorý sa o poručiteľa osobne staral a to za náhradu alebo bez vyplatenia náhrady.


Trápi vás "Kto bude dediť po bezdetnom bratovi?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kto bude dediť po bezdetnom bratovi? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či mám nárok na časť majetku po môjho nebohom bratovi, ktorý bol bezdetný. Jeho manželka ho dedila. Dom, ktorý zdedila, nadobudol pred uzavretím manželstva. Je to v poriadku, že majetok môjho brata - našej rodiny skončí niekde úplne inde? Ďakujem. Kamil

Odpoveď: Kto bude dediť po bezdetnom bratovi?

(odpoveď odoslaná: 18.12.2021)

Dobrý deň, keďže brat bol ženatý a bezdetný, pri zákonnom dedení pôjde o dedenie v zmysle ust. § 474 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva. "
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak brat bol ženatý, ale bezdetný, dedičmi budú manželka a rodičia poručiteľa, pričom manželka najmenej polovicu dedičstva.

Podotázka: Kto bude dediť po bezdetnom bratovi? (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja otázka znie: Sme traja súrodenci. Rodičia už nežijú a dedičstvo bolo rozdelené na tri časti. Sestra bola z dedičstva vyplatená. Má nárok na dedičstvo jej dcéra po bezdetnom slobodnom bratovi, s ktorým bývame aj mojou manželkou v jednom dome? - Ida.

Odpoveď: Kto bude dediť po bezdetnom bratovi?

(odpoveď odoslaná: 08.08.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade v prípade úmrtia bezdetného slobodného  brata, na čo predpokladáme, že sa pýtate, platí ust. § 475 Obč. zákonníka, pričom vychádzame zo stavu uvedenom v otázke :

"(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že zákonnými dedičmi po bezdetnom slobodnom bratovi bude Vy ako súrodenci. Dcéra jednej zo sestier by mala nárok na dedičstvo po vašom bezdetnom slobodnom bratovi len v prípade, že jej matka by sa nedožila úmrtia svojho brata.

Ak by ste sa chceli tomu vyhnúť a teda aby nededila zo zákona aj sestra, ktorá bola vyplatená z dedičstva po rodičoch, potom riešením je, aby slobodný bezdetný brat prepísal svoj majetok /predal alebo daroval/ za svojho života komu chce on. Keďže slobodný brat nemá deti, možnosťou je, aby majetok odkázal rovnako komu chce, teda spísal závet. Keďže slobodný brat nemá vlastné deti, ktoré v zmysle ust. § 479 Obč. zákonníka sa považujú za neopomenuteľných dedičov, súrodenci ako zákonní dedičia závet napadnúť nemôžu a to aj keby nededili.


Podotázka: Kto bude dediť po bezdetnom bratovi? (Dedičské právo)

Dobrý deň, Mám brata, ktorý žije sám bez detí a manželky. Naši rodičia už nežijú a náš druhý brat, ktorý mal tri deti, zomrel. Chcem sa opýtať: kto všetko po jeho smrti zdedí jeho majetok? Zdedím to ako sestra, alebo budú mať nárok aj deti nášho nebohého brata? Ďakujem. Mária

Odpoveď: Kto bude dediť po bezdetnom bratovi?

(odpoveď odoslaná: 23.06.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. §  Obč. zákonníka :

"(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že zákonnými dedičmi po slobodnom bezdetnom bratovi budú aj deti nebohého brata. Treba však uviesť, že slobodný bezdetný brat môže spísať závet a určiť závetného dediča podľa svojho rozhodnutia, nemusí to byť žiadny zo súrodencov, ani synovcov alebo neterí. Ide o to, že Váš slobodný bezdetný brat nemá neopomenuteľných dedičov v zmysle ust. § 479 Obč. zákonníka.


Trápi vás "Kto bude dediť po bezdetnom bratovi?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kto bude dediť po bezdetnom bratovi? (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj slobodný brat zomrel, ale ešte žila moja mama. Mám právo dediť polovicu jeho rodinného domu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kto bude dediť po bezdetnom bratovi?

(odpoveď odoslaná: 01.03.2021)

Dobrý deň,
ak brat zanechal platný závet, dedí sa podľa neho. Ak nie, potom sa dedí podľa zákona. Podľa toho, čo píšete, by sa dedilo v tzv. 2 dedičskej skupine, podľa § 474 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého 

Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

Vám tak dedičské právo po bratovi nevzniká.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kto bude dediť po bezdetnom bratovi?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.