Krádež spoluvlastníckeho podielu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo,
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 22. 4. 2015

Otázka: Krádež spoluvlastníckeho podielu?

Dobrý deň, ako mám postupovať, v prípade ak sa jeden zo spoluvlastníkov auta rozhodne prisvojiť si ho, s tým, že neumožní auto užívať žiadnemu ďalšiemu spoluvlastníkovi. Ďakujem.

Odpoveď: Krádež spoluvlastníckeho podielu?

Dobrý deň, 

v prípade ak už nie je možná dohoda a je možné okrem občianského-súdneho konania podať aj trestné oznámenie. Pretože sa môže jednať o TČ krádeže podľa § 212 Trestného zákona.

Potvrdzuje to aj rozhodnutie súdu, ktoré pripájam k odpovedi:

Rozsudok NS ČR sp. zn. 5 Tz 63/2001

Aj spoločník sa môže dopustiť trestného činu krádeže vo vzťahu k predmetu spoluvlastníctva, ak sa zmocní veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve (§ 136 ods. 1 OZ), tým, že si ju prisvojí, ak tak urobí v úmysle nakladať s ňou, ako by patrila len jemu samému, a tým svojvoľne vylúči ostatných spoluvlastníkov z výkonu vlastníckeho práva, t.j. z možnosti vec v spoluvlastníctve držať, užívať, požívať jej plody a úžitky a nakladať s ňou (§ 123 OZ).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk