Máte
otázku?

Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete

Dievča (15 ročné) poslala svoje nahé fotky svojmu prateľovi, po čase sa pohádali a rozišli. Ten priateľ zverejnil všetky fotografie na internete. Čo sa dá proti tomu robiť ?

Odpoveď: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete

Dobrý deň

 

 

v takomto prípade sa môže postupovať podľa Občianskeho, ako aj Trestného zákona. § 13 OZ znie: “1) Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie 2) Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch 3) Výšku náhrady podľa odseku 2 určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo.” Teda je možné podať žalobu na príslušný súd a domáhať sa aby sa upustilo od neoprávnených zásahov, odstránili sa následky a poskytlo sa primerané zadosťučinenie, či už morálne alebo finančné. Trestný zákon pozná trestný čin poškodzovania cudzích práv (§375, §376 TZ) a trestný čin porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy ( §377 TZ). Ďalší postup už závisí od konkrétnych skutočností. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať čo robiť, keď muž mojej sestry dal na internet ich intímne fotky a on je k tomu ešte aj policajt.

Odpoveď: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.03.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade by bolo možné predpokladať, že by mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu porušovania cudzích práv podľa § 376 Trestného zákona. 

§ 376 Trestného zákona: "Kto neoprávnene poruší tajomstvo listiny alebo inej písomnosti, zvukového záznamu, obrazového záznamu alebo iného záznamu, počítačových dát alebo iného dokumentu uchovávaného v súkromí iného tým, že ich zverejní alebo sprístupní tretej osobe alebo iným spôsobom použije a inému tým spôsobí vážnu ujmu na právach, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."

V tomto prípade by bolo možné podať trestné oznámenie. Trestné oznámenie odporúčame podať na prokuratúre. V trestnom oznámení uveďte všetky skutočnosti, ktoré by mohli nasvedčovať, že došlo k trestnému činu. Prípadne je vhodné doložiť aj dôkazy, ak nejaké máte, o zverejnení týchto fotiek.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete (Občianske právo)

Dobrý večer, prosím Vás poraďte mi ako postupovať, keď sa mi vyhráža chlap, ktorému som poslala intímne fotky s odhalenými partiami, že to dá na internet a YouTube ako video ako to v takomto prípade riešiť a ako postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.06.2018)

Dobrý deň,

ak Vás takýmto spôsobom núti, aby ste niečo konali, potom by sa mohlo jednať o vydieranie. Podľa § 189 Trestného zákona Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov.

Okrem toho existuje aj možnosť, že takýmto konaním by sa mohol dopustiť aj spáchania trestného činu podľa § 377 Trestného zákona - Porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy

Môžete teda podať trestné oznámenie.

Ak by fotky zverejnil, potom by ste mohli na neho podať aj žalobu a žiadať aj náhradu nemajetkovej ujmy, pretože takýmto konaním by zasiahol do Vášho práva na ochranu osobnosti a prejavov osobnej povahy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete (Občianske právo)

Dobry den. V sobotu vecer sa jedna zena opila a hrubo zaobchadzala so svojim dietatom (kopala do neho,vulgarne nadavala...). Mna ako matky sa to dotklo. O dieta sa jej starali prítomní, ktorych agresivne napadala. Manzel ju vyfotil.  Ja som tu fotku poslala do priznani Stropkovcanov s opisom, ze je to hanba. Ale poslala somto ako spravu, tak admin videl moje udaje. Nie je tam zverejnené ani jej meno ani na fotke jej nevidiet tvár. Je to zverejnene anonymne. Po hodine som admina požiadala, nech to zmaže, co aj spravil. Ale ta zena sa to dozvedela a vyhráža sa, ze ma uda lebo ma prepis správ s adminom. Chcem vedieť, ci s tym podchodi? Ludia, co tam boli, su ochotni mi dosvedcit pravdu. Dakujem

Odpoveď: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2017)

Dobrý deň, vo svojom príspevku neuvádzate, akou ujmou sa Vám zdanlivo poškodená osoba ma vyhrážať resp. akým postihom hroziť. Podľa môjho názoru ste sa nedopustili žiadneho protiprávneho konania. Nie je v rozpore so zákonom označiť určitý druh správania za neprimeraný alebo morálne odsúdeniahodný, ak ste tak urobili bez možnej identifikácie jeho páchateľa. Nezasiahli ste tak do práv na ochranu osobnosti, ktorého súčasťou je aj právo na ochranu občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy, keďže zo zverejneného príspevku na sociálnej sieti nie je možné stotožniť konkrétnu osobu. Z rovnakých dôvodov nie je možne domnievať sa, aby ste za uvedené konanie niesli trestnoprávne následky, a to napr. pre trestný čin Ohovárania podľa § 373 Trestného zákona. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete" a chcete pomôcť?

Podotázka: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete (Občianske právo)

Dobrý deň, rad by som sa informoval. V marci 2017 prebehlo súdne pojednávanie vo veci zvýšenia výživného od otca. Nedopadlo síce úspešne, právnické som pred ním skladal zálohu 300 e. Momentálne je situácia taká, že moja matka sa veľmi začala zaujímať o výsledok pojednávania. Požaduje od pani právnicky vrátenie zálohy. Dôvody sú síce opodstatnené, ale zaujíma ma, či ma táto pani právnicka právo: 1. Zverejňovať akékoľvek súkromné informácie. 2. Vyplatiť túto zálohu mojej matke, napriek tomu, že ja som bol jej klient. Za Vašu odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.04.2017)

Dobrý deň, na základe udelenia plnej moci advokátke ste vo vzťahu, v ktorom Vám sú poskytované právne služby, len Vy a nie Vaša matka. Vzťah advokáta so svojim klientom je dôverným vzťahom a je preto vylúčené, aby do neho videli iné tretie osoby, aj keď sa jedná o rodinných príslušníkov. Akékoľvek úkony, ktoré súvisia s poskytovaním právnych služieb (napr. vyplácanie, vrátenie odmeny alebo jej preddavku), je advokát povinný robiť len v súčinnosti s Vašou osobou. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa advokát dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie, je jeho imanentnou povinnosťou. Jeho porušenie zakladá disciplinárnu zodpovednosť advokáta a je závažným prehreškom voči účelu tejto profesie.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete (Občianske právo)

Dobrý deň, aj napriek môjmu nesúhlasu, ktorý som potvrdila cez e-mail, odvysielala redaktorka reláciu. Ako postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.09.2016)

Dobrý deň

Občiansky zákonník dáva možnosť využiť prostriedky právnej ochrany, ak došlo k neoprávnenému zásahu a boli porušené česť a dôstojnosť osoby.

 

Taktiež Občiansky zákonník ochraňuje právo na súkromie, právo na ochranu mena a priezviska, ako aj prejavy osobnej povahy a pod.

 

Podľa § 12 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník:

"1) Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. 

2) Privolenie nie je potrebné, ak sa vyhotovia alebo použijú písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, zvukové alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely na základe zákona. 

3) Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby."

 

 Teda pokiaľ boli reláciou porušené Vaše práva môžete podať žalobu (návrh) na ochranu osobnosti a žiadať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov, ospravedlnenie, prípadne náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som vedel ako sa môže človek brániť, v prípade nešťastnej udalosti, napr. dopravnej nehody, aby média neuverejňovali informácie o tejto nešťastnej udalosti na svojich internetových stránkach alebo obrazových médiách s konkrétnymi informáciami o menách, veku, foto s ŠPZ a pod., bez toho aby pred tým, ako to zverejnia upozornili ľudí, ktorých sa to bytostne týka, či môžu spomínať konkrétne informácie. Ako sa môžme brániť voči týmto praktikám novinárov, aby pred tým, ako uverejnia tieto informácie v médiach, žiadali súhlas zúčastnených strán na zverejnenie týchto informácii a ako môžme zabrániť zverejneniu informácii ešte pred ich zverejnením? 

Odpoveď: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2016)

Dobrý deň, v podobných prípadoch ide o stret práva na informácie, resp. práva na slobodu prejavu a práva na ochranu súkromia, mena, cti, dobrej povesti a ľudskej dôstojnosti. V prípade fyzických osôb, ktoré nevystupujú ako verejní činitelia, zákon jednoznačne chráni viac právo na ochranu osobnosti. V zmysle § 12 Občianskeho zákonníka, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. V zásade je preto vždy na zverejnenie informácii týkajúcich sa konkrétnej osoby a jej súkromného života, potrebný jej súhlas. Podľa citovaného právneho predpisu síce platí, že podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo, avšak ani také použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. To znamená, že použitie prejavov osobnej povahy a zverejnenie získaných informácii pracovníkmi médii nesmú zasahovať do súkromnej sféry človeka v takej miere, ktorá je spôsobila privodiť mu ujmu. V opačnom prípade ide o neoprávnený zásah do osobnostných práv, voči ktorému sa možno domáhať obrany na súde a to žalobou na ochranu osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby bolo dané primerané zadosťučinenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete" a chcete pomôcť?

Podotázka: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete (Občianske právo)

Ma osoba, ktorá ma odfotila bez môjho vedomia, pravo pouziť tuto fotku napriklad na Facebookovej stránke aj napriek tomu, že ja s tym nesuhlasim ?

Odpoveď: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.06.2016)

Dobry den, ak bola fotka bez Vasho suhlasu, potom s touto fotkou nemoze nakladat a teda ju ani zverejnovat na facebooku. 

Toto by mohla urobit len s Vasim suhlasom. 

Ak chcete voci tejto osobe zakrocit, najskor ju vyzvite mailom na odstranenie fotografie, ak to nepomoze, potom listom, nasledne mozete vyuzit sluzby advokata a ak ani to nepomoze, potom to mozete riesit sudne. Od porusovatela prava mozete pozadovat nahradit vsetky naklady.

 

Obycajne to skonci pri vyzve advokata.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či existuje nejaká legálna cesta, ktorou by som sa mohla pokúsiť dostať naspäť peniaze vyplatené 11.5.2015 formou bankového prevodu. Išlo o platbu za inzerát, ktorý mal byť zverejnený v novovzniknutom inzertnom týždenníku. Prvé zverejnenie malo byť koncom mája a potom každý týždeň (6krat za sebou). Ked prebehne planovaný dátum vydania, stále mi príde e-mail z redakcie, kde sa najbližší termín vydania posúva o minimálne 3 týždne. Posledný harmonogram uvádza uzavierku 21. 08. 2015. Je 18. august, nedostavam odpovede na e-maily, dotycne osoby majú telefóny vypnuté a osobne nie som schopná ich nikdy zastihnúť. Posledný e-mail som im zaslala dňa 03. 08. 2015 so žiadosťou o zrušenie inzerátu a vrátenie peňazí. Kedže inzerat po 3 mesiacoch už pre mňa nie je aktuálny, nevyhnutne by som potrebovala vrátenie peňazí. K dispozicii mám iba faktúru s udajmi spoločnosti a podpisom zastupujúcej osoby. Ako by som mala postupovať? Vopred Vám ďakujem. S pozdravom 

Odpoveď: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.08.2015)

Dobrý deň

je potrebné si overiť, či spoločnosť stále existuje a či náhodou nepadla do konkurzu alebo reštrukturalizácie. Pokiaľ áno, je potrebné si Vašu pohľadávku uplatniť u správcu. Pokiaľ spoločnosť stále existuje, bolo by dobré napísať im oficiálne list s tým, že službu za ktorú ste si zaplatila nebola vykonaná v termíne v akom ste požadovali, resp. nebola dodaná vôbec. Môžte podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI). Pokiaľ sa nebude dať so spoločnosťou dohodnúť, môžte podať návrh na súd z dôvodu bezdôvodného obohatenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku