Doba platnosti výpovede


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košický
Odpovedá: Advokát
Odpovedané dňa: 3. 5. 2017

Otázka: Doba platnosti výpovede

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať na dobu platnosti výpovede. Výpoveď bola podaná 26. 4. 2016. Plynulá jednomesacna výpovedná doba nakoľko tam priateľka nepracovala dlhšie ako jeden rok. Pracovný pomer mal skončiť 31. 5. 2016. Nakoľko sa zmenili určite podmienky zostala tam pracovať až do dnešného dna ale výpoveď nebola stiahnutá. Chcel by som sa spýtať, či ta výpoveď je stále v platnosti, a či môže odísť zo zamestnania okamžite bez neakych postihov. Ďakujem.

Odpoveď: Doba platnosti výpovede

Dobrý deň, pokiaľ bola podaná výpoveď, pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby.  V tomto prípade pracovný pomer skončil 31.5. a Vaša priateľka už nie je zamestnancom daného zamestnávateľa a môže kedykoľvek odísť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Doba platnosti výpovede (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, že ak som sa nemohla so zamestnávateľom dohodnúť na výpovedi dohodou k 31. 10. 2018 a nové zamestnanie mám od 1. 11. 2018, odídem počas dvojmesačnej výpovednej lehoty, ktorú dám k dátumu 31. 10. 2018, môže sa stať, že mi vedúca výpoveď neprevezme? Ako postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Doba platnosti výpovede

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.10.2018)

Dobrý deň,

výpoveď je jednostranný právny úkon, ktorý nevyžaduje na platnosť súhlas druhej strany. Odporúčame poslať výpoveď doporučene poštou, aby ste mali dôkaz, že ste ju doručili. Výpoveď musí byť písomná, pričom ak ju dávate Vy, nemusíte uviesť dôvod. Počas plynutia výpovednej doby ešte pracovný pomer neskončil a musíte stále pracovať a dochádzať do zamestnania. Ak tak neurobíte porušujte pracovnú disciplínu a môže byť s Vami skončený pracovný pomer okamžite, či krátená dovolenka. Mohli by ste si napr. čerpať dovolenku, počas výpovednej doby (ak ju máte) ale s tým musí súhlasiť zamestnávateľ. 

Riešením by možno bolo dohodnúť sa na posunutí nástupu v novom zamestnaní, prípadne úprave pracovného času.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Doba platnosti výpovede (Pracovné právo)

Dobrý deň. Moja sestra dala výpoveď v práci. Od 1. 9. 2018 jej bude plynúť dvojmesačná výpovedná lehota. Zamestnávateľka jej to dáva poriadne pocítiť. Chcem sa spýtať, či môže ísť na PN už teraz alebo až jej začne plynúť výpovedná lehota. Nemôže to tam vydržať. Ďakujem.

Odpoveď: Doba platnosti výpovede

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.08.2018)

Dobrý deň. Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca nie je viazaná na výpovednú dobu. Ak teda vaša sestra dala v práci výpoveď a výpovedná doba jej začína plynúť až od septembra, za predpokladu že ju ošetrujúci lekár uzná za dočasne práceneschopnú, ide o relevantnú prekážku v práci, ktorú musí zamestnávateľ rešpektovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk