Máte
otázku?

Doba platnosti výpovede


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Doba platnosti výpovede

Dobrý deň. Rád by som sa opýtal na platnosť výpovede. Výpoveď bola podaná dňa 26. 4. 2016. Uplatnil sa jedenmesačný výpovedný termín, keďže moja priateľka v tom pracovnom mieste strávila menej ako rok. Pracovný pomer mal skončiť 31.5.2016. Vzhľadom na zmenu určitých okolností pokračovala v práci až do dnešného dňa, avšak výpoveď nebola stiahnutá. Chcem sa opýtať, či je výpoveď stále platná a či má možnosť ihneď opustiť zamestnanie bez akýchkoľvek sankcií. Ďakujem.

Odpoveď: Doba platnosti výpovede

Dobrý deň, pokiaľ bola podaná výpoveď, pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby.  V tomto prípade pracovný pomer skončil 31.5. a Vaša priateľka už nie je zamestnancom daného zamestnávateľa a môže kedykoľvek odísť.

Trápi vás "Doba platnosti výpovede" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Doba platnosti výpovede (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môže nastať situácia, kedy sa nedokážem so zamestnávateľom dohodnúť na výpovedi dohodou k 31. 10. 2018 a súčasne mám nové zamestnanie od 1. 11. 2018. Ak by som bola nútená odísť počas dvojmesačnej výpovednej lehoty, ktorú by som podala k dátumu 31. 10. 2018, existuje možnosť, že mi vedúci výpoveď neprevezme? Ako by som mala v takom prípade postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Doba platnosti výpovede

(odpoveď odoslaná: 22.10.2018)

Dobrý deň,

výpoveď je jednostranný právny úkon, ktorý nevyžaduje na platnosť súhlas druhej strany. Odporúčame poslať výpoveď doporučene poštou, aby ste mali dôkaz, že ste ju doručili. Výpoveď musí byť písomná, pričom ak ju dávate Vy, nemusíte uviesť dôvod. Počas plynutia výpovednej doby ešte pracovný pomer neskončil a musíte stále pracovať a dochádzať do zamestnania. Ak tak neurobíte porušujte pracovnú disciplínu a môže byť s Vami skončený pracovný pomer okamžite, či krátená dovolenka. Mohli by ste si napr. čerpať dovolenku, počas výpovednej doby (ak ju máte) ale s tým musí súhlasiť zamestnávateľ. 

Riešením by možno bolo dohodnúť sa na posunutí nástupu v novom zamestnaní, prípadne úprave pracovného času.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Doba platnosti výpovede (Pracovné právo)

Dobrý deň. Moja sestra podala výpoveď na svojom pracovisku. Jej dvojmesačná výpovedná lehota začína plynúť od 1. 9. 2018. Zdá sa, že je to jej zamestnávateľka dáva poriadne pocítiť. Rád by som sa opýtal, či je možné začať pracovať na PN už teraz alebo až po začiatku výpovednej lehoty. Jej situácia na pracovisku je už teraz neudržateľná. Ďakujem.

Odpoveď: Doba platnosti výpovede

(odpoveď odoslaná: 17.08.2018)

Dobrý deň. Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca nie je viazaná na výpovednú dobu. Ak teda vaša sestra dala v práci výpoveď a výpovedná doba jej začína plynúť až od septembra, za predpokladu že ju ošetrujúci lekár uzná za dočasne práceneschopnú, ide o relevantnú prekážku v práci, ktorú musí zamestnávateľ rešpektovať.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Doba platnosti výpovede" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.