Čo sa považuje za trestný čin?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Čo sa považuje za trestný čin?

Dobrý deň, chcem sa opýtať pred pár mesiacmi mi už bývali priateľ kúpil telefón v hodnote 650 € kúpil ho dobrovoľne, a dal mi ho aj s faktúrou. No teraz ho odo mňa pýta späť a ja mu ho nechcem dať, chcem sa spýtať, či z toho môžem mať problémy s políciou atď.

Odpoveď: Čo sa považuje za trestný čin?

Dobrý deň,
podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že darca má právo domáhať sa vrátenia daru len vtedy, ak sa obdarovaný správa voči nemu a členom jeho rodiny tak, že hrubým spôsobom porušuje dobré mravy. Zákon nedefinuje pojem hrubé porušenie dobrých mravov.

V zmysle praxe treba pod týmto pojmom rozumieť také porušenie, ktoré je sústavné alebo značnej intenzity, t.j. : predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu na vrátenie daru nie je akékoľvek nevhodné správanie obdarovaného voči darcovi alebo členom jeho rodiny, ale len také správanie, ktoré so zreteľom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Vždy je preto nevyhnutné skúmať individuálne okolnosti každého jedného prípadu. Príkladom je dopúšťanie sa fyzického násilia, hrubých urážok voči darcovi alebo členom jeho rodiny.

Ak Vy ako obdarovaná s vrátením daru nesúhlasíte, a teda výzvu darcu na vrátenie veci nerešpektuje, musí darca v premlčacej dobe do 3 rokov uplatniť svoj nárok na vrátenie daru súdnou cestou. V rámci súdneho konania následne musí darca preukázať to, že došlo k naplneniu zákonných predpokladov na vrátenie daru upravený v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka.
Vo veci ide o občianskoprávny spor a pokiaľ mu telefón nechcete vrátiť späť, riešenie otázky vrátenia daru darcovi nie je v kompetencii polície. Iné by to bolo v prípade, keby ste telefón odcudzili.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku