POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Aký je trest za marihuanu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitra

Otázka: Aký je trest za marihuanu?

Dobrý deň, policajti nás zastavili a našli u nás 7 gramov doma pestovanej marihuany. Všetko sme im vydali dobrovoľne, potom nás odviedli na oddelenie CPZ, kde sme strávili asi 1-2 hodiny a poskytli sme výpovede. Následne nás poslali domov. Nič iné nám nechceli povedať, iba to, že marihuana išla na expertízu. Vedeli by ste odpovedať, aký trest za to môžeme očakávať?

Odpoveď: Aký je trest za marihuanu?

Dobrý deň, v prvom rade bude potrebné zistiť, koľko jednorazových dávok by bolo možné vyrobiť z tých 7 gramov. Ak to bude do 3 dávok, potom je trest do 3 rokov. Ak je to nad 3 dávky, tak až 5 rokov. Vyššie uvedené sadzby platia pre prípad, že to boli dávky pre vlastnú potrebu. Inak sú tresty až na 10 rokov a v úplne najhoršom prípade dokonca 25 rokov.

Neznamená to však, že skončíte hneď vo väzení s nepodmienečným trestom odňatia slobody.

Mali sme prípady, kedy sme expertízou určený počet dávok 10 znížili pod 3. Je to o šikovnosti advokáta. Určite Vám odporúčam nájsť si advokáta, ktorý rieši takéto prípady. 

Ako prvé Vám príde uznesenie o vznesení obvinenia. Proti tomu uzneseniu je potrebné podať do 3 dní sťažnosť.

Trápi vás "Aký je trest za marihuanu?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Aký je trest za marihuanu? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: Ak by mi môj lekár spravil močové THC testy a zaznamenal by prítomnosť THC, mohol by nastať nejaký problém?

Odpoveď: Aký je trest za marihuanu?

(odpoveď odoslaná: 10.12.2022)

Dobrý deň,
v takomto prípade by nešlo o žiadny trestný čin. Trestný zákon definuje trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi v ust. § 171 a nasl. Podľa tohto ustanovenia je trestným činom napríklad výroba, predaj, prechovávanie a iné, avšak iba skutočnosť, že vo Vašom moči bolo zaznamené THC, nie je trestným činom. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Aký je trest za marihuanu? (Trestné právo)

Dobrý deň, môj priateľ bol odsúdený na 10 rokov za 40 gramov marihuany a umiestnený do stráženia 3. stupňa. Je toto ešte možné nejak riešiť? Myslím si totiž, že umiestnenie do 3. stupňa stráženia za tieto skutky je nezákonné. Už má za sebou obdobie strávené vo väzení, bol prepustený a teraz, po dvoch mesiacoch, je zas v tej istej situácii. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Aký je trest za marihuanu?

(odpoveď odoslaná: 27.06.2019)

Dobrý deň,

Pokiaľ odsudzujúci rozsudok ešte nenadobudol právoplatnosť je možné sa voči nemu odvolať. Pokiaľ však už rozsudok nadobudol právoplatnosť, je možné využiť iba mimoriadne opravné prostriedky (dovolanie, obnova konania). Na ich podanie musia byť splnené podmienky upravené príslušnými ustanoveniami Trestného poriadku. 

Ak odsúdený zaradený do ústavu s vyšším stupňom stráženia plní program zaobchádzania (napr. má vzorné správanie, riadne pracuje, nemá žiadne disciplinárne previnenia), môže mu súd v zmysle ustanovenia § 9 Zákona o výkone trestu odňatia slobody zmeniť spôsob výkonu trestu preradením do ústavu s nižším stupňom stráženia. 

V zmysle § 9 ods. 4 môže odsúdený podať návrh o zmenu spôsobu výkonu trestu preradením len do ústavu s nižším stupňom stráženia po vykonaní zákonnom ustanovenej doby z už uloženého trestu odňatia slobody. 

V zmysle § 411 Trestného zákona o zmene spôsobu výkonu trestu odňatia slobody rozhoduje súd, obvode ktorého sa trest odňatia slobody vykonáva. Súd by mal spravidla rozhodnúť na verejnom zasadnutí do 60 dní od doručenia predmetného návrhu.  


Podotázka: Aký je trest za marihuanu? (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, ako to bude ďalej prebiehať; bol som zamestnaný v Nemecku, kde som mal marihuanu. Bohužiaľ, majiteľ ju našiel a odfotil, pričom tvrdil, že ju poslal na políciu. Momentálne žijem na Slovensku a dlho som už s marihuanou nemal nič spoločné. Ani som ju nepredával, bolo to čisto len pre môj osobný úžitok. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aký je trest za marihuanu?

(odpoveď odoslaná: 26.06.2018)

Dobrý deň, pokiaľ sa skutok stal v Nemecku, potom by v tejto veci rozhodovala nemecká polícia. Je možné, že nemajú na vás kontakt a preto vás nikto nekontaktoval. Tiež je však možné, že vás majiteľ iba postrašil (čo si myslím, že tak bude). Majiteľ si je určite vedomý toho, že pokiaľ by dal podnet na políciu musel by ísť opakovane vypovedať. A tiež by mohol mať z toho problémy. Takže vo vašom prípade by som sa veľmi nebál toho, že z toho niečo bude, najmä ak už uplynul dlhší čas (mesiace).


Trápi vás "Aký je trest za marihuanu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aký je trest za marihuanu? (Trestné právo)

Dobrý deň, v októbri 2016 mi bola uložená ambulantná liečba kvôli marihuane. Doposiaľ mi nedošiel nástup, kedy sa mám dostaviť do ambulancie. Aktuálne už ale na Slovensku nežijem. Pracujem a bývam v zahraničí. Chcem sa opýtať, či môžem prerušiť resp. úplne zrušiť túto liečbu, ak pošlem kópiu pracovnej zmluvy sudcovi, ktorý mi liečbu nariadil. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Aký je trest za marihuanu?

(odpoveď odoslaná: 25.04.2017)

Dobrý deň, z uvedeného dôvodu nie je možné zrušiť ambulantnú liečbu. Pokiaľ Vám bola uložená podmienka, a Vy nesplníte uložené obmedzenia a povinnosti, súd môže premeniť podmienku na nepodmienečný trest odňatia slobody. Mali ste uložený podmienečný trest alebo iný test?


Podotázka: Aký je trest za marihuanu? (Trestné právo)

Dobrý deň, rád by som sa informoval ohľadom špecifickej situácie. Nedávno sme s kamarátmi trávili večer v parku, kde hliadka v našej blízkosti našla približne 0,8g marihuany v plastovom sáčku. Pri osobnej prehliadke na nás nič nenašli a ani nám neurobili drogové testy ani odtlačky prstov. Tvrdili sme, že nevieme, ako sa tam sáčok dostal, pretože nikto nevidel, kto ho tam hodil. Policajti vyhotovili úradný záznam a zdalo sa, že boli sklamaní, keď u nás nenašli nič. Povedali nám, že je pravdepodobné, že prípad sa nebude riešiť. Mohli by v tomto prípade zohrávať úlohu odtlačky prstov na sáčku, ktoré by mohli byť moje, ale aj odtlačky inej osoby prítomnej na mieste činu, plus niekoľko ďalších odtlačkov? A v prípade dokázania viny, mohlo by sa to ešte využiť na podmienečný výkon trestu, keď som nikdy predtým nebol trestne stíhaný a som vekovo blízko k mladistvým? Ďakujem.

Odpoveď: Aký je trest za marihuanu?

(odpoveď odoslaná: 03.07.2016)

Dobrý deň, celá situácia závisí na tom, ako sa k tomuto prípadu postavia samotní policajti prítomní na mieste kde sa nachádzal sáčok drogy. Ako orgány činné v trestnom konaní by mali zo zákona z úradnej povinnosti začať v tomto prípade konať a pokúsiť sa nájsť páchateľa, ktorý predmetný sáčok odhodil. Uviedli ste, že od Vás neodobrali odtlačky prstov, ale neuviedli ste, či Vás legitimovali a následne spísali zápisnicu o Vašom podaní vysvetlenia k danému skutku. Ak ani jeden z týchto úkonov nevykonali, tak je veľmi málo pravdepodobné, že by Vás dodatočne vyhľadali a zisťovali, či ste sáčok neodhodili Vy. Ak totiž nezisťovali Vašu totožnosť, je prakticky nemožné, aby Vás dodatočne bez akejkoľvek stopy vystopovali. Samozrejme jediným dôkazom v prípade sáčku sú odtlačky prstov, prípadne kamerové záznamy, ak v parku nejaké sú. Čo sa týka samotného trestu, nie je možné vopred povedať, či by Vám bol uložený podmienečný trest. Trestné konanie totiž môže končiť aj alternatívne tak,  že vôbec nedôjde k rozhodovaniu o treste.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Aký je trest za marihuanu? (Trestné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa poradiť. Môj partner sa nachádza vo väzbe kvôli obzvlášť závažnému zločinu - výrobe omamných a psychotropných látok, jedov a podobne. Je preukázané, že bol dlhodobo závislý na heroíne a päť dní pred odvedením do väzby mal nastúpiť na liečenie do centra pre drogové závislosti. Po ukončení liečby sa chcel dobrovoľne liečiť, keďže si konečne uvedomil a akceptoval, že prežívané halucinácie a stihomany nezodpovedajú realite. Keďže však sám uveril, že je to realita, nikdy neuvažoval o tom, aby o svojých halucináciách informoval lekára. Napriek tomu mnohí svedkovia potvrdzujú jeho ťažký psychický stav. Sudcovia ho držia vo väzbe, pretože už bol v minulosti za podobný trestný čin trestaný. Teraz mu hrozí trest od 10 do 15 rokov za dve dávky heroínu, ktoré pri sebe mal. Rada by som sa poradila, keďže môj partner je kvôli závislosti chorý človek, ktorý si chce pomôcť a nutne potrebuje adresovať aj svoj duševný stav, ktorý je skutočne veľmi vážny a možno aj nebezpečný. Potrebujem vedieť, ako postupovať a čo robiť, aby mu vo väzbe bola poskytnutá adekvátna zdravotná pomoc. Zároveň by som chcela vedieť, ako má vyzerať žiadosť o odstúpenie od prípadu štátom prideleného advokáta, ktorého konanie vo vzťahu k tomuto prípadu nie je dostatočné. Ďakujem veľmi pekne za rady.

Odpoveď: Aký je trest za marihuanu?

(odpoveď odoslaná: 02.11.2015)

Dobrý deň

kedže ide o recidívu, Váš priateľ je stíhaný podľa 2. odstavca, podľa ktorého možno uložiť trest odňatia slobody 10 až 15 rokov (predpokladám, že ide o trestný čin podľa §172 TZ). Podľa §37 ods. 1 zák. č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok: “1) Po vznesení obvinenia musí mať obvinený obhajcu už v prípravnom konaní, ak a) je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo na pozorovaní v zdravotníckom ústave, b) je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, c) ide o konanie o obzvlášť závažnom zločine, d) ide o konanie proti mladistvému, e) ide o konanie proti ušlému.” Z toho výplýva, kedže je Váš priateľ vo väzbe, musí mať obhajcu (povinná obhajoba), pokiaľ si ho nezvolil sám, bol mu pridelený. Pokiaľ nie je spokojný, môže si obhajcu zvoliť sám. Čo sa týka zdravotného stavu Vášho priateľa, s veľkou pravdepodobnosťou bude nariadený znalecký posudok (z odboru psychiarie), kde pri vyšetrení doktor zistí, či Vás priateľ trpí duševnou poruchou. 

 

 


Trápi vás "Aký je trest za marihuanu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aký je trest za marihuanu? (Trestné právo)

Dobrý večer. Dnes mi prišli policajti oznámiť, že môjho syna odviezli z ulice ešte včera do Leopoldova, údajne za marihuanu. Žiadny doklad o trestnom stíhaní, obžalobe ani predvolaní na okresný súd neobdržal. Údajne mal súd takto rozhodnúť ešte v roku 2012. Ako sa je možné brániť voči takémuto porušovaniu ľudských práv? Je vôbec možné protirečiť polícii a prokuratúre? Je možné vykonávať súdne konanie bez vedomia páchateľa?

Odpoveď: Aký je trest za marihuanu?

(odpoveď odoslaná: 21.12.2013)

Dobrý deň,

 

súdne konanie bez vedomia páchateľa môže prebehnúť vtedy, ak súd nemôže zabezpečiť účasť páchateľa na súdnom pojednávaní. Bez obžaloby alebo trestného stíhania nie je možné, aby vôbec súdne konanie začalo.

 

V prípade Vášho syna teda určite bolo vznesené obvinenie ako aj obžaloba. Pokiaľ o ňom Váš syn nevedel, je potrebné, aby to ihneď riešil a podal proti rozhodnutiu opravný prostriedok, ktorým bude požadovať zrušenie pôvodného rozhodnutia a opätovné prejednanie veci. Odporúčam však konať rýchlo, aby ste nezmeškali zákonné lehoty.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aký je trest za marihuanu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.