Máte
otázku?

Ako získať kópiu zmluvy o úvere?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Ako získať kópiu zmluvy o úvere?

Dobrý večer, prosím Vás, Ja som si zobrala úver z Providentu, ale toho času už nemám zmluvu a spoločnosť mi odmieta vydať kópiu, existuje neaký právny postup, aby som sa k zmluve dostala? Telefonujem im, ale majú len odkazovač, vedeli by ste mi poradiť, ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako získať kópiu zmluvy o úvere?

Dobrý deň. 

 

Odporúčam poslať im písomnú žiadosť o kópiu zmluvy o úvere, na ktorú Vám budú musieť odpovedať. Žiadosť môžete poslať aj emailom na ich emailovú adresu a žiadať o zaslanie kópie zmluvy do mailu. V prípade, že nemáte od tejto spoločnosti žiadne doklady týkajúce sa poskytnutého úveru, odporúčam v žiadosti žiadať kópiu celej zmluvnej dokumentácie. Upozorňujem, že niektoré spoločnosti si za vystavenie kópii účtujú poplatky.

Trápi vás "Ako získať kópiu zmluvy o úvere?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako získať kópiu zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý večer,
Prosím Vás, ako sa dostanem k zmluve o kreditnej karte v nebankových spoločnostiach  ? Kópie už nemám a karty sú už vyplatené. Chcel by som od týchto spoločnosti žiadať späť úroky. Ďakujem.

Odpoveď: Ako získať kópiu zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 23.01.2020)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 9 ods. 18 zákona o spotrebiteľských úveroch platí :

"Veriteľ je povinný na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť mu jedno vyhotovenie fotokópie zmluvy o spotrebiteľskom úvere a všeobecných obchodných podmienok poskytnutia spotrebiteľského úveru vrátane ich zmien za trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere bezplatne. Za každú ďalšiu žiadosť o vyhotovenie fotokópie podľa prvej vety môže veriteľ požadovať úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených nákladov spojených so zhotovením fotokópie zmluvy o spotrebiteľskom úvere a s jeho odoslaním. Veriteľ na svojom webovom sídle zverejňuje aj všeobecné obchodné podmienky vrátane ich zmien."

Pozrite obchodné podmienky nebank. spoločností a žiadajte zaslanie zmlúv emailom, malo by to byť lacnejšie resp. bez poplatku.

 

 

 


Podotázka: Ako získať kópiu zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebujem zažiadať spoločnosť Pohotovosť o kópiu zmluvy o úvere, neviem však čo ma takáto žiadosť obsahovať. Ide mi hlavne o uvedenie zákona na základe, ktorého mi musia kópiu vydať. Ďakujem.

Odpoveď: Ako získať kópiu zmluvy o úvere?

(odpoveď odoslaná: 06.05.2018)

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. zákona č. 129/2010 Z.z. o  spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí :

"§ 9 ods. 1 : Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu. Každá zmluvná strana dostane najmenej jedno jej vyhotovenie v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi. Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí byť v záhlaví zreteľne označená názvom zmluvy, ktorý obsahuje slová „spotrebiteľský úver“ v príslušnom gramatickom tvare.

§ 9 ods. 18) : Veriteľ je povinný na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť mu jedno vyhotovenie fotokópie zmluvy o spotrebiteľskom úvere a všeobecných obchodných podmienok poskytnutia spotrebiteľského úveru vrátane ich zmien za trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere bezplatne. Za každú ďalšiu žiadosť o vyhotovenie fotokópie podľa prvej vety môže veriteľ požadovať úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených nákladov spojených so zhotovením fotokópie zmluvy o spotrebiteľskom úvere a s jeho odoslaním. Veriteľ na svojom webovom sídle zverejňuje aj všeobecné obchodné podmienky vrátane ich zmien."

Žiadosť netreba nijako zdôvodňovať, požiadate o kópiu zmluvy. 

2./ Zrejme sa jedná o nejaký problém s uvedenou spoločnosťou, preto radi zodpovieme Vami položenú otázku, ktorú prosím uveďte do podotázok, ktoré zodpovedáme prednostne. 

 

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako získať kópiu zmluvy o úvere?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku