Ako získať kópiu zmluvy o úvere?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako získať kópiu zmluvy o úvere?

Dobrý večer, prosím Vás, Ja som si zobrala úver z Providentu, ale toho času už nemám zmluvu a spoločnosť mi odmieta vydať kópiu, existuje neaký právny postup, aby som sa k zmluve dostala? Telefonujem im, ale majú len odkazovač, vedeli by ste mi poradiť, ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako získať kópiu zmluvy o úvere?

Dobrý deň. 

 

Odporúčam poslať im písomnú žiadosť o kópiu zmluvy o úvere, na ktorú Vám budú musieť odpovedať. Žiadosť môžete poslať aj emailom na ich emailovú adresu a žiadať o zaslanie kópie zmluvy do mailu. V prípade, že nemáte od tejto spoločnosti žiadne doklady týkajúce sa poskytnutého úveru, odporúčam v žiadosti žiadať kópiu celej zmluvnej dokumentácie. Upozorňujem, že niektoré spoločnosti si za vystavenie kópii účtujú poplatky.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako získať kópiu zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý večer,
Prosím Vás, ako sa dostanem k zmluve o kreditnej karte v nebankových spoločnostiach  ? Kópie už nemám a karty sú už vyplatené. Chcel by som od týchto spoločnosti žiadať späť úroky. Ďakujem.

Odpoveď: Ako získať kópiu zmluvy o úvere?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.01.2020)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 9 ods. 18 zákona o spotrebiteľských úveroch platí :

"Veriteľ je povinný na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť mu jedno vyhotovenie fotokópie zmluvy o spotrebiteľskom úvere a všeobecných obchodných podmienok poskytnutia spotrebiteľského úveru vrátane ich zmien za trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere bezplatne. Za každú ďalšiu žiadosť o vyhotovenie fotokópie podľa prvej vety môže veriteľ požadovať úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených nákladov spojených so zhotovením fotokópie zmluvy o spotrebiteľskom úvere a s jeho odoslaním. Veriteľ na svojom webovom sídle zverejňuje aj všeobecné obchodné podmienky vrátane ich zmien."

Pozrite obchodné podmienky nebank. spoločností a žiadajte zaslanie zmlúv emailom, malo by to byť lacnejšie resp. bez poplatku.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako získať kópiu zmluvy o úvere? (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebujem zažiadať spoločnosť Pohotovosť o kópiu zmluvy o úvere, neviem však čo ma takáto žiadosť obsahovať. Ide mi hlavne o uvedenie zákona na základe, ktorého mi musia kópiu vydať. Ďakujem.

Odpoveď: Ako získať kópiu zmluvy o úvere?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.05.2018)

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. zákona č. 129/2010 Z.z. o  spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí :

"§ 9 ods. 1 : Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu. Každá zmluvná strana dostane najmenej jedno jej vyhotovenie v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi. Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí byť v záhlaví zreteľne označená názvom zmluvy, ktorý obsahuje slová „spotrebiteľský úver“ v príslušnom gramatickom tvare.

§ 9 ods. 18) : Veriteľ je povinný na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť mu jedno vyhotovenie fotokópie zmluvy o spotrebiteľskom úvere a všeobecných obchodných podmienok poskytnutia spotrebiteľského úveru vrátane ich zmien za trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere bezplatne. Za každú ďalšiu žiadosť o vyhotovenie fotokópie podľa prvej vety môže veriteľ požadovať úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených nákladov spojených so zhotovením fotokópie zmluvy o spotrebiteľskom úvere a s jeho odoslaním. Veriteľ na svojom webovom sídle zverejňuje aj všeobecné obchodné podmienky vrátane ich zmien."

Žiadosť netreba nijako zdôvodňovať, požiadate o kópiu zmluvy. 

2./ Zrejme sa jedná o nejaký problém s uvedenou spoločnosťou, preto radi zodpovieme Vami položenú otázku, ktorú prosím uveďte do podotázok, ktoré zodpovedáme prednostne. 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku