Máte
otázku?

Ako postupovať pri náhrade škody cyklistovi spôsobenej nehodou?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Ako postupovať pri náhrade škody cyklistovi spôsobenej nehodou?

Dobrý deň, ráda by som Vás poprosila o radu v mojom prípade. Pred približne dvoma týždňami mi pri vychádzaní autom z krajnice na hlavnú cestu vrazil cyklista. Mala som zapnutú smerovku a v spätnom zrkadle som ho nezbadala, keďže nebol na hlavnej ceste, ale za bielou čiarou, na krajnici. Kedyž dopadol na zem, pomohla som mu vstať. Chcela som privolať políciu a odviezť ho do nemocnice, ale odmietol. Keďže som bola vyľakaná, myslela som si, že vina je len na mojej strane. Navrhla som mu, že na mieste uhradím škodu na jeho bicykli, keďže nechcel volať políciu ani ísť do nemocnice a tvrdil, že sa mu nič nestalo. Toto však odmietol. Nevedel mi povedať, koľko by stála oprava kolesa ani mi neposkytol žiadne ďalšie informácie okrem telefónneho čísla. Rozišli sme sa s dohodou, že ho jeho priateľ odvezie k miestnej krčme, kam chcel ísť, a že bicykel si nechá opraviť. Po týždni mi zavolal s požiadavkou, aby som mu uhradila dvesto eur za bicykel a koleso, ktoré vraj boli potrebné nahradiť, hoci vtedy sa mu pokazilo len koleso. Odvtedy sa mi vyhráža, že mi bude odobraté vodičské oprávnenie, pretože som neprivolala políciu. Najnovšie hrozil, že to bude riešiť cez právnika, no nakoniec mi znova zavolal s požiadavkou o dvesto eur. Neviem, ako mám v tejto situácii postupovať. Viete mi v tomto prípade nejako pomôcť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri náhrade škody cyklistovi spôsobenej nehodou?

Dobrý deň, podľa § 66 ods. ods. 2 pís. a) zákona o cestnej premávke, účastník dopravnej nehody je povinný ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi. Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej

a) sa usmrtí alebo zraní osoba,

b) sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,

c) uniknú nebezpečné veci alebo

d) na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona.

Vo Vašom príspevku uvádzate, že cyklistovi nebola spôsobená žiadna škoda na zdraví avšak za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť ak účastník nehody nesplnil niektorú zo svojich zákonných povinností. Účastník škodovej udalosti je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla, vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a vyplniť s ňou a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu. V zmysle uvedeného ste mali povinnosť vyhotovenia tlačiva na zabezpečenie náhrady škody, čo spomínaný cyklista mohol využiť na privolanie polície. Vzhľadom na odmietavé stanovisko, ktoré prezentoval a neuplatňovanie si škody na mieste nehody, bude z jeho strany problematické po tomto čase preukazovať porušenie Vašich povinností. V zmysle predpisov občianskeho práva platí, že každý je povinný nahradiť škodu, ktorú spôsobil svojim zavineným konaním. Ak teda ste nehodu zavinila, je na mieste, aby ste škodu nahradila. Od poškodeného máte právo požadovať, aby Vám výšku škody preukázal, a to napr. dokladom o oprave bicykla alebo dokladom o nákupe poškodených časti bicykla, prípadne oblečenia. 

Trápi vás "Ako postupovať pri náhrade škody cyklistovi spôsobenej nehodou?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať pri náhrade škody cyklistovi spôsobenej nehodou?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava