Spor dedičov a strata súdneho spisu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 19. 11. 2016

Otázka: Spor dedičov a strata súdneho spisu

Dobrý deň, na obnovenom dedičskom konaní došlo k sporu, či bol majetok v čase smrti vo vlastníctve poručiteľa alebo už vo vlastníctve jedného z dedičov. Notár dedičské konanie do rozhodnutia súdu prerušil. K rozhodnutiu ale nedošlo, keďže sa spis v priebehu súdneho sporu pri sťahovaní súdu stratil. Medzitým dedič žalobca i jeho manželka zomreli. Ich deti už nemajú záujem v súdnom spore s ostatnými dedičmi pokračovať. Ako máme prosím ďalej postupovať, keďže majetok poručiteľa stále nebol medzi dedičov rozdelený? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Spor dedičov a strata súdneho spisu

Dobry den, 

majetok nemôže byť rozdelený medzi dedičov, kým neskončí dedičské konanie. Zaujalo ma tiež vo vašej otázke, že sa stratil súdny spis. Akým spôsobom Vám súd oznámil túto skutočnosť a na ktorom súde to bolo?

Mate nejake dokumenty zo sudneho spisu aj Vy? Ak áno, môžeme sa na to pozrieť a odporučíme Vám ďalší postup. Nie je totiž Vašou vinou, že sa stratil súdny spis a preto sa nemôže dostať toto konanie do patovej situácie.

 


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):