Máte
otázku?

Výška výživného na 4-ročné dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Výška výživného na 4-ročné dieťa

Dobry den prajem, Aka je odhadovana vyska vyzivneho na 4-rocne dieta ak si ako spolocnik vo firme vyplacam iba minimalnu mzdu, ale som vlastnikom bytu, na ktorom nemam hypouver a navyse som vlastnik zahradu. Moze sud zohladnit to , ze mam zahradu pri urcovani vysky vyzivneho? Dakujem,

Odpoveď: Výška výživného na 4-ročné dieťa

Dobrý deň, pre účely výpočtu výšky výživného nie je dôležitý len Váš skutočný príjem ale aj Vaše schopnosti a možnosti. Súd bude posudzovať aj to, aký máte majetok a aké máte výdavky. Súd si vyžiada aj daňové priznanie vo Vašej firme za posledné 2 roky. Výšku výživného bez bližších údajov nie je  možné odhadnúť.

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výška výživného na 4-ročné dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať koľko by bolo výživné na dieťa, keď som si našiel novú prácu a plat by som mal mať okolo 1500 až 2000 eur v čistom.

Odpoveď: Výška výživného na 4-ročné dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.12.2017)

 

Dobrý večer,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ Ako je  Vám známe, podľa ust. § 62 zákona o rodine platí : 

"Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.

Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje."

 

2./ Zrejme máte obavy vzhľadom na Váš príjem, že výživné bude v prípade súdneho konania určené v neprimeranej výške. K tomuto uvádzame, že pokiaľ aj zákon hovorí o práve dieťaťa podieľať sa na životnej úrovni rodičov, neznamená to, že sa jedná o rovnakú resp. takú istú akú má dobre zarábajúci rodič. Oprávnením rodiča je určiť aj rozsah "míňaňia"  peňazí dieťaťom.  Svoje pomery ako majetkové, tak aj zárobkové, musí preukazovať aj rodič, ktorý o výživné žiada.

3./ Tabuľka na určenie výživného podľa príjmových pomerov rodičov nie je. Podľa našich skúseností sa určuje výživné vo výške cca 20- 30 % čistého príjmu rodiča. 

4./ Dovoľujeme si poukázať na rozsudok Nález ÚS SR  z 16.12.2015 sp. zn. IV 650/2015, z ktorého citujeme /v dannom prípade išlo o výživné 100.000,- Kč, z toho 70.000,- Kč na tvorbu úspor/ :

"Stejná životní úroveň neznamená, že děti musí mít k dispozici kupříkladu stejné množství finančních prostředků jako rodiče. Zde je nutno si uvědomit, že vyšší příjem rodičů je zpravidla spojen s náročností jejich práce a s tím, jakou odpovědnost nesou. Naproti tomu pro dítě by se jednalo o bezpracný příjem, který si zasluhuje jen tím, že je dítětem svých rodičů. Shodu v životní úrovni mezi rodiči a dětmi je proto třeba hledat především v samotném způsobu života, využívání kulturních, sportovních a společenských možností. Stejná životní úroveň musí dítěti umožňovat žít takovým stylem života, který by je ve srovnání s ostatními členy rodiny nevylučoval z jejího celku, nebo který by nevytvářel neodůvodněné rozdíly mezi rodiči a dětmi. "

5./ Najlepšie by bolo uzatvoriť dohodu ohľadom výživného a túto dať na schválenie súdu.

 

S pomocou v uvedenej veci  sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email : http://advokat@ficek.sk na JUDr. Milana FICEKA.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výška výživného na 4-ročné dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás otec môjho 2, 5 ročného syna nám doteraz platil výživné na malého 280,- €. Bola to ústna dohoda medzi nami. Chcem ale požiadať o vyššie výživné teraz už súdne. Otec dieťaťa zarába cca 1000,- €. Mám možnosť dosiahnuť výživné okolo 350-400 €? Ak mi súd nevyhovie, je možné, že by mi znížil to pôvodné, ktoré platí doteraz? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výška výživného na 4-ročné dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.08.2017)

Dobrý deň, posúdenie výšky výživného na maloletého dieťaťa je veľmi zložitá otázka. Na jej zodpovedanie je potrebné vedieť oveľa širšie informácie než iba príjem otca maloletého dieťaťa. Súd totiž pri určovaní výšky výživného vychádza z odôvodnených potrieb maloletého dieťaťa a schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča. Z toho dôvodu v súčasnosti nie je možné odpovedať na Vašu otázku, či dosiahnete tak vysoké výživné. Bude závisieť i na tom, akým spôsobom a v akej výške dokážete súdu preukázať výšku nákladov na starostlivosť o Vášho maloletého syna. Je však potrebné vedieť, že súd pri určovaní výšky výživného nie je viazaný návrhom. Tzn. že súd môže rozhodnúť aj inak, než Vy navrhnete, prípadne navrhne otec dieťaťa. Môže sa teda stať i to, že súd Vám neprizná 400,- € výživné, ale dokonca prizná ešte menej než doteraz platil, t.j. menej ako 280,- € (nakoľko toto platil iba na základe ústnej dohody). Všetko bude závisieť na tom, aké majetkové pomery súd zistí na Vašej i jeho strane a akým spôsobom preukážete náklady na starostlivosť o Vaše maloleté dieťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výška výživného na 4-ročné dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Pri mojom plate 1100 eur v čistom si manželka pýta v návrhu na rozvod 200 eur výživné na 8 ročného syna. Spoločné úspory nemáme žiadne a zatial bývame v spoločnej domácnosti bez hypotéky. Nakoľko sa byt bude predávať a na daľšie bývanie si budem brať hypotéku je možne napisať túto skutočnosť do vyjadrenia k návrhu na rozvod manželstva aby súd prihliadol. Ďakujem

Odpoveď: Výška výživného na 4-ročné dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.11.2016)

Dobrý deň, súd prihliada iba na okolnosti, ktoré sú tu v čase rozhodovania o výživnom, to znamená, že na budúce okolnosti (udalosti) neprihliada. Vy to však môžte uviesť do návrhu, ale súd uvedie, že pre súd je rozhodujúci stav v čase rozhodovania. V rozhodnutí na túto skutočnosť prihliadať nebude. Vo Vašom prípade výživné 200 eur pri príjme 1100 eur nemusí byť považované za týchto okolností za neprimerané.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výška výživného na 4-ročné dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku