POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Vypovedanie na policii


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banská Bystrica

Otázka: Vypovedanie na policii

Dobrý deň. Dnes mi kamarát, ktorému ukradli auto, povedal, že by som mal ísť na políciu vypovedať; vraj mu to odporučil vyšetrovateľ. Je potrebné, aby som išiel vypovedať, hoci mi nikto nevolal a ani mi neprišiel žiadny papier? Ďakujem za čas.

Odpoveď: Vypovedanie na policii

Dobrý deň  

predvolanie svedka sa zväčša uskutočňuje písomne, vo výnimočných prípadoch telefonicky, teda že si s Vami dohodne termín (dátum a čas) úkonu. Teda pokiaľ Vás nekontaktovali týmto spôsobom z polície, nie je Vaša povinnosť dostaviť sa na úkon.

Trápi vás "Vypovedanie na policii" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:



Podotázka: Vypovedanie na policii (Trestné právo)

Dobrý deň, Je moja povinnosť podať výpoveď, alebo môžem výpoveď odmietnuť s odôvodnením?

Odpoveď: Vypovedanie na policii

(odpoveď odoslaná: 22.02.2024)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o trestné konanie, tak vo všeobecnosti platí, že každý má povinnosť vypovedať. Vyplýva to z ust. § 127 Trestného poriadku:

(1) Každý je povinný dostaviť sa na predvolanie orgánov činných v trestnom konaní a súdu a vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie. (2) Každý je povinný napomáhať splnenie tejto povinnosti.   Z tohto pravidla však existujú aj výnimky, ktoré sú upravené v ust. § 129 a § 130 Trestného poriadku.    § 129 ods. 1   Svedok nesmie byť vypočúvaný o okolnostiach, ktoré tvoria utajovanú skutočnosť, okrem prípadu, že bol od tejto povinnosti príslušným orgánom oslobodený. Oslobodenie možno odoprieť len vtedy, keby bola ohrozená obrana alebo bezpečnosť štátu alebo hrozila iná rovnako vážna škoda; dôvody na odopretie oslobodenia treba vždy uviesť.   § 130 ods. 1    Právo odoprieť výpoveď ako svedok má príbuzný obvineného v priamom rade, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh. Ak je obvinených viac a svedok je v uvedenom pomere len k niektorému z nich, má právo odoprieť výpoveď ohľadne iných obvinených len vtedy, keď nemožno oddeliť výpoveď, ktorá sa ich týka, od výpovede týkajúcej sa obvineného, s ktorým je svedok v tomto pomere.   O tomto budete pred samotným výsluchom poučený, a ak sa Vás týka niektorá z výnimiek, tak potom vypovedať nemusíte. Ak nejde o žiadny zo spomínaných prípadov, tak potom máte povinnosť ako svedok vypovedať. V prípade, ak ste v inom procesnom postavení ako svedok je však situácia iná. Ak by ste boli napríklad obvineným, tak potom vypovedať vôbec nemusíte a nemusia byť splnené ani podmienky uvádzané vyššie. 
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vypovedanie na policii (Trestné právo)

Dobrý deň, mohli by ste mi prosím povedať, ako dlho približne trvá podanie výpovede na polícii z dôvodu krátenia daní, ak bol dotyčný človek zadržaný?

Odpoveď: Vypovedanie na policii

(odpoveď odoslaná: 18.02.2022)

Dobrý deň,
to je veľmi individuálne. V závislosti od rozsahu skutku, spôsobu vedenia obrany zadržaného (či sa prizná alebo nie)... Od niekoľko desiatok minút, až po niekoľko hodín. Je to veľmi ťažké povedať bez podrobností.



V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vypovedanie na policii" a chcete pomôcť?



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:



najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.