Úhrada dlhu za bývalého manžela ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 12. 6. 2017

Otázka: Úhrada dlhu za bývalého manžela ?

V roku 1996 vybral ešte v tej dobe môj manžel v slovenskej sporiteľni peniaze. Je tam prvovedeny a ja som tam druhá. V roku 2004 sme sa rozviedli. Som nemajetna beriem len jeden príjem 154eur mesačne. Ozval sa mi exekútor, že som zdedila dlh po ex manželovi 872 eur ale, že nieje možné ho splácať ale musím vyplatiť celú sumu. Je to starý dlh z roku 96. A som ochotná splácať aj som požiadala o splátkový kalendár ale nechce mi ho schváliť po 10eur mesačne. Neviem platiť viac, keďže mám len jeden príjem 154 eur a ešte k tomu mi aj zablokoval účet a neviem sa dostať k peniazom. Bývam v dcérinom dome. A som bez peňazí aké sú prosím moje práva potrebujem sa odvolať. Ďakujem

Odpoveď: Úhrada dlhu za bývalého manžela ?

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Na presnejšie zodpovedanie  Vašej otázky by sme potrebovali vedieť kedy presne začalo exekučné konanie, aká suma je predmetom exek. titulu a z akého dátumu je tento titul /rozsudok, plat. rozkaz,  aká suma bola doteraz uhradená ? ,  čo máme myslieť po pojmom  zdedila som  - bývalý manžel zomrel alebo len súdny exekútor uviedol, že ste zodpovedná za dlhy bývalého manžela, právny titul dlhu - pôžička ?,  suma  872,- € , ktorú od Vás požaduje exekútor - jedná o istinu alebo úroky, trovy konania, aké doklady Vám boli  doručené od súdneho exekútora ?

2./ Prosíme o zodpovedanie vyššie uvedeného.

3./ Uvádzame, že podľa ust.  § 35 exek. poriadku platí, že účastníkom konania je aj manžel povinného alebo bývalý manžel povinného, ak sa exekúcia vykonáva postihnutím majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Vaše BSM  už zaniklo rozvodom, nevieme či ste sa dohodli alebo BSM vyporiadal súd na základe návrhu alebo došlo k vyporiadaniu podľa § 149 Obč. zákonníka : Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. 

4./  V zmysle ust . § 38   exek. poriadku ak povinný počas exekúcie zomrie, exekútor odloží exekúciu do skončenia dedičského konania. V exekúcii pokračuje na základe dodatku k povereniu na vykonanie exekúcie s dedičmi povinného alebo s orgánom spravujúcim dedičstvo, ktoré pripadlo štátu.

Je predpoklad, že exekúcia voči Vám je premlčaná a nezákonná, preto odporúčame neuhradzovať žiadne splátky.

Naviac príjem 154,- € nepredstavuje ani životné minimum, nepostihnuteľná suma pre jednu plnoletú osobu je 198,06 €.  Môžete preto  aj návrh zastavenie exekúcie pre nemajetnosť a nezákonnosť / §   35 exek. poriadku/.   Námietka premlčania je tiež možná, ale to by sme potrebovali podrobnejšie informácie.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk