Rozdelenie elektriny vody a plynu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Rozdelenie elektriny vody a plynu

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Žijeme v dvojdome s jedným popisným číslom, všetko máme spoločné (plyn, voda, elektrina) a chceli by sme sa rozdeliť, aby každý mal svoje pripojenie a platil za seba. Každý máme vlastný vchod.

Odpoveď: Rozdelenie elektriny vody a plynu

Dobrý deň,
Vami položená otázka umožňuje v podstate tri odpovede :

1./ Kontaktovať jednotlivých dodávateľov médií s vybudovaním samostatných vedení rozvodov pre bytové jednotky, k čomu budete potrebovať prísl. projektovú dokumentáciu.

2./ Stavebné rozdelenie rodinného domu na dve bytové jednotky, k čomu budete potrebovať znal. posudok na technickú realizíciu rozdelenia RD na dve byt. jednotky a následne požiadate stav.úrad o stav. povolenie. Po zrealizovaní prísl. stav. úprav, vrátane rozvodov jednotlivých médií, bude RD rozdelený na dve byt. jednotky a požiadate o zápis aj katastrálny odbor. 

3./ Bez stavebných úprav a zásahov do RD vec môžete riešiť aj tak, že spíšete dohodu o podieľaní sa na nákladoch súvisiacich s dodávkou jednotlivých médií a to podĺa spoluvlastníckych podielov pri zohľadnení počtu osôb, ktoré jednotlivé bytové jednotky obývajú. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.