Prišiel mi príkaz na úhradu, mám ho uhradiť?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 14. 5. 2016

Otázka: Prišiel mi príkaz na úhradu, mám ho uhradiť?

Dobrý deň. Ručím v banke vzdialeným známym, ktorý svoj záväzok nesplácajú. Včera mi prišlo poštou rozhodnutie, respektíve príkaz na úhradu dlhu vo výške cca 9000,- do 15 dní. Mám tento záväzok uhradiť? Aké sú moje práva, ako ručiteľa, ktorý splatí dlh? Známy, ktorý mali pôžičku splácať sú obaja zamestnaní a jeden z nich vlastní dom aj s pozemkom, ktorý je založený v inej banke. Koľko by ma to vyšlo ak by som využil vaše služby? Teda ak rátame aj vzniknuté problémy, čiže exekúciu a podobne? Ďakujem

Odpoveď: Prišiel mi príkaz na úhradu, mám ho uhradiť?

Dobrý deň, v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka ručiteľ po splatení dlhu za dlžníka (dlžníkov) zo zákona vstupuje do práv veriteľa a môže od dlžníka požadovať náhradu za poskytnuté plnenie. Tzn. že ak za dlžníkov uhradíte 9.000,- € budete po úhrade môcť od nich Vy vymáhať tento dlh. Buď súdnou alebo mimosúdnou cestou. Voľba spôsobu vymáhania závisí na Vás a tiež na dlžníkoch. Ak totiž dlžníci majú skúsenosti s veriteľmi a mimosúdnymi vymáhaniami pohľadávok, je šanca na vymoženie pohľadávky mimosúdnou cestou nižšia. V prípade, že máte záujem o poskytnutie právnej pomoci pri vymáhaní Vašej pohľadávky môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese uvedenej na našej stránke. Odmena za poskytnutie právnej pomoci sa vypočítava podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. Bližšie informácie nájdete na našej stránke.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk