Prerábka kúpeľné a nedokončenie práce


Online právna poradňa
Oblasť práva: Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Prerábka kúpeľné a nedokončenie práce

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako mám postupovať v danej situácii.
Dala som si prerábať v byte kúpeľnú na základe odporúčania mojej kolegyne odporučila mi svojho známeho.
Dotyčný prišiel dohodli sme sa iba ústne takže nemáme zmluvu. Požadoval zaslať zálohu vo výške 2000, ktorú som mu zaslala s poznámkou záloha kúpeľňa plus moje meno.
Začal pracovať prvý týždeň začal búrať ale už druhý týždeň sa mi to nezdalo tak sme s priateľom mu aj hovorili, či to stihne, pretože sme sa dohodli, že práca bude trvať max 3 týždne, a že pracovať bude od 8.00 do 16.00, ale dotyčný chodil kedy chcel a odchádzal kedy chcel. Posledný týždeň nám kúpeľňa aj WC vyzeralo skoro ako na začiatku, aj sme mu hovorili čo sa nám nepáči, aby to prerobil ale ignoroval nás. Samozrejme mám všetko nafotené. Prácu nedokončil v dohodnutom termíne a všetko sme museli dať prerobiť nakoľko bola zle aj elektrina aj voda a iné veci. Blížil sa dátum odovzdania kúpeľne bola nedeľa 10.5. a po telefonáte s priateľom, že prečo to nie je hotové mi bola zaslaná správa, že to nie je reálne dokončiť, že keď máme niekoho kto nám to dokončí, tak s tým súhlasí a odvtedy nám nebral telefón iba občas odpisoval. Chcela som od neho pokladničné bloky, ktoré doteraz nemám a nemôžem si vyreklamovať veci, ktoré kúpil bez môjho povolenia a sú nepoužiteľné. 18.5.2020 mi zaslal poštou faktúru na vyššiu sumu ako 2000 €, kontaktovala som ho telefonicky, ale nedvíhal tak sms správou a následne aj poštou, že mám výhrady voči faktúre a prosím, aby sa mi ozval. On mi napísal, že mi na druhý deň zavolá, ale neozval sa. Chcem sa opýtať, či som povinná faktúru uhradiť, keď tam nedal, že mu bola vyplatená záloha a nemám bločky od tovaru, ktorý mi stojí doma. Mám právo na reklamáciu ? Mám postupovať ?
Ďakujem vopred za odpoveď. S pozdravom Z.

Odpoveď: Prerábka kúpeľné a nedokončenie práce

Dobrý deň,

riešenie problému bude možno obtiažnejšie. Z otázky predpokladáme, že dotyčný pán - zhotoviteľ diela - nemá oprávnenie na podnikateľskú činnosť podľa ust. zákona o živnostenskom podnikaní. Uvádzate, že zmluvu nemáte, existuje len ústna dohoda a uhradená záloha 2000 € a teraz zaslaná faktúra na sumu vyššiu ako 2000 €. 

 

Z otázky predpokladáme, že nemáte záujem, aby zhotoviteľ dielo dokončil, potom platí ust. § 635 ods. 4 ; Obč. zákonníka :

 

"Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne dohodnutej ceny, iba ak mal z čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech."

 

Odporúčame vo veci zhotoviteľa písomne vyzvať, aby Vám predložil pokladničné doklady k doteraz použitému materiálu a ocenenie doteraz vykonaných prác s tým oznámením z Vašej strany, že ním zaslanú faktúru neuhradíte až do zhodnotenia doteraz vykonaných prác odborníkom. Súčasne ho požiadajte o predloženie živn. oprávnenia. Poznamenávame, že okolnosť, či uvedená osoba má živ. oprávnenie, môžete zistiť na stránke www.zrsr.sk alebo na www.orsr.sk.

 

Keďže nám nie je známe, či dotyčná osoba má oprávnenie na vykonávanie podnik. činnosti podľa živnostenského zákona, platí aj ust. § 26 zákona o ochrane spotebiteľa :

 

"Ochrana spotrebiteľa pri neoprávnenom podnikaní

 

Povinnosti výrobcu, predávajúceho, dovozcu alebo dodávateľa majú aj osoby, ktoré prevádzkujú činnosti uvedené v § 2 písm. b) až e) bez oprávnenia na podnikanie."

 

Z nasl. ustanovení zákona o ochrane spotrebiteĺa vyplýva, že Slov. obchodná inšpekcia môže uložiť pokutu až 66400 €, max. 166000 €.

 

Dielo zrejme predmetný zhotoviteľ už nedokončí, preto sa budete musieť obrátiť na iného odborníka so živn. oprávnením na ukončenie prác. Pokiaľ ide o doteraz ; vykonané práce, tieto musí posúdiť oprávnená osoba na ich ohodnotenie a následne vyporiadať so zhotoviteľom, ktorý od Vás prevzal zálohu 2000 €. Preto k požiadavke na úhradu ďalšej faktúry sa vyjadriť nevieme, nepoznáme rozsah vykonaného diela ani jeho ohodnotenie resp. ocenenie.

 

Je možné, že zhotoviteľ zámerne alebo omylom poskytnutú zálohu 2000 € neodrátal. Z uvedeného dôvodu teraz doručenú faktúru neuhradzujte.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.