Odmietnutie trestného oznámenia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát v Nitre
Odpovedané dňa: 4. 7. 2017

Otázka: Odmietnutie trestného oznámenia

Dobrý deň, v trestnom oznámení som poškodená osoba, písomne som požiadal vyšetrovateľa PZ, aby ma ešte raz vypočul, za účelom doplnenia svedeckej výpovede. Prípad uzavrel bez toho, aby to urobil. Mám na to právo, ak áno, čo s tým môžem urobiť? Ďakujem.

Odpoveď: Odmietnutie trestného oznámenia

Dobrý deň. V zásade závisí na príslušnom orgáne činnom v trestnom konaní, aké vyšetrovacie úkony vykonaná na preverenie skutočností, ktoré sú uvádzané v trestnom oznámení. Základom je však to, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie.

Pokiaľ bolo trestné oznámenie uznesením odmietnuté, pričom ako poškodený a zároveň oznamovateľ podozrenia zo spáchania trestného činu máte za to, že orgán činný v trestnom konaní pri rozhodovaní pochybil (napr. nevyhovel Vašej žiadosti o dopočutie), máte právo podať proti uzneseniu o odmietnutí trestného oznámenie sťažnosť v lehote 3 dní odo dňa doručenia uznesenia; deň doručenia uznesenia sa do tejto lehoty nepočíta.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk