Máte
otázku?

Je možné pôžičku prepísať na iného?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Je možné pôžičku prepísať na iného?

Dobrý deň, priateľ zobral kamarátovi v núdzi pôžičku, dá sa teraz prepísať pôžička na jeho meno? Ďakujem

Odpoveď: Je možné pôžičku prepísať na iného?

Dobrý deň. Vaša otázka smeruje k inštitútu prevzatia dlhu, ktorý je upravený v § 531 § 532 Občianskeho zákonníka. V zmysle zákonnej úpravy platí, že kto sa dohodne s dlžníkom, že preberá jeho dlh, nastúpi ako dlžník na jeho miesto. Podmienkou je však súhlas veriteľa, ktorý možno dať buď pôvodnému dlžníkovi, alebo tomu, kto dlh prevzal. Zmluva o prevzatí dlhu si pre svoju platnosť vyžaduje písomnú formu.

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Je možné pôžičku prepísať na iného? (Občianske právo)

Dobrý deň, zobrala som úver na svoje meno, aby som pomohla svojmu priateľovi.
Rozišli sme sa a dohodli, že si ho bude splácať.
Dal by sa tento úver prepísať na jeho meno? A aké dokumenty treba podložiť banke, aby sa úver prepísal na neho.

Odpoveď: Je možné pôžičku prepísať na iného?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.02.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade by išlo o prevzatie dlhu. Podľa § 531 Občianskeho zákonníka 

Kto sa dohodne s dlžníkom, že preberá jeho dlh, nastúpi ako dlžník na jeho miesto, ak na to dá veriteľ súhlas. Súhlas veriteľa možno dať buď pôvodnému dlžníkovi, alebo tomu, kto dlh prevzal. Kto bez dohody s dlžníkom prevezme dlh zmluvou s veriteľom, stane sa dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi. Zmluva o prevzatí dlhu vyžaduje, aby sa uzavrela písomnou formou.

Priateľ by tak musel byť ochotný prevziať aj Vašu časť a musela by s tým súhlasiť banka. Ak to chce urobiť, potom sa informujte v banke, že to chcete zrealizovať. Banka bude musieť posúdiť jeho bonitu, či bude schopný splácať úver.

Ak by to v banke nevyšlo, potom medzi sebou uzavrite dohodu, podľa ktorej zaplatí namiesto Vás všetky splátky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je možné pôžičku prepísať na iného? (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku. Jeden známy ma oklamal s prosbou o pomoc. Zobral na mňa úver s mojim súhlasom, že ho bude splácať. Ako inak nespláca, už sú to asi 3 roky. Viete mi poradiť, či stým viem bojovať? Ak hej ako? A, či by som vedel úver prepísať na neho s jeho súhlasom? Ďakujem.

Odpoveď: Je možné pôžičku prepísať na iného?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.05.2020)

Dobrý deň,

 

rozhodujúce je to, ako ste mali upravené vzťahy medzi sebou navzájom (Vy a Váš známi). Ak máte zmluvu, na jej podklade by sa dala vec pravdepodobne riešiť.

 

Ak zmluvu nemáte, tak viete sa minimálne domáhať toho, čo ste mu poskytli bez akéhokoľvek právneho dôvodu titulom bezdôvodného obohatenia. Tu ale treba dávať pozor na premlčanie, pretože pri bezdôvodnom obohatení je všeobecná subjektívna premlčacia lehota 2 roky.

 

Pokiaľ ide o prevod úveru na danú osobu, primárne by s tým musela súhlasiť aj banka, ktorá je veriteľom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je možné pôžičku prepísať na iného? (Občianske právo)

Dobrý deň, môj brat zobral na moje meno úver a on figuruje ako ručiteľ a chcem sa spýtať, či je možné prepísať dlh na naňho.

Odpoveď: Je možné pôžičku prepísať na iného?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2019)

Dobrý deň,

podľa § 531 ods. 1 Občianskeho zákonníka Kto sa dohodne s dlžníkom, že preberá jeho dlh, nastúpi ako dlžník na jeho miesto, ak na to dá veriteľ súhlas. Súhlas veriteľa možno dať buď pôvodnému dlžníkovi, alebo tomu, kto dlh prevzal.

Možné to teda je, ale musíte mať súhlas veriteľa (banky), že brat môže prevziať dlh namiesto Vás a nastúpiť na Vaše miesto dlžníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je možné pôžičku prepísať na iného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je možné pôžičku prepísať na iného? (Občianske právo)

Dobrý deň, deň, chcela by som sa spýtať, keď zobral na moje meno pôžičku z nebankovej spoločnosti, či, keď to vyplatím sa to dá nejak vymáhať od toho dotyčného, ktorý to zobral na moje meno. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Je možné pôžičku prepísať na iného?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.08.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ste zmluvu nepodpísali a ani ste neprevzali peniaze od nebankovej spoločnosti nie je právny dôvod, aby ste peniaze uhradzovali.

Ak niekto zneužil Vaše osobné údaje, keďže aj s týmto sa stretávame, je treba podať trestné oznámenie.

Ak je situácia tá, že Vy ste podpísali zmluvu o pôžičke a aj ste peniaze prevzali, ale boli následne dané inej osobe, je treba od dotyčnej osoby žiadať uznanie dlhu čo do dôvodu a výšky podľa našej stránky https://uznanie-dlhu.sk/, ak ste dlh alebo jeho časť uhradili.

V otázke neuvádzate žiadne informácie o tom, kedy dlh vznikol, aká je požičaná suma, kedy bola uhradená posledná splátka, ktoré informácie sú podstatné pre zodpovedanie otázky, vzhľadom na tom, že pohľadávka môže byť premlčaná. Všeobecná premlčacia doba je tri roky.

Praktiky nebankových spoločností sú Vám známe (nezákonné úroky a poplatky, vymáhanie premlčaných pohľadávok,  súhlas s vykonávaním zrážok zo mzdy bez súdneho rozhodnutia len na základe zaslania dohody o zrážkach priamo zamestnávateľovi a pod.). Ak Vás kontaktovala nebanková spoločnosť s tým aby ste podpísali uznanie dlhu alebo dohodu o splátkach a podobne, nič im nepodpisujte, keďže by ste mohli uznať premlčaný dlh.

Bez kontroly Vašich dokumentov neodporúčame uhradzovať dlh pre nebankovú spoločnosť.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je možné pôžičku prepísať na iného? (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, pred troma rokmi sme s bývalým partnerom zobrali spotrebný úver z banky na sumu 12000 eur. V tom čase som bola na materskej. Ja som dlžník a bývalý partner je ručiteľom. S partnerom sme sa po vzatí úveru následne rozišli. Úver splácam doteraz sama, aj keď tvrdil, že bude splácať polovicu. Chcem sa opýtať, keďže všetky náklady na úver hradím výlučne ja, či je možné, keď sa blížim k polovici splatenia, dať návrh na súd nech tú druhú polovicu ako taký istý dlžník splatí bývalý partner? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je možné pôžičku prepísať na iného?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2018)

Dobrý deň. Vychádzajúc z Vami opísanej situácie, kedy Vy ste dlžníkom na úvere a Váš bývalý partner je ručiteľom, je potrebné uviesť, že postup, aký spomínate v zadanej otázke, nepovažujem za možný.

Je potrebné uvedomiť si, že Váš partner nie je spoludlžníkom, ale ručiteľom. On ako ručiteľ zabezpečuje splatenie úveru z pohľadu banky, nakoľko ak by ste prestali platiť úver Vy (dlžník), banka by sa mohla domáhať splatenia úveru aj od ručiteľa.

Ručiteľ však nie je v postavení spoludlžníka a dlžník nie je voči ručiteľovi oprávnený domáhať sa toho, aby za neho ručiteľ splatil polovicu dlhu. Dokonca aj ak by ste prestali platiť úver Vy (dlžník) a zvyšok by splatil ručiteľ, tento ručiteľ by mal následne od Vás nárok vymáhať to, čo za Vás (za dlžníka) musel titulom ručenia uhradiť veriteľovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je možné pôžičku prepísať na iného?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku