Autorské práva, Datoid.cz, náhrada škody


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Autorské práva, Datoid.cz, náhrada škody

Dobrý deň. Moja dcéra je dospelá, v apríli 2018 na server www.Datoid.cz jej ponúkli, že ak tam pridá nejaké obrazové záznamy, ktoré na tej stránke mohla stiahnuť a niekde tam uložiť, získa body, za ktoré si môže pozrieť filmy. Nevedela, že robí niečo zle, bolo to verejné. Až ju predvolali na políciu, že sprístupnila šírenie diela bez súhlasu oprávnených držiteľov autorských práv. 17. 1. 2920 s ňou uzavrel prokuratúr dohodu o vine a treste na 500 eur pokutu. Najprv jej povedal, že od nej chcú cez 37 900 eur, a že on to zníži na 500 eur. Myslela si, že to tým bude vybavené. 1. 6. mala súd, aby odobrili dohodu, tak na všetko odpovedala áno, že to nechcela zdržiavať. Došiel jej rozsudok a čakali sme na šek na tých 500 eur. Aký bol šok, keď prišiel dopis od českej protipirátskej únie, výzva na úhradu škody na 37919,93 eur. Až potom som prečítala riadne rozsudok a tam bolo, že firmy odkazujú na náhradu škody na civilný proces. Tých 37 919 eur ma zaplatiť do 30 dni. Vo februári jej zistili sklerózu multiplex, stále je PN zo sociálky dostáva 90 eur nemocenské. Z toho si nevie zaplatiť ani lieky a cestovné po lekároch a na rehabilitáciu, musím jej pomáhať a tie peniaze ani ja nemám. Ona na tom nezarobila ani cent, len si chcela zadarmo pozrieť filmy. Je to verejne prístupné, inak si to mali zablokovať, aby to bolo bez verejného prístupu. Prosím poraďte ako ďalej. Matka.

Odpoveď: Autorské práva, Datoid.cz, náhrada škody

Dobrý deň,
úvodom poznamenávame, že priezviská pýtajúcich sa nezverejňujeme. S Vami

uvedenou internetovou stránkou sme sa oboznámili.
Odpoveď :
Protipirátska únia je občianskym združením, ktoré zastrešuje tam uvedené spoločnosti a zrejme ich aj zastupuje pri uplatňovaní ich nárokov za podmienky, že má na uvedené úkony písomné splnomocnenie.
Na stránke Únie sme našli nejakú rozsudky vydané podľa ust. trestného poriadku, kde s náhradou škody bola Únia odkázaná na konania v občianskoprávnych veciach keďže výška škody v trestnom konaní nebola preukázaná v zmysle ust. Trestného poriadku.
Citujeme z verejne dostupného rozsudku Okresného súdu Ústí nad Orlicí, sp. zn.: 3 T 93/2016-474 :"

" Škoda se skládá ze škody způsobené porušením práva na rozmnožování a to podle přiložených ceníku jednotlivých poškozených. Škoda je vypočítána tak, že cena nosiče je vynásobena počtem kopií (sdílení). Druhá část škody má původ v ušlém zisku za sdělování. Škoda je vyjádřena hodnotou nevýhradní licence, která je obvykle ve výši ěminimáln 50.000,- Kč za jeden titul. Poškození požadují škodu ve výši 1/5 z této částky za ýkažd titul. Je nepochybné, že obžalovaný svým jednáním způsobil držitelům autorských práv majetkovou škodu, neboť je-li filmové dílo zpřístupněno zdarma na internetu, společnosti přicházejí o zisk z nosičů DVD, z filmových produkcí atp.  .... Výši škody tak v daném případě nelze určit postupem, který poškození navrhli ve svých podáních. Nelze ji určit podle ceny nevýhradní licence či ceny DVD nosiče. Určení škody přesahuje možnosti trestního řízení, proto soud poškozené se svým nárokem na náhradu škody odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních."


Od Únie ste obdržali výzvu k úhrade sumy 37919,93 € bez špecifikácie z čoho pri výpočte vzniklej škody vychádzala, ako ani splnomocnenia od vlastníkov autorských práv, ktoré by Úniu splnomocňovali na vymáhanie náhrady škody.
Sumu neuhradzujte, ani nepodpisujte žiadnu dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach prípadne uznanie dlhu.

Zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť rozsudok, ktorým by súd právoplatne rozhodol o náhrade škody v prospech Únie.

Ak by Vás Únia kontaktovala prípadne podala žalobu o náhradu škody, ktorá by Vám bola zaslaná súdom, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku