Vysťahovanie neprispôsobivého expartnera


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Banskobystrický
Odpovedá: advokát Zvolen
Odpovedané dňa: 2. 11. 2015

Otázka: Vysťahovanie neprispôsobivého expartnera

Chcem sa spýtať ako mám postupovať: Moj expartner mňa a naše deti vyhodil z nášho spoločného bytu v januari tohoto roku. Je zavislý na alkohole, čo spôsobilo aj to, že nás vyhodil z bytu. Ja som v podnájme a on užíva náš spoločný byt, neplatí hypotéku a ani nájomné. Je dlhodobo nezamestnaný. Finančne som na tom slabo, kedže živým dve deti, platím podnájom a ešte banke hypotéku za náš spoločný byt. Je nejaká možnosť ako ho dostať z bytu?

Odpoveď: Vysťahovanie neprispôsobivého expartnera

Dobrý deň

kedže píšete expartner a nie exmanžel, predpokladám, že máte byt v podielovom spoluvlastníctve. Vy ako spolumajiteľ máte právo tento byt užívať. Podľa §139 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. 2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. 3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd.”

Pokiaľ sa nebudete vedieť dohodnúť, môžte podať návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva podľa § 142 ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: ”1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.”

 

Taktiež máte možnosť obrátiť sa na políciu, že Vám bráni v užívaní bytu. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk