Máte
otázku?

Svojvoľná demontáž azbestu susedmi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Banská Bystrica

Otázka: Svojvoľná demontáž azbestu susedmi

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Žijem v bytovom dome, kde je terasa s bytmi. Jedna fasáda bola zhotovená z azbestu. Môj sused sa spolu s druhým susedom rozhodol túto fasádu demontovať svojpomocne. Upozornila som ich na nebezpečenstvo pre okolie, no moje upozornenie si náležite nevšimli a naopak sa ma spýtali, či ich chystám žalovať. Viem, že takéto konanie je nezákonné a že azbestové obklady by sa nemali demontovať bez odbornej pomoci, kvôli riziku zdravotných následkov. Aby som sa týmto následkom vyhla, odstehovala som sa preč na týždeň, aby mohlo do ovzdušia "prejít čerstvé vzduch", hoci som si vedomá, že tento čas je krátky. Susedia mi na moju žiadosť oznámili termín, do kedy bude rekonštrukcia hotová. Bohužiaľ, po uplynutí stanoveného termínu ešte ani nezačali s prácami na fasáde, tieto sa uskutočnili až o mesiac neskôr. Na terase je neporiadok z rastlín, ktoré susedia nahádzali do vriec na odpadky a tieto vrecia potom nechali roztrúsené po celej terase. Týmto sa mi znemožňuje život v dôstojných podmienkach. Susedia následné predĺženie rekonštrukcie ani neoznámili a dokonca pracujú aj v neskorých hodinách, napriek tomu, že som ich na to už upozornila. Podľa informácií, ktoré som si našla na internete, sa prerábanie fasády nemusí ohlasovať, ale pokiaľ ide o stavebný materiál a konkrétne demontáž azbestových obkladov, som presvedčená, že stavebné práce prebiehajú nesprávne. Priznávam, že ani ja som správne nejednala, a to z dôvodu zastrašovania. Mám však otázku: ak by som ich chcela nahlásiť teraz, mám šancu uspieť? Mám fotky fasády pred a po rekonštrukcii, ale nemám záznam, ako demontovali azbestové obklady, a preto si nie som istá, či mám dostatok dôkazov. Som matka dvojročného dieťaťa a moji susedia v noci pod mojimi oknami prerábkujú na pivársku lavicu, kde sa až do tretej hodiny ráno ožerajú, rozvášňujú a kričia. Moje opakované upozornenia ignorujú. Prosím Vás o radu, pretože už som na konci s mojimi silami. Ďakujem!

Odpoveď: Svojvoľná demontáž azbestu susedmi

Dobrý deň

odstraňovať azbest alebo materiál obsahujúci azbest zo stavieb možno vykonávať len na základe oprávnenia vydaného úradom verejného zdravotníctva. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, oprávnené na odstraňovanie azbestu zo stavieb sú podľa § 41 ods. 7 zák. č. 355/2007 Z.z. ochrane, rozvoji a podpore verejného zdravia povinné pred začiatkom výkonu práce predložiť miestne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na odstraňovanie azbestu zo stavieb na posúdenie podľa § 13 ods. 4 písm. k) a zdržať sa výkonu práce do času kladného posúdenia navrhovanej činnosti.

Tiež je potrebné požiadať príslušný Okresný úrad životného prostredia o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v zmysle § 7 ods. 1 písm. g) zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.

Ide o nebezpečený karcinogénny odpad a jeho samovoľná likvidácia je zákonom zakázaná. Je možné nahlásiť úradu verejného zdravotníctva alebo okresnému úradu životného prostredia takéto samovoľné demontovanie azbestu. V tomto prípade môže byť uložená pokuta do 16.596 Eur. 

Trápi vás "Svojvoľná demontáž azbestu susedmi" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Svojvoľná demontáž azbestu susedmi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava