POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Splnomocnenie pri návhrhu na vklad do katastra


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Splnomocnenie pri návhrhu na vklad do katastra

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je potrebné samostatné splnomocnenie pre obdarovanú pri návrhu na vklad do katastra týkajúcom sa darovacej zmluvy. Konkrétne mám na mysli prípad, kedy darkyňa priamo v darovacej zmluve pri jednom z ustanovení splnomocňuje obdarovanú vetou: "Darkyňa zároveň splnomocňuje obdarovanú na podanie návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech obdarovanej."

Odpoveď: Splnomocnenie pri návhrhu na vklad do katastra

Dobrý deň,

v darovacej zmluve môžete priamo splnomocniť obdarovanú, aby podala návrh na kataster. Nemal by s tým byť žiaden problém.

Trápi vás "Splnomocnenie pri návhrhu na vklad do katastra" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Splnomocnenie pri návhrhu na vklad do katastra (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či je možné vykonať prepis nehnuteľnosti na základe darovacej zmluvy, ak by som od darcu dostal splnomocnenie na konať v jeho mene. Darca žije sám a jeho zdravotný stav nie je dobrý, preto by sme túto situáciu radi vyriešili pomocou splnomocnenia. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Splnomocnenie pri návhrhu na vklad do katastra

(odpoveď odoslaná: 12.04.2024)

Dobrý deň,

áno, je možné urobiť prepis nehnuteľnosti na základe darovacej zmluvy s využitím splnomocnenia, aby ste v mene darca mohli konať. Splnomocnenie musí byť správne a jasne formulované, aby zodpovedalo právnym požiadavkám na takýto právny úkon. Plnomocenstvo môže zahŕňať oprávnenie na nakladanie s nehnuteľnosťou a uzatváranie zmlúv, vrátane darovacej zmluvy, v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Podstatné je, aby plnomocenstvo bolo jasne formulované a v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi, čo zahŕňa aj konkrétne ustanovenia o nakladaní s majetkom a uzatváraní právnych úkonov v mene splnomocniteľa. Pre zápis do katastra nehnuteľností je často potrebné mať aj splnomocnenie na konanie v katastrálnom konaní.

V prípade nejasností alebo ak by ste potrebovali pomôcť s prípravou takéhoto plnomocenstva, môžeme to prediskutovať a podrobnejšie sa na to pozrieť v našej advokátskej kancelárii Ficek & Partners. Konzultáciu si môžete objednať cez náš web www.ficek.sk.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Splnomocnenie pri návhrhu na vklad do katastra (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, ako sa uvádza a podpisuje osoba na konci darovacej zmluvy v rubrike určenej pre podpis obdarovaného. Je potrebné uviesť iba: "Ján (priezvisko) - obdarovaný" a podpis splnomocnenca s priloženým splnomocnením? Alebo sa uvádza meno splnomocnenca takto: "Ján (priezvisko) - splnomocnenec", po ktorom nasleduje jeho podpis a priložené splnomocnenie? Alebo to funguje inak? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Splnomocnenie pri návhrhu na vklad do katastra

(odpoveď odoslaná: 05.02.2020)

Dobrý deň. Pokiaľ určitý právny úkon nerobí účastník právneho úkonu priamo, ale prostredníctvom splnomocnenej osoby, potom je k právnemu úkonu na mieste priložiť aj splnomocnenie. Pokiaľ ide o podpis, tak je potrebné označiť osobu - účastníka právneho vzťahu (napr. obdarovaného) menom a priezviskom. Pod toto označenie sa uvedie "v zastúpení" + meno a priezvisko splnomocnenej osoby. K takémuto označeniu následne pripojí splnomocnená osoba svoj podpis. Jednoducho povedané, musí byť zrejmé, kto úkon vykonal a v mene a na účet koho tak urobil.


Podotázka: Splnomocnenie pri návhrhu na vklad do katastra (Občianske právo)

Dobrý deň, je možné, aby darca a obdarovaný priamo v darovacej zmluve splnomocnili tretiu osobu na vyhotovenie a podanie návrhu na vklad do katastra, bez nutnosti vytvorenia samostatného dokumentu "Splnomocnenie"? Ďakujem.

Odpoveď: Splnomocnenie pri návhrhu na vklad do katastra

(odpoveď odoslaná: 28.01.2020)

Dobrý deň. Áno splnomocnenie môže byť súčasťou iného právneho úkonu, napr. zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Pre každý prípad len pre úplnosť uvediem, že by bolo vhodné, ak by zmluva obsahovala aj podpis splnomocnenca. Vychádzam z toho, že katastrálny zákon hovorí o "dohode o splnomocnení", čo evokuje, že by malo ísť o dvojstranný právny úkon.


Trápi vás "Splnomocnenie pri návhrhu na vklad do katastra" a chcete pomôcť?

Podotázka: Splnomocnenie pri návhrhu na vklad do katastra (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, ako mám najlepšie postupovať pri kúpe bytu od partnera. Ten ešte nemá v ruke list vlastníctva z katastra, pretože majú problém s administratívou a táto situácia trvá už viac ako päť týždňov. Problém by nebol, ak by som neodchádzala na sedem mesiacov pracovať mimo štátu. Mohla by som sa, prosím, opýtať, ako mám postupovať ohľadom kúpnej zmluvy a vkladu na kataster bez mojej prítomnosti? Ďakujem.

Odpoveď: Splnomocnenie pri návhrhu na vklad do katastra

(odpoveď odoslaná: 03.04.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade môžete splnomocniť inú osobu na podpis kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Kúpnu zmluvu odporúčam podpisovať až vtedy, keď bude Váš priateľ zapísaný v katastri nehnuteľností ako vlastník predmetnej nehnuteľnosti.

§ 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka: "Pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia."

§ 31 ods. 4 Občianskeho zákonníka: "Ak je potrebné, aby sa právny úkon urobil v písomnej forme, musí sa plnomocenstvo udeliť písomne. Písomne sa musí plnomocenstvo udeliť aj vtedy, ak sa netýka len určitého právneho úkonu."

V tomto splnomocnení je potrebné presne špecifikovať nehnuteľnosť, ktorej sa kúpna zmluva týka a rovnako aj kúpnu zmluvu, na ktorej podpis osobu splnomocníte. Tiež je v splnomocnení potrebné uviesť, že osobu splnomocňujete aj na podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Splnomocnenie pri návhrhu na vklad do katastra" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.